Dość potykania się - nowe chodniki i remonty chodników na Grochowie i Saskiej Kępie

1066
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Paweł Rybicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 328 169 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Proponujemy budowę nowych chodników w miejscach gdzie obecnie istnieją tylko błotniste przedepty a po każdym deszczu nie sposób tamtędy przejść. Oraz remonty chodników na kilku z dzielnicowych ulic. Projekt jest wspólną inicjatywą mieszkańców Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy, a miejsca wybrane zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez mieszkańców na FB.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- teren wzdłuż płotu parku Polińskiego między ulicami Szaserów a Prochową.
- ul. Kubańska
- ul Makowska
- ul. Prochowa
- ul Wspólna Droga
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ulice w zarządzie m.st Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponujemy budowę nowych chodników w miejscach gdzie obecnie istnieją tylko błotniste przedepty a po każdym deszczu nie sposób tamtędy przejść. Oraz remonty chodników na kilku z dzielnicowych ulic. Projekt jest wspólną inicjatywą mieszkańców Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy, a miejsca wybrane zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez mieszkańców na FB.
Opis projektu
Kontynuując kilkuletnią już tradycję południowopraskich projektów "chodnikowych", które cieszą się co roku niezmiennym uznaniem wśród głosujących, chcielibyśmy jak zwykle złożyć wspólny projekt grupy mieszkańców Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia, mający na celu zapewnienie środków na remonty chodników na Pradze Południe. W tym roku oprócz remontów chcielibyśmy również zaproponować coś co często jeszcze bardziej doskwiera mieszkańcom niż brak remontów - a mianowicie budowę brakujących chodników w miejscach istniejących od lat przedeptów. Tak by nie tylko nie potykać się ale by również nie musieć brodzić w błocie.

Lista proponowanych lokalizacji jest prawdopodobnie dłuższa niż ilość dostępnych dla pojedynczego projektu środków. Bierzemy bowiem pod uwagę że niektóre z propozycji mogą z różnych względów nie ulec akceptacji - bo np. m.st Warszawa samo już planuje taką inwestycję.

1. Chodnik wzdłuż płotu parku Polińskiego, łączący ulice Prochową i Szaserów.

To niewątpliwie bardzo potrzebny chodnik, w miejscu gdzie od kilkudziesięciu lat istnieje błotnisty przedept, służący mieszkańcom całej okolicy aby dojść do przystanków autobusowych przy ul. Szaserów. Po każdym deszczu przedept ten zamienia się w jezioro. Inwestycja ta po raz kolejny wypadła ostatnio z budżetu dzielnicy, dlatego też chcielibyśmy w ten sposób pomóc przyspieszyć jej realizację. Ok 200m chodnika 2.5m szer.

2. ul. Kubańska, cała

Ulica ta jest bardzo wąska, a mimo to chodnik istnieje po obu stronach. Chodnik ten jest jednak bardzo wąski i niewygodny. Jest również w bardzo złym stanie. W tym przypadku zostawiamy wybór najlepszego rozwiązania specjalistom - czy należy wyremontować obecne chodniki, czy raczej jeden z nich zlikwidować i poszerzyć jego kosztem drugi, tak by chociaż jeden chodnik był porządnej szerokości. A może urządzić tam ciąg pieszo-jezdny? Być może to byłoby najlepsze rozwiązanie, tym bardziej że jest to najbliższa okolica szkoły. Ok 200m

3. ul. Prochowa, między Wiatraczną a Mycielskiego

Kolejna bardzo wąska ulica. Po stronie północnej chodnika nie ma w ogóle, po południowej niby jest, ale ma poniżej 1 metra szerokości, a na wysokości jednego z budynków zwęża się do pojedynczej płyty chodnikowej. Czyli tak naprawdę ten chodnik bardziej udaje chodnik niż nim jest. Znów, wybór rozwiązania zostawiamy specjalistom, nam się wydaje że nie ma tam czego remontować, należy raczej albo urządzić całkiem nowy chodnik po północnej stronie ulicy albo może tu też zastosować ciąg pieszo jezdny zamiast zwykłej ulicy. Z pewnością należy zabronić parkowania. Długość ok 120m

4. ul Makowska

Brakuje jakiegokolwiek chodnika po stronie południowej, między ulicami Rusznikarską a Nasielską (po stronie północnej chodników nie ma w ogóle). Konieczna budowa ok 100m. chodnika szer. 150cm.

5. ul. Wspólna Droga

Tu prosimy tylko o budowę chodnika w miejscu krótkiego przedeptu w okolicach skrzyżowań Wspólnej Drogi z Boremlowską i Szklanych Domów. Jak na załączonym rysunku.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wszyscy jesteśmy pieszymi i wszyscy zasługujemy na to by chodzić po równych i bezpiecznych chodnikach, nie ryzykując złamania nogi i bez konieczności skakania przez kałuże.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Prochowa

Frezowanie nawierzchni,
608 m² x 27 zł = 16 416 zł
Ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem,
304 m x 158 zł = 48 032 zł
Ułożenie ścieku ulicznego,
304 m x 204 zł = 62 016 zł
Położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej warstwie,
608 m² x 148 zł = 89 984 zł
Ułożenie progu zwalniającego,
24 m² x 155 zł = 3 720 zł
Regulacja studzienek, zaworów,
2 szt. x 50 zł = 100 zł
Wykonanie projektu organizacji ruchu – 2 000 zł
Wprowadzenie organizacji – 4 000 zł

Razem: 226 268 zł

Wspólna Droga

Wykonanie projektu – 2 000 zł
Korytowanie z wywozem ziemi + podbudowa,
93 m² x 193 zł = 17 949 zł
Ułożenie obrzeży betonowych,
77 m x 36 zł = 2 772 zł
Ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo – piaskowej
93 m² x 150 zł = 13 950 zł

Razem – 36 671 zł

Makowska

Wykonanie projektu – 2 000 zł
Korytowanie z wywozem ziemi + podbudowa,
185 m² x 193 zł = 35 608 zł
Ułożenie obrzeży betonowych,
246 m x 36 zł = 8 856 zł
Ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo – piaskowej
185 m² x 150 zł = 27 750 zł

Razem – 74 214 zł


Polińskiego

Wykonanie projektu – 2 000 zł
Korytowanie z wywozem ziemi + podbudowa,
500 m² x 193 zł = 96 500 zł
Ułożenie obrzeży betonowych,
400 m x 36 zł = 14 400 zł
Ułożenie płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo – piaskowej
500 m² x 150 zł = 56 000 zł

Razem – 168 900 zł

Kubańska nawierzchnia z trylinki

Rozebranie płyt betonowych „trylinki”,progów zwalniających oraz krawężników,
2 074 m² x 17 zł = 35 258 zł
Korytowanie z wywozem ziemi,
2 074 m² x 0,25 m x 193 zł = 100 070 zł
Ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem,
300 m x 158 zł = 47 400 zł
Ułożenie ścieku ulicznego,
600 m x 204 zł = 122 400 zł
Położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach,
2 074 m² x 242 zł = 501 908 zł
Ułożenie progów zwalniających szt. 4,
96 m² x 155 zł = 14 880 zł
Regulacja studzienek, zaworów,
4 szt. x 50 zł = 200 zł

Razem: 822 116 zł

Ogółem cały projekt: 1 328 169 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 328 169,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach

Modyfikacje

25.01.2021 00:04
Autor projektu
25.01.2021 19:56
Autor projektu
25.01.2021 19:58
Autor projektu
25.01.2021 20:00
Autor projektu
22.04.2021 14:58
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe
23.04.2021 09:18
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany