Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony

966
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Gracjana Kubak
Współautorzy Katarzyna Ryczywolska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
281 600 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach dla uczniów warszawskich szkół.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie Warszawy w szkołach publicznych zrekrutowanych do projektu. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach udostępnionych przez szkoły lub ośrodki sportowe, domy kultury, ogrody jordanowskie czy miejsca aktywności lokalnej zlokalizowane na terenie Warszawy.
Na początku projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą i udostępnieniem sal. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do ich potrzeb i wymagań.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie Warszawy w szkołach publicznych zrekrutowanych do projektu. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach udostępnionych przez szkoły lub ośrodki sportowe, domy kultury, ogrody jordanowskie czy miejsca aktywności lokalnej zlokalizowane na terenie Warszawy. Na początku projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą i udostępnieniem sal. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do ich potrzeb i wymagań.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach dla uczniów warszawskich szkół.
Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części

1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania przejawiają znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej i nie tylko). Warsztaty zostaną przeprowadzone w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach z samoobrony. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h warsztatów dla każdej grupy), w tym grup przeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących i niesłyszących. Liczebność grup warsztatowych do 20 osób.

2.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet od 16r.ż. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h treningów dla każdej grupy), w tym grupy deklarowane osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.
Liczebność grup do 20 osób, w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 5 osób.

3. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16r.ż. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 3 grup mieszanych (minimum 8h treningów dla każdej grupy). Liczebność grup treningowych do 20 osób.

4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku uczestników, warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy, zainteresowanych udziałem w projekcie. Tematyka warsztatów:
- techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy,
- rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy,
- stawianie granic,
- asertywność,
- kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych.
Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 klas/grup uczniów (w zależności od grupy wiekowej cykl warsztatów będzie obejmować do 4 godzin lekcyjnych). 25 klas/grup dodatkowo weźmie udział w treningu samoobrony dostosowanym do wieku uczestników.
Prowadzący warsztaty muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, prowadzący treningi muszą mieć dokumenty instruktora samoobrony oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z samoobrony, w tym dla dzieci i młodzieży. Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.

5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie oraz w miarę wolnych miejsc chętnych dorosłych mieszkańców Warszawy.
Liczebność grupy warsztatowej do 30 osób, ok. 5 grup warsztatowych, łącznie minimum 10 godzin zegarowych.
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez realizatora projektu, na bieżąco przed naborem do konkretnych grup, mailowo, poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Zajęcia w szkołach dla uczniów oraz dla rodziców/nauczycieli będą prowadzone w roku szkolnym, od marca do czerwca i od września/października do grudnia.
Zapisy na warsztaty dla uczniów będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy/grupy. Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenia przez szkołę zainteresowanych rodziców/nauczycieli lub rodzice/nauczyciele będą się mogli zgłaszać samodzielnie.
Zajęcia dla dorosłych mogą odbywać się przez cały rok od wiosny, także w miesiącach wakacyjnych, jeśli uda się zrekrutować uczestników. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet i dla grup mieszanych będą zapisywać się mailowo.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić.
Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i potencjalnego zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną, a także metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie dla osób prowadzących treningi samoobrony:
– dla kobiet (10 grup po 8 godzin, tj. 80 h x 120 zł/h x 2 instruktorów) 19 200 zł
– dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia: (3 grupy mieszane po 8 godzin, tj. 24 h x 120 zł/h x 2 instruktorów): 5 800 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty:
– dla kobiet: (10 grup po 8 godzin, tj. 80 h x 200 zł/h x 2 prowadzących): 32 000 zł
– dla rodziców i nauczycieli: (10 h x 200 zł/h x 2 prowadzących): 4 000 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci
– warsztaty dla dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 19 roku życia: (400 h lekcyjnych x 200 zł/h x 2 prowadzących) 160 000 zł
- treningi: 25 godzin x 120 x 2 instruktorów 6 000 zł

Scenariusze warsztatów dla różnych grup wiekowych 3 x 1200 zł = 3 600 zł

Koszt udostępnienia i obsługi sal na treningi i warsztaty: 20 500 zł
Ubezpieczenie OC: 1 500 zł
Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych, oznakowanie: 3 500 zł
Koordynacja projektu, rekrutacja, promocja, rozliczenie: 12 500 zł
Materiały na warsztaty, na treningi, artykuły dla uczestników: 13 000 zł
Łącznie: 281 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
281 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności

Modyfikacje

24.01.2021 20:55
Autor projektu
21.04.2021 14:39
Koordynator w Biurze Edukacji
23.04.2021 15:58
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Fajny pomysł, nawet zastanawiałam się nad kursem samoobrony.
  Mieszkanka26920  15.06.2021 13:25
  • Bardzo dziękuje. Zachęcam do oddania głosu.
   Gracjana Kubak  15.06.2021 18:52 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany