"Między nami" - wsparcie psychologiczne on-line w formie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych, warsztatów, relaksacji oraz wsparcia poprzez sztukę

803
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 990 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • ochrona zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
"MIĘDZY NAMI" to projekt bezpłatnego wsparcia psychologicznego on-line w formie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych, warsztatów, treningów relaksacji oraz wsparcia poprzez sztukę, adresowany do pełnoletnich mieszkańców Bemowa, w szczególności do osób samotnych, zagrożonych wykluczeniem oraz potrzebujących wsparcia psychicznego, w tym do osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt on-line - logowanie z dowolnego miejsca

Dane projektu

Skrócony opis projektu
"MIĘDZY NAMI" to projekt bezpłatnego wsparcia psychologicznego on-line w formie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych, warsztatów, treningów relaksacji oraz wsparcia poprzez sztukę, adresowany do pełnoletnich mieszkańców Bemowa, w szczególności do osób samotnych, zagrożonych wykluczeniem oraz potrzebujących wsparcia psychicznego, w tym do osób z niepełnosprawnościami.
Opis projektu
"MIĘDZY NAMI" to projekt bezpłatnego wsparcia psychologicznego on-line w formie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych, warsztatów, treningów relaksacji oraz wsparcia poprzez sztukę adresowany do pełnoletnich mieszkańców Bemowa, w szczególności osób samotnych, zagrożonych wykluczeniem oraz potrzebujących wsparcia psychicznego, w tym do osób z niepełnosprawnościami.

Oferowane w okresie marzec-czerwiec 2022 r. oraz wrzesień-grudzień 2022 r. wsparcie byłoby nieodpłatne dla mieszkańców.

Działania proponowane w projekcie są różnorodne i mają na celu przygotowanie kompleksowej, szerokiej oferty. Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych – młodzieży, wkraczającej w dorosłość, dorosłych, rodziców, seniorów, w tym do osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada realizacje 5 różnych form wsparcia, które mają odpowiadać na zróżnicowane potrzeby osób, do których są kierowane.

Proponowane spotkania, warsztaty i działania mają na celu wsparcie psychologiczne, rozwój osobisty poprzez spotkanie z innymi mieszkańcami i z samym sobą, integrację mieszkańców, poczucie bycia we wspólnocie. Uczestnicy otrzymają wsparcie, zostaną wysłuchani, spotkają mieszkańców w podobnej sytuacji, mogących mieć podobne przeżycia.
Oprócz wsparcia psychologicznego, projekt ma na celu także zbliżyć mieszkańców Bemowa oraz dać możliwość nawiązania przyjaźni, które po zakończeniu projektu, mogłyby stanowić cenne wsparcie dla jego uczestników.
Informacje o projekcie, tematach spotkań oraz prowadzenie zapisów będzie prowadzone poprzez stronę internetowa.

Oferowane formy wsparcia:
• 45 minutowe rozmowy indywidualne on-line z psychologiem poprzez Zoom, Skype, Facebook (lub telefonicznie),
• cotygodniowe 2 godzinne spotkania grupowe on-line - otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkania grupowe z psychologiem, dotyczące np. tematyki radzenia sobie ze stresem i regulacji emocji prowadzone przez psychologa (grupa 15 osobowa),
• cotygodniowy, otwarty dla wszystkich zainteresowanych, godzinny trening relaksacji on-line na Facebooku, np. trening relaksacji progresywnej Jacobsona prowadzony przez psychologa, ilość osób bez ograniczeń
• cotygodniowe 3 godzinne warsztaty wsparcia poprzez sztukę (arteterapia, terapia słowem) - spotkania grupowe skoncentrowane wokół literatury (czytanie fragmentów, rozmowy, twórczość własna), prowadzona przez psychologa, otwarte dla wszystkich zainteresowanych (grupa 15 osobowa)

Wszystkie formy wsparcia psychologicznego on-line, poza spotkaniami indywidualnymi, będą dostępne dla mieszkańców Bemowa bez ograniczeń za pośrednictwem różnych platform, tj. Zoom czy Facebook.
Niektóre z form (relaksacja) będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w postaci transmisji on-line bez ograniczeń ilości osób. Inne - wymagające interakcji z uczestnikami (spotkania grupowe, warsztaty wsparcia przez sztukę) - w jednym spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób, aby wszystkie osoby mogły w nich aktywnie uczestniczyć. Ostatnia z form wsparcia - 45-minutowe rozmowy indywidualne z psychologiem na przestrzeni trwania projektu obejmą maksymalnie 192 osoby. Rozmowa indywidualna nie będzie formą terapii, a jedynie konsultacji i dostępna będzie maksymalnie 3 razy dla tej samej osoby na przestrzeni trwania projektu w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2022 r.

Aby skorzystać z oferowanych form wsparcia on-line wymagany będzie dostęp do Internetu.
Transmisje on-line treningów relaksacji będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Facebooku, a rozmowy indywidualne także na Skype.
Spotkania grupowe będą wymagały kwalifikacji przez prowadzącego ją psychologa, tak, aby grupa mogła być dla siebie wsparciem. Kwalifikacja będzie polegała na 15-20 minutowej rozmowie telefonicznej, aby określić oczekiwania i problemy osoby chcącej wziąć udział w zajęciach oraz wykluczyć problemy wymagające indywidualnej interwencji psychologicznej lub psychiatrycznej. (W przypadku dużego zapotrzebowania zamiast jednej cotygodniowej grupy, mogłyby zostać stworzone dwie grupy spotykające się co 2 tygodnie).

Kosztorys
• 45 minutowe rozmowy indywidualne z psychologiem - łącznie 192 spotkania (4,5 godz.w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 24960 zł (130 zł / spotkanie)
• Cotygodniowe 2 godzinne spotkania grupowe z psychologiem - łącznie 64 godziny (2 godz. raz w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 16000 (250 zł / godzina)
• Cotygodniowy, 1 godzinny trening relaksacji progresywnej on-line - łącznie 32 godzinne relaksacje ( 1 godzina raz w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 3840 zł (120 zł / 1 relaksacja)
• Cotygodniowe, 3 godzinne warsztaty wsparcia poprzez sztukę - spotkania grupowe - łącznie 96 godzin (3 godz. raz w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 16320 zł (170 zł / godzina)
• Abonament Zoom 750 zł za czas trwania projektu
• Obsługa administracyjna - przesyłanie linków do spotkań on-line, odpowiadanie na wiadomości, konsultacje do grupy, itp. - łącznie 128 godzin (4 godz. tygodniowo w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 5120 zł (40 zł / godzina)
• Materiały graficzne tj. plakaty, ulotki- projekt i druk; banery reklamowe - reklama na portalach internetowych: 4000 zł
Łączny koszt: 70 990zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
"MIĘDZY NAMI" - projekt bezpłatnego wsparcia psychologicznego on-line jest bardzo potrzebny szczególnie obecnie, gdy fizyczna izolacja i utrzymywanie dystansu społecznego wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców Bemowa. Czasy nieustającego pędu, postępującej cyfryzacji, i wreszcie pandemii, sprawiają, że ludzi zagrożonych kryzysem psychicznym jest coraz więcej.
Czas poświęcony na rozmowę o przeżywanych trudnościach czy doświadczeniach dnia codziennego, możliwość zrelaksowania się oraz czas spędzony w grupie życzliwych osób jest niezbędny do utrzymania zdrowia psychicznego i prawidłowego funkcjonowania, dlatego ważne jest, aby mieszkańcy Bemowa mieli możliwość bezpłatnego skorzystania ze wsparcia i wiedzy psychologa.

Oprócz wsparcia psychologicznego, projekt ma na celu także dać mieszkańcom Bemowa możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni, które po zakończeniu projektu, mogłyby stanowić cenne wsparcie dla jego uczestników. Utrzymywanie relacji z innymi ludźmi jest szczególnym czynnikiem ochronnym zdrowia psychicznego, obniża również poziom odczuwanego stresu i wpływa pozytywnie na poczucie satysfakcji z życia.

Projekt niesie także wartość edukacyjną – warsztaty psychologiczne są okazją do rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji miękkich; mogą być jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem czy trudnymi emocjami, rozwoju uważności na swoje emocje i wrażliwości. Udział w warsztatach wraz z innymi mieszkańcami pomaga stworzyć i wzmacniać więzi międzyludzkie, które przeciwdziałają poczuciu samotności i izolacji w społeczeństwie, co przekłada się na dbanie o swoje zdrowie psychiczne, zapobiega chorobom, np. depresji.

Projekt odpowiada na aktualne potrzeby mieszkańców, które zaobserwowałam podczas realizacji filmów dokumentalnych o osobach z doświadczeniem kryzysu psychicznego („Lustra”) oraz o seniorach („Chce się żyć” i „Pytania”), w których wzięli udział m.in. mieszkańcy Bemowa. Podczas zdjęć do filmów dowiedziałam się, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne. Mieszkańcy poszukują prywatnego dostępu do usług psychologicznych, wiele osób nie stać na ponoszenie ich kosztów; dostęp do usług finansowanych z NFZ jest znacznie utrudniony, terminy są odległe, a realne potrzeby pilne.

Także doświadczenia psychologów świadczących usługi on-line, z którymi współpracowałam przy realizacji filmu o Środowiskowych Domach Samopomocy, wskazywały na znacznie zwiększone zapotrzebowanie wśród mieszkańców na nieodpłatne usługi psychologiczne oraz brak dostępu do bezpłatnych usług dla niezamożnych lub zagrożonych wykluczeniem mieszkańców. Zdaniem psycholożki Anny Pacholec „korzyści uczestników będą długoterminowe – nabycie nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania relacji, komunikacji w grupie, regulacji emocjonalnej, dzięki wsparciu psychologicznemu i społecznemu, nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Bemowa, dzięki zadbaniu o siebie, będą oni mniej podatni na choroby, w tym na zarażenie COVID-19, czy wystąpienie objawów depresji i lęku”.

Ponadto wspieranie rozwoju twórczości własnej i samo jej uprawianie umożliwi mieszkańcom wyrażanie różnych, również trudnych czy nieuświadamianych emocji, co w efekcie wpłynie pozytywnie na wzmocnienie stanu zdrowia, zniwelowanie poczucia osamotnienia czy, dzięki współpracy w grupie, nawiązywaniu i wzmacnianiu więzi społecznych, zniweluje poczucie izolacji, osamotnienia i lęku odczuwanego w sposób nasilony w związku z pandemią.

Podsumowując, dlaczego warto zrealizować ten projekt:
• bo lepiej zapobiegać niż leczyć,
• bo nikt nie zasługuje na doświadczanie lęku związanego z samotnością i brakiem wsparcia,
• bo w grupie każdy lęk jest mniejszy,
• bo twórczość własna pozwala wyrazić emocje, daje satysfakcję i podnosi samoocenę,
• bo łatwiej o uśmiech i motywację do działania, gdy wokół są życzliwi ludzie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys
• 45 minutowe rozmowy indywidualne z psychologiem - łącznie 192 spotkania (4,5 godz.w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 24960 zł (130 zł / spotkanie)
• Cotygodniowe 2 godzinne spotkania grupowe z psychologiem - łącznie 64 godziny (2 godz. raz w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 16000 (250 zł / godzina)
• Cotygodniowy, 1 godzinny trening relaksacji progresywnej on-line - łącznie 32 godzinne relaksacje ( 1 godzina raz w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 3840 zł (120 zł / 1 relaksacja)
• Cotygodniowe, 3 godzinne warsztaty wsparcia poprzez sztukę - spotkania grupowe - łącznie 96 godzin (3 godz. raz w tygodniu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 16320 zł (170 zł / godzina)
• Abonament Zoom 750 zł za czas trwania projektu
• Obsługa administracyjna - przesyłanie linków do spotkań on-line, odpowiadanie na wiadomości, konsultacje do grupy, itp. - łącznie 128 godzin (4 godz. tygodniowo w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień): 5120 zł (40 zł / godzina)
• Materiały graficzne tj. plakaty, ulotki- projekt i druk; banery reklamowe - reklama na portalach internetowych: 4000 zł
Łączny koszt: 70 990zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 990,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt przewiduje wsparcie psychologiczne dla mieszkańców, z którego wiele osób będzie mogło skorzystać. Wsparcie będzie przez różne formy. Uczestnicy nauczą się rozwiązywać problemy, radzić ze stresem i regulować emocje.

Modyfikacje

24.01.2021 14:51
Autor projektu
24.01.2021 14:53
Autor projektu
13.04.2021 15:33
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo
28.05.2021 13:45
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Bardzo ciekawy projekt, szczególnie element indywidualnych spotkań z psychologiem i arteterapii. Fajnie, że wreszcie coś przygotowanego z myślą o odbiorcach dorosłych!
    Mieszkanka470  24.01.2021 16:09
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany