Klub planszówkowy dla młodzieży z zespołem Downa

1629
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Agnieszka Chomka
Współautorzy Joanna Waszkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
36 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
  • osoby niepełnosprawne
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ogólnodostępny, przeznaczony dla grupy (10 osób) młodzieży z zespołem Downa od 14 roku życia, mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
Celem projektu jest trening umysłowy i umiejętności społecznych w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez cykliczne spotkania przy grach planszowych.
W naszej ocenie zapoznanie z najczęściej rozgrywanymi grami umożliwi lepszą integrację ze społeczeństwem.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
m.st. Warszawa - obiekty m.st. Warszawy, np. biblioteka, dom kultury, MAL, CAL. Budynek, w którym będzie realizowany projekt musi zapewniać dostępność dla osób z niepełnosprawnością oraz warunki do rozgrywania gier planszowych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ogólnodostępny, przeznaczony dla grupy (10 osób) młodzieży z zespołem Downa od 14 roku życia, mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
Celem projektu jest trening umysłowy i umiejętności społecznych w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez cykliczne spotkania przy grach planszowych.
W naszej ocenie zapoznanie z najczęściej rozgrywanymi grami umożliwi lepszą integrację ze społeczeństwem.
Opis projektu
Projekt ogólnodostępny, przeznaczony dla grupy (10 osób) młodzieży z zespołem Downa od 14 roku życia, mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
Projekt będzie realizowany w miejskich placówkach ogólnodostępnych. Sala przeznaczona na realizację projektu jest wyposażona w stoliki i krzesła oraz szafki do przechowywania gier.
Celem projektu jest propagowanie aktywności umysłowej i kontaktów społecznych poprzez rozgrywanie gier planszowych i karcianych przez młodzież z zespołem Downa.
Utrzymywanie aktywności umysłowej i kontaktów społecznych przez tę wskazaną grupę społeczną niesie ze sobą wiele korzyści m.in. poprawę możliwości umysłowych, rozumienia i posługiwania się zasadami, zdrowia psychicznego. Powoduje szybszy rozwój intelektualny, poprawia umiejętności koncentracji i przyswajania wiedzy, wzrost kompetencji społecznych, rozwój mowy, logicznego myślenia, poprawia umiejętności matematyczne. Spotkania przy grach planszowych wspomagają rozwój interakcji społecznych i powstawanie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami, na brak których często cierpią osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnictwo w grupie planszówkowej może otworzyć możliwość na nowe, lepsze standardy życia rodzinnego osób niepełnoprawnych i ich opiekunów.

Projekt będzie obejmował 38 spotkań, po 2,5 godziny każde.
Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu. 30 minut każdego spotkania jest przewidzianych na czynności organizacyjne i porządkowe.
Łącznie zaplanowanych jest 95 godzin zajęć, z czego 76 godzin przeznaczonych będzie na granie w gry i naukę reguł.
Spotkania będą prowadzone przez dwoje terapeutów.
W przypadku wystąpienia stanu epidemicznego uniemożliwiającego spotkania w formach stacjonarnych zajęcia będą mogły odbywać się w innych formach, np. zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Mieszkańcy Warszawy będą informowani o planowanym projekcie poprzez dostępne nośniki informacji i promocję projektu.

Plan naboru na zajęcia: marzec 2022
Uczestnicy projektu muszą przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności.
Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz gotowość do rozgrywania gier oraz stosowania się do reguł grupy, a także zobowiązanie opiekunów uczestników oraz samych uczestników do rozwijania umiejętności niezbędnych do grania w wybrane gry.
Grupa opracuje swój wewnętrzny regulamin określający zasady współpracy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Gry planszówkowe są coraz bardziej popularne i coraz szerzej znane w społeczeństwie. Znajomość najbardziej rozpowszechnionych gier planszowych i karcianych zapobiega wykluczeniu społecznemu. Podczas spotkań obecni terapeuci będą pracować na bieżąco w celu poprawy niektórych umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie z przegraną, ze stosowaniem się do reguł, z rywalizacją, bądź umiejętność współpracy w grach kooperacyjnych.
Projekt ma również na celu poprawę sytuacji społecznej młodzieży z zespołem Downa, która często doświadcza wykluczenia i ostracyzmu społecznego z powodu swojej niepełnosprawności. Spotkania to szansa na rozwój ich samodzielności, a także pomysł na aktywne spędzanie czasu wolnego. Klub oferuje możliwość nawiązywania nowych przyjaźni i relacji z rówieśnikami.
Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu aktywności umysłowej i kompetencji społecznych, ale też może zapobiegać wykluczeniu. Rozwój i utrzymywanie aktywności umysłowej oraz spotkania w grupie przyjaciół zapobiegają przedwczesnej demencji związanej z zespołem Downa.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Na koszty, związane z realizacją projektu składają się:
1. Zakup poczęstunku (kawa, herbata, cukier, talerzyki, kubki, łyżeczki jednorazowe, woda, przekąska) - 1 500 zł
2. Worki na śmieci, środki do dezynfekcji oraz czystościowe, ręczniki papierowe - 1 000 zł
3. Wynagrodzenie 2 terapeutów - 95 godzin x 150 zł x 2 = 28 500 zł
4. Zakup gier planszowych i karcianych - 1 500 zł
5. Promocja i oznakowanie projektu i organizacja (w tym wynagrodzenie koordynatora projektu 38 spotkań x 100zł = 3 800zł) - 4 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami, integracja osób z zespołem Downa.

Modyfikacje

25.01.2021 20:31
Autor projektu
29.04.2021 14:48
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany