Rodzina przyszłości - wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci

1621
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Anna Węgrzyn
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
173 150 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
„RODZINA PRZYSZŁOŚCI-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW I DZIECI” to projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie indywidualnych konsultacji, wykładów i warsztatów. Adresowany jest do rodziców i dzieci. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i rodziców, zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców, wzmocnienie czynników chroniących prawidłowe funkcjonowanie rodzin, a także niwelowanie czynników ryzyka zachowań dysfunkcyjnych dzieci i rodziców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dostępne placówki oświatowe na terenie Dzielnicy Wilanów lub w przypadku trwania stanu pandemicznego lub stanu epidemii - wykorzystanie komunikatorów elektronicznych lub wykorzystanie innych środków umożliwiających kontakt z uczestnikami .

Dane projektu

Skrócony opis projektu
„RODZINA PRZYSZŁOŚCI-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW I DZIECI” to projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie indywidualnych konsultacji, wykładów i warsztatów. Adresowany jest do rodziców i dzieci. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i rodziców, zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców, wzmocnienie czynników chroniących prawidłowe funkcjonowanie rodzin, a także niwelowanie czynników ryzyka zachowań dysfunkcyjnych dzieci i rodziców.
Opis projektu
Projekt „RODZINA PRZYSZŁOŚCI-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW I DZIECI” ma na celu zaprezentowanie rozwiązań, dzięki którym, zarówno dziecko, jak i rodzic, będzie czuło się ważne. Nie jest łatwo w natłoku obowiązków dać uwagę dziecku. Z drugiej strony brak tej uwagi prowadzi do szeregu konfliktów i problemów emocjonalnych. Efektywnie wykorzystany wspólnie czas, właściwy dobór słów, wzajemne zaufanie i zrozumienie, to niezbędne elementy budowania zdrowych relacji rodzinnych.

Wsparcie w okresie od lutego do grudnia 2022 r. będzie nieodpłatne dla uczestników programu.

W celu zapewnienia aktywnego uczestnictwa w projekcie przewidziana jest liczba 60 rodzin.

Nabór realizowany będzie według kolejności zgłoszeń.

Działania proponowane w projekcie będą mieć formę indywidualnych konsultacji, wykładów i warsztatów. Spotkania prowadzone będą na terenie wilanowskich placówek oświatowych. Wszystkie formy wsparcia psychologicznego prowadzone będą przez wykształconą kadrę m.in.: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów. W zależności od potrzeb i możliwości spotkania prowadzone będą stacjonarnie lub on-line. Warsztaty będą realizowane jednocześnie dla dzieci i rodziców. Spotkania pozwolą zainteresowanym na poznanie narzędzi, dzięki którym codzienna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów stanie się prostsze; na wymianę doświadczeń z innymi rodzicami. Dzieci i rodzice zbudują między sobą bliższą więź, dzięki czemu nauczą się ze sobą wzajemnie rozmawiać, budować dobre relacje oraz poznają sposoby radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach.Projekt realizowany będzie w formie konsultacji indywidualnych, wykładów oraz warsztatów.

Planowane działania marketingowe i informacyjne w ramach projektu
- ogłoszenia w mediach społecznościowych
- współpraca z lokalnymi wspólnotami mieszkaniowymi
- współpraca z lokalnymi mediami np. Teraz Wilanów, co w Wilanowie,
- banery, plakaty i ulotki na terenie Dzielnicy Wilanów

Program będzie składał się z konsultacji indywidualnych, wykładów i warsztatów grupowych:
1. Konsultacje rodzicielskie (4 indywidualne spotkania z psychologiem, trwające po 90 minut) – omówienie problemów, oczekiwań, sytuacji rodziców, indywidualne wsparcie, propozycje rozwiązań dopasowanych do możliwości rodziców.
2. Konsultacje indywidualne dla dzieci (4 indywidualne spotkania z psychologiem dziecięcym, trwające po 50 minut) – omówienie problemów, oczekiwań, sytuacji dzieci, indywidualne wsparcie, propozycje rozwiązań dopasowanych do możliwości dzieci.
3. Wykłady - planowane tematy:
1) Asertywność
2) Trudne emocje
3) Stawianie granic
4) Pochwały
4. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.
5. Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci.


W przypadku braku możliwości realizacji zajęć stacjonarnych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej projekt „ RODZINA PRZYSZŁOŚCI-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH” będzie realizowany z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych lub wykorzystaniem innych środków umożliwiających kontakt z uczestnikami .

Kosztorys:
• Wykłady otwarte - 1 000,00 zł
• Konsultacje rodzicielskie - 60 000,00 zł
• Konsultacje indywidualne dla dzieci - 48 000 zł
• Warsztaty dla rodziców - 6 000,00 zł
• Warsztaty dla dzieci -6 000,00 zł
• Działania marketingowe- 22 150,00 zł
• Materiały dydaktyczne- 15 000, 00 zł.
• Obsługa administracyjna- 15 000,00 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Statystyki w Polsce na temat zdrowia psychicznego są nadal zatrważające. Według danych Komendy Głównej Policji średnio 15 osób dziennie popełnia samobójstwo. Jest to liczba prawie dwa razy większa niż liczba osób, która ginie w wypadkach samochodowych (!)
Również napawają smutkiem statystyki dotyczące dzieci i młodzieży. Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw dzieci i młodzieży. Szacuje się, że około 20% z nich cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych. Jak możemy temu zaradzić i zmniejszyć te statystyki? Przede wszystkim profilaktyką zdrowia psychicznego. Ważne są działania, które zapobiegną krytycznej sytuacji, aby nie trzeba było leczyć skutków zaniedbania.
Czas pandemii, praca zdalna oraz ograniczenia związane z lockdown sprawiają, że coraz trudniej jest nam się odnaleźć w nowych realiach. Codzienność, kiedy szkoły zostały zamknięte, a rodzice nie mogą iść do pracy sprawia, że komunikacja codzienna okazuje się dużym wyzwaniem. Wydłużający się czas kwarantanny stanowi ogromne wyzwanie dla dużej części społeczeństwa, a tragiczne w skutkach jego następstwa mogą spowodować równoczesne zażywanie alkoholu, narkotyków lub leków. Pojawia się wtedy niepokój, lęk, zaburzenia świadomości i omamy, które prowadzą czasem do prób samobójczych.Zadbanie o emocje oraz wsparcie psychologiczne, to kluczowe działania w takiej sytuacji. Połączenie spotkań indywidualnych z warsztatami i wykładami da kompleksowe rozwiązania, dzięki którym zarówno dzieci jak i rodzice będą mogli emocjonalnie poczuć troskę o nich. Kumulacja stresu, obowiązki oraz brak możliwości odreagowania stresu sprawia, że wsparcie psychologiczne oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas warsztatów z udziałem specjalistów pozwolą uczestnikom na integrację i umiejętność radzenia sobie z emocjami, dzięki którym wrócimy do radości z życia.

Projekt „RODZINA PRZYSZŁOŚCI-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW i DZIECI” odpowiada na aktualne potrzeby. Mieszkańcy dzielnicy poszukują dostępu do usług psychologicznych. Wiele osób nie stać na ponoszenie kosztów. Dostęp do usług finansowanych z NFZ jest utrudniony, terminy odległe, a realne potrzeby bardzo pilne.
W obecnej sytuacji, gdy fizyczna izolacja i utrzymywanie dystansu społecznego wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne i prawidłowe funkcjonowanie w realnej rzeczywistości projekt „ RODZINA PRZYSZŁOŚCI-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I RODZICÓW” pozwoli nawiązać znajomości, które po zakończeniu projektu stanowić będą cenne wsparcie dla jego uczestników. Utrzymywanie relacji międzyludzkich jest szczególnym czynnikiem ochronnym zdrowia psychicznego, które obniża poziom stresu i wpływa pozytywnie na poczucie satysfakcji z życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
173150.00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
173 150,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja programu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na dostęp do bezpłatnej, kompleksowej oferty pomocy psychologicznej obejmującej działania wspierające, edukacyjne, informacyjne i terapeutyczne, adekwatne do ich problemów. Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i uczucia miłości wielu umiejętności oraz dużej wiedzy. Wzrasta liczba dorosłych którzy doświadczając trudności w wychowaniu dzieci, poszukują odpowiedzi na pytania.W czasie zajęć rodzice i ich dzieci zyskują szansę wymiany doświadczeń, refleksji na temat własnych metod wychowawczych, ich skuteczności i niepowodzeń oraz wsparcia w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Udzielone wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzicom poprzez warsztaty rodzinne, indywidualne konsultacje pozwoli zbudować bliższą więź pomiędzy sobą dzięki czemu rozwiązywanie konfliktów stanie się łatwiejsze.

Modyfikacje

23.03.2021 11:55
Koordynator w Dzielnicy Wilanów
21.04.2021 14:13
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów
21.04.2021 14:18
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów
26.04.2021 11:39
Koordynator w Dzielnicy Wilanów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany