Rekonstrukcja grodziska w lasku bródnowskim

841
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Norbert Zielinski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
800 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada częściową rekonstrukcję grodziska na terenie lasku Bródnowskiego. Dokładnie projekt zakłada: Umocnienie istniejącego już nasypu oraz postawienie na nich drewnianych murów/palisad, zrobienie drewnianego wejścia do grodziska (Bramą), przed samym grodziskiem wymianę istniejącej ścieżki oraz wymianę zniszczonej tablicy informacyjnej na nową o temacie grodziska. (Projekt nie zakłada prac wykopaliskowych).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lasek Bródnowski
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada częściową rekonstrukcję grodziska na terenie lasku Bródnowskiego. Dokładnie projekt zakłada: Umocnienie istniejącego już nasypu oraz postawienie na nich drewnianych murów/palisad, zrobienie drewnianego wejścia do grodziska (Bramą), przed samym grodziskiem wymianę istniejącej ścieżki oraz wymianę zniszczonej tablicy informacyjnej na nową o temacie grodziska. (Projekt nie zakłada prac wykopaliskowych).
Opis projektu
Projekt zakłada częściową rekonstrukcję grodziska na terenie lasku Bródnowskiego. Dokładnie projekt zakłada: Umocnienie istniejącego już nasypu oraz postawienie na nich drewnianych murów/palisad, zrobienie drewnianego wejścia do grodziska (Bramą), przed samym grodziskiem wymianę istniejącej ścieżki oraz wymianę zniszczonej tablicy informacyjnej na nową o temacie grodziska. (Projekt nie zakłada prac wykopaliskowych, jedynie prace będą wykonywane na istniejących już obiektach postawionych przez człowieka).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Tu zaczyna się Warszawa - takie hasło nosi dzielnica Targówek związku z posiadającym grodem na brodnie jest to jedno z najczęstszych odwiedzanych miejsc w lasku bródnowskim, ale niestety stan fizyczny jest tragiczny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
800 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Uzyskano opinię Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: „W odpowiedzi na Pani zapytanie przesłane e-mailowo w dniu 16.02.2021 r. przekazuję poniższe stanowisko Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie przedmiotowego projektu. Grodzisko na Bródnie wpisane jest do rejestru zabytków pod numerem C-1 na podstawie decyzji z dn. 31.07.1965 r. W ocenie naszego Biura realizacja przedstawionego projektu nie jest dopuszczalna pod względem konserwatorskim. Akty i konwencje międzynarodowe wskazują na konieczność ochrony zabytków archeologicznych in situ oraz zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej w postaci struktur podziemnych jak i naziemnych. Obiekty rekonstruowane nie powinny być realizowane w miejscach autentycznych stanowisk. Ponadto w przypadku grodziska na Bródnie nie posiadamy pełnych danych upoważniających do dokonywania rekonstrukcji grodziska (w odniesieniu do proponowanej rekonstrukcji drewnianej bramy czy też postawienia na wałach drewnianych murów/palisad ). Poprzedzenie rekonstrukcji dodatkowymi badaniami wykopaliskowymi również stałoby w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej, które dopuszczają prowadzenie badań jedynie w sytuacji zagrożenia zabytku inwestycją, zmianą zagospodarowania terenu lub zniszczeniem z przyczyn naturalnych. Projekt nie zakłada wprawdzie prac wykopaliskowych, lecz w przypadku ingerencji, o których mowa we wniosku, byłyby one niezbędne. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków nie podważa wartości edukacyjnych rekonstrukcji historycznych, lecz w przypadku grodziska na Bródnie nacisk należy położyć na monitoring stanu zachowania, bieżącą konserwację oraz ochronę zabytku i jego otoczenia przed negatywnym wpływem działań zewnętrznych. Rekonstrukcja taka byłaby dopuszczalna, jednak poza granicami obszaru archeologicznego grodziska na Bródnie, pod warunkiem jej realizacji w oparciu wiarygodne i rzetelne źródła wiedzy. W związku z powyższym wyrażamy negatywne stanowisko w sprawie ww. projektu.”

Modyfikacje

29.01.2021 09:18
Koordynator w Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany