Rewitalizacja terenów wewnętrznych w rejonie Siennickiej i Podskarbińskiej

833
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Iwona Kulesza
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 328 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Rewitalizacja drogi wewnętrznej od ulicy Siennickiej (między budynkami 19-21) do ulicy Podskarbińskiej (między budynkami 6-8 oraz 8-10), wraz z ciągami pieszymi, wyznaczeniem nowych miejsc postojowych, miejsc na kontenery śmieciowe oraz nowe nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów pieszych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
od ulicy Siennickiej (między budynkami 19-21) do ulicy Podskarbińskiej (między budynkami 6-8 oraz 8-10)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
nr działki: 49 nr obrębu: 30401 dysponent terenu: m.st. Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rewitalizacja drogi wewnętrznej od ulicy Siennickiej (między budynkami 19-21) do ulicy Podskarbińskiej (między budynkami 6-8 oraz 8-10), wraz z ciągami pieszymi, wyznaczeniem nowych miejsc postojowych, miejsc na kontenery śmieciowe oraz nowe nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów pieszych.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest udrożnienie komunikacyjne drogi wewnętrznej, naprawa ciągu pieszo-jezdnego oraz poprawa stanu zieleni.

Dotyczy wjazdu od strony ulicy Siennickiej (między budynkami 19-21), wyjazdu w kierunku ulicy , oraz wyjazdu od ul . Kobielskiej (między budynkami Podskarbińska 6 Kobielska 88/92 w tym:

⦁ Remontu drogi wewnętrznej na całej długości od ul. Siennickiej do ul. Podskarbińskiej , wzdłuż budynku Podskarbińska 8- okoł 2460 m2
⦁ Remont nawierzchni chodnika (po stronie lewej) na odcinku od chodnika ul. Siennickiej do furtki wejściowej wraz z zabezpieczeniem przed parkowaniem aut 30 m2 x 1,5 m = 45 m2,
⦁ Likwidacja chodnika (zbędny) od furtki wejściowej w stronę Przedszkola Integracyjnego nr 291 przy Siennickiej 19B - ok. 35 m2.
⦁ Przełożenie chodnika po stronie prawej: 35 m x 1,5 m2 = 52,5 m2.
⦁ Przeniesienie żywopłotu na odcinku 20 m w głąb trawnika.
⦁ Wykonanie zatok postojowych na długości 35 m (po stronie prawej).
⦁ Wykonanie zatok postojowych na długości 23 m (po stronie lewej) od furtki wejściowej w stronę przedszkola w/w.
⦁ Nasadzenie roślinności wzdłuż chodnika budynku przedszkola i placu zabaw około 50 mb
⦁ Wyznaczenie miejsca postojowego dla inwalidy w rejonie budynku Podskarbińska 10b
⦁ Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych w ciągu istniejących w rejonie budynków Podskarbińska 10b, 10a, 8b
⦁ Ułożenie chodnika do furtki na plac zabaw przy ul. Podskarbińska 10A [ 6 m2 ].
⦁ Uzupełnienie kostką dwóch miejsc postojowych w ciągu ul. Podskarbińskiej 8B.
⦁ Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Podskarbińska 8A [ 75 m x 1,5 = 112,5 m2 ].
⦁ Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Podskarbińska 8 [ 70 m x 1,5 = 105 m2 ].
⦁ Wykonanie nowych miejsc postojowych wzdłuż łuku drogi wewnętrznej między budynkami budynku ul. Podskarbińska 8 i 10.
⦁ Rewitalizacja terenu na tyłach budynku Podskarbińska 8B; zerwanie aktualnej nawierzchni wykonanie ciągów komunikacyjnych, posadzenie zieleni + elementy małej architektury.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Od 10 lat Wspólnoty Mieszkaniowe budynków przy ulicach Podskarbińska, Siennicka, Dwernickiego wykonują szereg działań, aby poprawić jakość życia na osiedlu.
Kilka lat temu zostało złożone pismo w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dotyczące naprawy ciągu pieszo-jezdnego między tymi budynkami. Był to kolejny projekt porządkujący przestrzeń oraz zapewniający bezpieczeństwo na tym terenie. Niestety co roku byliśmy informowani o braku środków finansowych na wykonanie tego zadania.
Głównym celem tego projektu jest udrożnienie komunikacyjne, tj. naprawa ciągu pieszo-jezdnego. Obecny stan dróg stanowi coraz większe utrudnienie w komunikacji, tzn. służby ratunkowe (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, itp.) mają utrudniony dojazd do posesji. Cała droga posiada liczne „zapadliska”, dziury, ubytki. Co roku wykonywane są tylko doraźne naprawy. Płyty chodnikowe w wielu miejscach są „ruchome” zapadają się, są pokruszone, wypiętrzone przez konary drzew, a zdewastowane chodniki zmuszają matki do prowadzenia wózków z małymi dziećmi po jezdni (jest to niebezpieczne). Z tych zdewastowanych jezdni i chodników korzystają również rodzice, którzy prowadzą dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 291 (z wadą wzroku).
Poszerzenie dróg dojazdowych wzdłuż tych budynków poprzez przesunięcie zatok postojowych i zwiększenie liczby miejsc postojowych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy komfort poruszania się również osobom starszym i niepełnosprawnym.

W fazie dokumentacji i realizacji zgłaszamy chęć współpracy z urbanistami, architektami zieleni, a także ze wszelkimi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo. Wyrażamy gotowość konsultacji i czynnego włączania się w prace dla poprawy jakości naszego otoczenia.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Remontu nawierzchni drogi - około 2460 m2 - 1 040 000 zł
Remont nawierzchni chodników - około 450 m2 - 110 000 zł
Roboty ogrodnicze - 150 000 zł
Mała architektura – 28 000 zł

Razem: 1 328 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 328 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia okolicznych mieszkańców. Poprawa estetyki okolicy.

Modyfikacje

22.04.2021 12:58
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe
22.04.2021 12:59
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany