Zieleń wokół nas czyli nasadzenia przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 132 W Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

982
Niewybrany w głosowaniu
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Przedmiotem projektu jest dokonanie nasadzeń tui szmaragdowej wzdłuż płotu SP 132 w Warszawie tworzących zieloną granicę pomiędzy szkołą a ulicami ją otaczającymi w tym ul. Kasprzaka. Przestrzeń boiska stanie się estetyczna i przyczyni się do walki ze smogiem. Infrastruktura towarzysząca będzie oazą dla zmęczonych po treningu na boisku szkolnym.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła znajduje się w trójkącie pomiędzy ulicą Wolską, Kasprzaka a al. Prymasa Tysiąclecia.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przedmiotem projektu jest dokonanie nasadzeń tui szmaragdowej wzdłuż płotu SP 132 w Warszawie tworzących zieloną granicę pomiędzy szkołą a ulicami ją otaczającymi w tym ul. Kasprzaka. Przestrzeń boiska stanie się estetyczna i przyczyni się do walki ze smogiem. Infrastruktura towarzysząca będzie oazą dla zmęczonych po treningu na boisku szkolnym.
Opis projektu
Celem projektu „Zieleń wokół nas, czyli nasadzenia przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 132 W Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest dokonanie nasadzeń ok. 200 krzewów tui szmaragdowej wokół terenu Szkoły. Potrzeba wykonania nasadzeń wynika z faktu, iż Szkoła znajduje się w trójkącie pomiędzy 3 głównymi arteriami (ul. Wolska, ul. Kasprzaka, al. Prymasa Tysiąclecia), a ilość przejeżdżających pojazdów w ciągu jednego dnia liczona jest w tysiącach samochodów. Zarówno uczniowie Szkoły jak i mieszkańcy korzystający z boiska szkolnego, a także dzieci trenujące piłkę nożną w ramach klubów, narażeni są na działanie ogromnego hałasu, wdychanie dużej ilości spalin z tychże pojazdów. Ponadto, w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa infrastruktury i poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka, co wpłynie na zwiększenie hałasu w otoczeniu Szkoły.

Realizacja projektu doprowadzi do zmniejszenia oddziaływania niekorzystnych czynników na wszystkich korzystających z boiska szkolnego oraz uczniów i nauczycieli przebywających w Szkole. Nasadzenia będą stanowiły naturalną barierę odgradzającą Szkołę oraz wszystkich przebywających zarówno w Szkole jak i na boisku od zgiełku aut, tramwajów oraz spalin. Stworzenie naturalnej zielonej granicy pomiędzy terenem Szkoły a jej otoczeniem pozwoli na zwiększenie komfortu dzieci, nauczycieli, mieszkańców korzystających ze szkolnej infrastruktury, zawodników przebywających na terenie boiska oraz placu zabaw. Jednocześnie bezpośrednie otoczenie Szkoły będzie tworzyło bardziej estetyczną i ekologiczną przestrzeń oraz przyczyni się do walki ze smogiem.

Dzięki zamontowaniu stołów wraz z ławkami oraz ławek, przestrzeń przy boisku stanie się bardziej komfortowa dla osób towarzyszących ćwiczącym na boisku, samym ćwiczącym oraz dla uczniów, którzy będą mogli w tym miejscu odpoczywać np. grając w szachy, warcaby, ping-ponga.

Ponadto, kosze na śmieci w kształcie kredek będą stanowiły dodatkowy estetyczny element wypełniający cały projekt.

Warto podkreślić, iż boisko przy Szkole jest otwarte dla społeczności codziennie w godzinach 17-22 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy 10-22.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie i ich rodziny, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej nr 132 w Warszawie, zawodnicy trenujący w na boisku oraz wszystkie osoby nieodpłatnie korzystające z boiska szkolnego.

Aby zrealizować projekt niezbędne będzie dokonanie zakupu następujących pozycji:
1. tuja szmaragdowa 2m - 200szt.
2. ziemia pod iglaki wraz z nawozem
3. agrowłóknina
4. kamienie otoczaki/grys biały pod tuje
5. wąż ogrodowy
6. wykonanie prac ziemnych uwzględniających między innymi:
a) wymianę gruntu pod tujami do głębokości ok. 1m.
b) wymianę gruntu pod trawniki do głębokości ok. 10cm
c) wykopanie otworów pod tuje
d) zasadzenie tuj
e) założenie trawników (sianie, walcowanie, usypanie warstwy przykrywającej)
f) inne – niewymienione, niezbędne do realizacji projektu.
7. infrastruktura towarzysząca
a) stół rekreacyjny 4 osobowy z grą warcaby (kwadrat, dł. 80cm) – 2 szt.
b) stół rekreacyjny 6 osobowy (dł. 200cm) – 2 szt.
c) stół do ping-ponga – 1 szt.
d) ławki bez oparcia łukowe – 6 szt.
e) leżak miejski – 2 szt.
f) śmietniki w kształcie kredek – 8 szt.
g) wieszak na bluzy i plecaki - 4 szt.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Szkoła znajduje się w trójkącie pomiędzy 3 głównymi arteriami (ul. Wolska, ul. Kasprzaka, al. Prymasa Tysiąclecia), którymi codziennie przejeżdża ogromna ilość pojazdów, liczona jest w tysiącach samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. Tuż obok boiska szkolnego znajduje się przystanek autobusowy, gdzie pojazdy transportu zbiorowego zatrzymują się z częstotliwością co 2-3 minuty. Ponadto, w najbliższych latach planowana jest budowa linii tramwajowej wzdłuż pasa zieleni na ulicy Kasprzaka.

W związku z powyższym uczniowie Szkoły jak i mieszkańcy korzystający z boiska szkolnego, a także dzieci trenujące piłkę nożną w ramach klubów, narażeni są na działanie ogromnego hałasu, wdychanie dużej ilości spalin z tychże pojazdów.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na uwagi i postulaty zarówno uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz społeczności korzystającej nieodpłatnie z infrastruktury szkoły. Dzięki niemu zmniejszone zostanie oddziaływanie niekorzystnych czynników na wszystkich korzystających z boiska szkolnego oraz uczniów i nauczycieli przebywających w Szkole. Nasadzenia będą stanowiły naturalną barierę odgradzającą Szkołę oraz wszystkich przebywających zarówno w Szkole jak i na boisku od zgiełku aut, tramwajów oraz spalin. Stworzenie naturalnej zielonej granicy pomiędzy terenem Szkoły a jej otoczeniem pozwoli na zwiększenie komfortu dzieci, nauczycieli, mieszkańców korzystających ze szkolnej infrastruktury, zawodników przebywających na terenie boiska oraz placu zabaw. Jednocześnie bezpośrednie otoczenie Szkoły będzie tworzyło bardziej estetyczną i ekologiczną przestrzeń oraz przyczyni się do walki ze smogiem.

Wymiana gruntu pod trawnik oraz tuje jest elementem niezbędnym do lepszego ukorzenienia się sianej trawy oraz nasadzeń krzewów. Wybór tui szmaragdowej do realizacji projektu jest podyktowany następującymi przesłankami:
1. krzewy iglaste są łatwiejsze w utrzymaniu i szybko rosną
2. charakteryzuje się silnym wzrostem, stożkowym pokrojem i dużą odpornością
3. brak kosztów związanych z corocznym wywozem opadłych liści, które musiałaby ponosić szkoła.

Dzięki zamontowaniu stołów wraz z ławkami oraz ławek, przestrzeń przy boisku stanie się bardziej komfortowa i przyjazna dla osób towarzyszących ćwiczącym na boisku, samym ćwiczącym, którzy będą mieli warunki do odpoczynku oraz uczniów, którzy będą mogli w tym miejscu odpoczywać grając w szachy, warcaby, ping-ponga. Dodatkowo, ci ostatni podczas przerw między lekcjami będą mieć przestrzeń do spożywania śniadania i innych przekąsek, a także do integracji z kolegami i koleżankami z innych klas.

Ponadto, kosze na śmieci w kształcie kredek będą stanowiły dodatkowy estetyczny element wypełniający cały projekt. Jednocześnie większa ich dostępność na terenie boiska przełoży się na ograniczenie ilości śmieci, zwłaszcza opakowań po napojach, pozostawianych na terenie boiska szkolnego.

Całość projektu wpisze się w strategię tworzenia i rozwoju stref zielonych na terenie miasta Warszawa.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Tabela elementów scalonych jednostka miary Szacunkowa ilość cena PLN wartość netto
1. Dokumentacja projektowa kpl. 1 5 000 5 000,00
2. Zakup i posadzenie z wymianą podłoża żywotników zachodnich (szmaragd)
m2 200 250 50 000,00
3. Wąż ogrodowy
kpl. 30 8 240,00
4. Zakup dostawa oraz ułożenie otoczaków
kpl. 1 10 000 10 000,00
5. Trawnik
m2 300 15 4 500,00
6. Stół do gry w warcaby
szt. 2 3 000 6 000,00
7. Stół rekreacyjny
szt. 2 5 000 10 000,00
8. Stół do ping ponga
szt. 1 6 000 6 000,00
9. Ławki szt. 6 2 500 15 000,00
10. Leżak
szt. 2 1 000 2 000,00
11 Śmietnik
szt. 8 1 000 8 000,00
12 Wieszak
szt. 4 1 000 4 000,00
13 Pozostałe Kpl. 1 1 200 1 200,00
RAZEM NETTO zł. 121 940,00
VAT 23% 28 046,20
RAZEM BRUTTO zł. 149 986,20
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wykonując nasadzenia wzdłuż ogrodzeń Szkoły stworzona zostanie bariera ochraniająca teren boiska oraz przyległości przed hałasem i spalinami. Zwiększy to komfort przebywania dzieci i mieszkańców na świeżym powietrzu, korzystających ze Szkolnej infrastruktury . Wykonanie elementów małej architektury, stworzy bardziej estetyczną i ekologiczną przestrzeń, wpłynie na wzrost wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowego trybu życia. W pełni wykorzystana infrastruktura sportowa będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej, przeciwdziałać wykluczeniu i wspierać walkę z uzależnieniami. Uprawianie sportu wspomaga koordynację ruchową i korzystnie wpływa na koncentrację. Obiekt może być także miejscem spotkań dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Modyfikacje

27.04.2021 12:42
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany