Rozbudowa parków do kalisteniki/streetworkoutu wraz z obsadzeniem zielenią, w tym drzewami i krzewami

1796
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Marek Gibasiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
592 240 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Posadzenie drzew, krzewów i drobnej zieleni miejskiej wokół już istniejących parków do kalisteniki. Zbudowanie nowych poręczy równoległych, drążków, obręczy gimnastycznych, słupów, drabinek oraz paraletek. Dodatkowo instalacja poidełek z wodą miejską oraz oświetlenia zasilanego częściowo lub w całości energią słoneczną na terenie placów do ćwiczeń. Ponadto, ustawienie urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw, w pobliżu wyjścia ze stacji metra Imielin prowadzącego w stronę ulicy Dereniowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Posadzenie zieleni i montaż nowych elementów w już istniejących parkach do kalisteniki przy wyjściu z metra Imielin (po drugiej stronie schodów, niż lodowisko "śmiglowisko") oraz parku do kalisteniki pod Kopą Cwila, na przeciwko miejskiej siłowni (po drugiej stronie drogi dla rowerów).

Nowe urządzenie do kalisteniki zostanie zlokalizowane - w pobliżu wyjścia ze stacji metra Imielin prowadzącego w stronę ulicy Dereniowej. Dokładna lokalizacja, to przestrzeń obok istniejącego placu zabaw dla dzieci, w pobliżu Urzędu Dzielnicy Ursynów i Domu Kultury.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dokładne miejsce parku przy stacji metra Imielin (przy wyjściu w stronę ul. Cynamonowej), został dokładnie wskazany w grafice załączonej w załącznikach. Niezależnie od tego, lokalizacja wszystkich parków została zaznaczona na mapie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Posadzenie drzew, krzewów i drobnej zieleni miejskiej wokół już istniejących parków do kalisteniki. Zbudowanie nowych poręczy równoległych, drążków, obręczy gimnastycznych, słupów, drabinek oraz paraletek. Dodatkowo instalacja poidełek z wodą miejską oraz oświetlenia zasilanego częściowo lub w całości energią słoneczną na terenie placów do ćwiczeń. Ponadto, ustawienie urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw, w pobliżu wyjścia ze stacji metra Imielin prowadzącego w stronę ulicy Dereniowej.
Opis projektu
W ramach projektu posadzone zostaną drzewa, krzewy i drobna zieleń miejska wokół istniejących parków do kalisteniki/street workoutu, zlokalizowanych przy stacji metra Imielin oraz Kopie Cwila.
Park do kalisteniki/street workoutu to rodzaj parku sportowego przystosowanego do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak kalistenika, street workout, gimnastyka, gimnastyka sportowa, trening funkcjonalny oraz trening siłowy. Oprócz zieleni zamontowane zostaną nowe poręcze równoległe, drążki, obręcze gimnastyczne, słupki, drabinki, paraletek oraz inne urządzenia służące do ćwiczeń z masą własnego ciała. Zainstalowane zostanie również poidełko z darmową wodą miejską, dedykowane wszystkim ćwiczącym lub wypoczywającym w parku. Teren zostanie oświetlony za pomocą latarni zasilanych w całości lub części z paneli słonecznych lub innych odnawialnych źródeł energii lub latarni podpiętych do sieci.
W pobliżu Urzędu Dzielnicy Ursynów, Domu Kultury i placu zabaw dla dzieci będzie zamontowane jedno urządzenie do ćwiczeń, które będzie stanowiło uzupełnienie już istniejącego placu zabaw dla dzieci. Elementem tym będzie drążek do podciągania, połączony z parą poręczy równoległych. Będą one służyły zarówno starszym dzieciom, nastoletniej młodzieży jak i rodzicom, chcącym aktywnie spędzić czas razem ze swoimi pociechami.

SPRZĘTY I URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ
W każdym parku planowane jest ustawienie poniższych przyrządów do ćwiczeń z masą własnego ciała (uwaga: projektant będzie dążył do umieszczenia wszystkich elementów z poniższej listy, jednak z uwagi na ograniczoną ilość miejsca oraz konieczność zachowania stref bezpieczeństwa aktualnie nie można stwierdzić czy wszystkie elementy się zmieszczą):

1 Dwie pary równoległych poręczy, przeznaczonych do wykonywania poniższych ćwiczeń:
uginanie i prostowanie ramion na poręczach, pompki na poręczach, pompki szwedzkie, dipy. Po jednej powyższej konstrukcji w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek.

2 Konstrukcja złożona z dwóch równoległych względem siebie, zamocowanych w ziemi drabinek, połączonych ze sobą drabinką na ich szczycie (umieszczoną równolegle do podłoża). Drabinki równoległe, zamontowane pod kontem prostym do podłoża, zostaną połączone ukośną drabinką z drabinką równoległą do podłoża, znajdującą się na szczycie konstrukcji. Konstrukcja tworzy więc: drabinka pionowa, prostopadła do podłoża połączona z drabinką ukośną, ta z kolei połączona z kolejną drabinką prostą, ale znajdującą się na jej szczycie (tworzącą "dach"), równoległą do podłoża, połączoną z kolejną ukośną drabinką. Ukośna drabinka połączona z kolejną drabinką pionową prostopadłą do podłoża.
Po jednej powyższej konstrukcji w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek.

3 Para obręczy gimnastycznych zamocowanych za pomocą lin lub łańcuchów do drążka prostopadłego do podłogi. Po jednej powyższej konstrukcji w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek. Obręcz znajdująca się nad piaskiem powinna zostać umieszczona wyżej niż ta nad powierzchnią antypoślizgową.

4 Dwa słupy /rury do wspinania.
Po jednym w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek. Szerokość rury powinna umożliwiać objęcie jej dłonią i wykonanie takich figur gimnastycznych jak "ludzka flaga".

5 Cztery drążki do podciągania się. Po dwa w części placu wyłożonej powierzchnią antypoślizgową oraz części, w której podłoże stanowi piasek. Drążki powinny być różnej wysokości (np. 220 cm, 240 cm piasek; 180 cm, 200 cm podłoże antypoślizgowe), tak by umożliwić ćwiczenie osobom w zróżnicowanym wieku oraz o różnym wzroście.

6 Dwie pary niskich poręczy do ćwiczenia stania na rękach. Po jednej parze w części placu pokrytej powierzchnią antypoślizgową i piaskiem.

7 Dwie liny do wpinania się. Lina może być przymocowana do słupa lub umieszczona w inny sposób pozwalający na dogodną wspinaczkę. Po jednej linie w części placu pokrytej powierzchnią antypoślizgową oraz piaskiem. Liny mogą zwisać z wysokości 300, 400 cm.

8 Dwie ścianki do wspinaczki. W części parku powinna znajdować się wyższa z nich, licząca 400 cm. Niższa, umiejscowiona w części pokrytej powierzchnią antypoślizgową powinna liczyć ok 300 cm.

9 Po trzy murki do przeskakiwania w każdej z dwóch części parku (wyznaczonej na podstawie piaskowego lub antypoślizgowego podłoża). Niższy powinien sięgać do kolan przeciętnej, dorosłej osoby, środkowy na wysokości pasa, trzeci powinien znajdować się na wysokości 140 cm.

10 Po dwie "skrzynki" do wskakiwania. Urządzenie powinno znajdować się na wysokości pasa przeciętnej, dorosłej osoby i być pokryte z miękkiego dla ciała, antypoślizgowego materiału. Skrzynka umiejscowiona w części placu z piaskiem powinna być o ok 5 - 10 cm wyższa. Skrzynki powinny zostać ustawione równolegle względem siebie, tak aby można było robić pompki opierając ręce na jednej a stopy na drugiej skrzynce. Skrzynie mogą być zamocowane na stałe do podłoża.

11 Cztery proste równoległe do podłożą oraz względem siebie proste ławki, pozwalające na położenie się na nich i wykonanie ćwiczenia podobnego do wyciskania sztangi. Powinny znajdować się na wysokości: 45 cm, 60 cm, 75 cm oraz 90 cm. Ławeczki, podobnie jak "skrzynki" powinny zostać umieszczone w takiej odległości względem siebie, by umożliwić robienie pompek opierając dłonie i stopy na równoległych ławkach. Długość ławek powinna wynosić ok 200 cm. Ławki będą się znajdowały tylko na części placu pokrytego powierzchnią antypoślizgową.

12 Prostokąt o bokach 300 cm na 400 cm pokryty miękką, elastyczną i delikatną dla skóry powierzchnią. Będzie on strefą przeznaczoną do ćwiczenia jogi pilatesu, ćwiczeń wzmacniających kręgosłup oraz ćwiczeń rozciągających, Miejsce to będzie szczególnie przyjazne dla kobiet oraz osób starszych.

13 Po jednym dodatkowym zestawie opisanych powyżej urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych lub posiadających innego rodzaju ograniczenia ruchowe. Wysokość, rozmiar oraz umiejscowienie sprzętów powinno zostać ustalone po konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz ekspertami zajmującymi się dostosowaniem infrastruktury miejskiej do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym.

14 Cztery ławki do siedzenia, w tym dwie z oparciem. Służyć będą osobom przyglądającym się ćwiczeniom lub biernie odpoczywającym w okolicach placu do kalisteniki (dotyczy wyłącznie lokalizacji przy wschodnim wyjściu z Metra Imielin; mała architektura tj. kosze i ławki, na terenie pod Kopą Cwila, będzie wymieniana w 2021r.)

15 Dwa kosze na śmieci ustawione obok ławek (lokalizacja - patrz pkt 14)

16 Miejskie poidełko pozwalające na bezpośrednie, bezdotykowe picie wody lub napełnianie butelek (dotyczy lokalizacji: wschodnie wyjście z Metra Imielin, oraz teren pod Kopą Cwila)

Zostanie położony szczególny nacisk kalisteniki na różną średnicę drążków oraz pozostałych elementów urządzeń, tak aby ćwiczyć mogły osoby o różnym rozmiarze dłoni, w tym kobiety, młodzież i osoby starsze oraz rośli mężczyźni.
Każdy z parków będzie posiadał urządzenia dedykowane osobom o różnym stopniu sprawności, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Autor zgadza się na drobne modyfikację i poprawę projektu, oraz jego opisu, w szczególności na korektę błędów ortograficznych, stylistycznych lub gramatycznych.

Autor dopuszcza komplementarność projektu i nie jest sprzeczny z rozwojem Zielonej Osi Ursynowa.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zwiększenie liczby drzew i krzewów na Ursynowie przeciwdziała powstawaniu wyspom ciepła, wysychaniu i stepowieniu gleby, zwiększa bioróżnorodność flory i fauny oraz poprawia jakość powietrza. Większa ilość zieleni to lepszy komfort życia oraz stan zdrowia mieszkańców. Ćwiczenia fizyczne w pobliżu drzew i krzewów wpływają nie tylko na dobrostan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sport i rekreacja stanowią jeden z fundamentów zdrowego stylu życia. Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy, mięśnie głębokie odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa oraz szkieletowe są szczególnie istotne w dobie siedzącego trybu życia. Plac do kalisteniki/ street workoutu pozwoli na uprawiane sportu oraz aktywne spędzanie czasu wszystkim chętnym mieszkańcom Ursynowa. Dzięki zróżnicowanej nawierzchni oraz licznym drążkom, poręczą, ławeczką, obręczą gimnastycznym i innym przyrządom, każdy niezależnie od swojego wieku lub sprawności fizycznej będzie mógł zaznać ruchu na świeżym powietrzu. Część placu pokryta warstwą antypoślizgową pozwoli na dynamiczne wykonywanie ćwiczeń. Pozostałą część urządzeń zlokalizowana na piasku będzie szczególnie przyjazna dzieciom i osobą starszym. Gruba warstwa piasku zmniejszy ryzyko potencjalnych urazów lub kontuzji i pozwoli na jeszcze bardziej bezpieczną aktywność fizyczną.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
koszt urządzeń i nawierzchni oraz projektu - 195500,
koszt zieleni - 91700,
koszt latarni i poidełek - 238000,
koszt ławek i koszy - 13200,
nieprzewidziane koszty - 53840.


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
592 240,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Stworzenie miejsc do ćwiczeń dla wszystkich grup mieszkańców, w otoczeniu zieleni.

Modyfikacje

25.01.2021 23:18
Autor projektu
23.04.2021 10:13
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów
27.04.2021 11:42
Koordynator w Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Pomysł fajny, ale trzeba przeczytać wszystkie zmiany. Już chciałem zagłosować, ale po wnikliwej analizie okazuje się że nie będzie placu treningowego przy urzędzie tylko dobudują jedną poręcz przy istniejącym placyku dla dzieci.
    Mieszkaniec27379  19.06.2021 08:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany