Rewitalizacja zieleni obszaru Jeziorka Imielińskiego. Instalacja małej architektury

1952
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
53 500 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu rewitalizację obszaru Jeziorka Imielińskiego oraz instalację małej architektury. Rewitalizacja obszaru w zakresie ochrony przyrody oraz dostępu dla mieszkańców dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Ursynów, w rejonie ulic: Zięby, Mewy, Łukaszczyka, Roentgena i Perkoza
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu rewitalizację obszaru Jeziorka Imielińskiego oraz instalację małej architektury. Rewitalizacja obszaru w zakresie ochrony przyrody oraz dostępu dla mieszkańców dzielnicy.

Opis projektu
Jeziorko Imielin jest unikatowym w skali Warszawy zbiornikiem wodnym o polodowcowym pochodzeniu. Jego wiek szacuje się na około 200 tys. lat. Obszar Jeziorka jest od 2002 roku użytkiem ekologicznym o powierzchni blisko 4 hektarów. Duża część Jeziorka jest pokryta szuwarami, które są ostoją, miejscem żerowania i miejscem lęgowym licznych gatunków ptactwa wodnego, w tym gatunków objętych ochroną prawną.

W wyniku rozwoju okolicy, dostęp do obszaru Jeziorka został bardzo mocno ograniczony.

Projekt zakłada przywrócenie dostępu do obszaru jeziorka mieszkańcom dzielnicy oraz ustawienie małej architektury.

Obszar Jeziorka posiada istotną wartość edukacyjną. Projekt zakłada instalacje tablicy edukacyjnej, która przybliży mieszkańcom informacje o pochodzeniu geologicznym zbiornika, a także o ptactwie, które zamieszkuje obszar użytku.
Projekt:
- Ławka z oparciem (z montażem) - 5 sztuk,
- Kosz na śmieci z roczną obsługą - 5 sztuk,
- Tablica edukacyjna - 2 sztuki,

Mała architektura będzie rozmieszczona na działce ewidencyjnej nr 105 z obr. 11074, która jest własnością miasta.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W tym obszarze dzielnicy Ursynów brakuje dostępnej mieszkańcom przestrzeni zielonej. Przywrócenie dostępu do Jeziorka Imielińskiego oraz częściowa rewitalizacja jego obszaru pozytywnie wpłynie na przestrzeń miejską, która może być miejscem na spacery i spotkania, a także doświadczeniem obcowania z unikatową w skali Warszawy przyrodą.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 Ławka z oparciem (z montażem) - 5 sztuk, 3000zł x 5 szt. = 15000zł
2 Kosz na śmieci z roczną obsługą - 5 sztuk, 2900zł x 5szt. = 14500zł
3 Tablica edukacyjna - 2 sztuki, 12000zł x 2szt. = 24000zł

Razem = 53500zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Stworzenie przestrzeni do odpoczynku.

Modyfikacje

06.04.2021 13:17
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów
27.04.2021 11:49
Koordynator w Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (14)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Pomysł fajny, tylko chyba ten teren nie jest miejski tylko spółdzielni. Zawsze można spróbować, bo taka chyba sytuacja byla przy jeziorze Zgorzała.
  Mieszkaniec25803  26.01.2021 12:48
 • Uwaga Mieszkańcy -projekt z pozoru wydaje się ciekawy ale MAŁA ARCHITEKTURA - pod tym na Dolince Służewieckiej zaorano naturalne dzikie środowisko, zaczyna się niewinnie a kończy na wypłoszeniu ptaków, wiewiórek i jeży.
  Ciekawe kto nie ma odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem pod projektem, być może Robert B który tyle "dobrego" zrobił dla Służewieckiej fauny i flory.
  Mieszkaniec26642  15.06.2021 08:19
 • Dzień dobry, czy moglibyśmy poprosić o uszczegółowienie, na czym będzie polegać zaplanowana w projekcie "rewitalizacja zieleni"? Ochrona dzikiej przyrody oznacza raczej zaniechania niż ingerencje, o ile nie jest np. walką z inwazyjnymi gatunkami #IGO. Dziękuję. Ułatwienia dostępu dla publiczności zwykle wiążą się ze wzrostem antropopresji, co dla dzikiej przyrody nigdy nie kończy się dobrze.
  Zachęcam do namysłu i realizacji we współpracy przede wszystkim z przyrodnikami, a nie tylko architektem krajobrazu, inzynierem lub technikiem od małej architektury.
  Agnieszka Gołębiowska  15.06.2021 16:06
 • Nad jeziorkiem nie ma potrzeby rewitalizować żadnej zielenie, bo ma się dobrze. W tym roku jest więcej wody więc nie da się dojść do krawędzi jeziora. Nad jeziorem jest wiele rzadkich gatunków ptaków. Ten projekt na pewno im nie pomoże. Ustawienie ławek spowoduje tylko organizowanie tam imprez i zostawianie śmieci. W tym roku w ramach akcji sprzątania świata zebraliśmy kilkanaście worków śmieci, a i tak nie udało się zebrać wszystkiego. Jest tyle cywilizowanych parków na Ursynowie. Zostawmy to miejsce naturze.
  Mieszkaniec211  15.06.2021 16:16
 • Szanowni Państwo, brońcie jak tylko możecie. Zobaczcie co po tzw. rewitalizacji stało się jeziorkami na Dolince Służewieckiej, Stawy zarosły bardziej niż wcześniej a urząd nie wie dlaczego z jeziorek woda znika. A teraz co się dzieję to tylko chce się płakać.
  Mieszkaniec26642  15.06.2021 17:04
 • Działka 105 leży na tyłach bloku Łukaszczyka 2 i nie ma w tej dostępu do Jeziora, chyba że wykosi się trzciny i przybrzeżne zarośla. Ale to zagrozi gniazdującym tam rzadkim ptakom, m.in. kokoszkom, wodnikom, remizom itd. Żeby taki dostęp był na stałe (bo to wszystko co roku będzie odrastać), musiałby być zbudowany pomost. A tego projekt nie przewiduje. Ciekawe też kto będzie opróżniał te kosze na śmieci, bo tam jest wyłącznie dostęp na piechotę, a latem wszystkie ścieżki są mocno zarośnięte. Ustawienie tablicy popieram, całą resztę zdecydowanie nie. W tej chwili można spacerować wzdłuż jeziorka, co wiele osób robi, nie ingerując przy tym w przyrodę.
  Mieszkaniec211  16.06.2021 12:43
 • Jezioro Imielińskie jest użytkiem ekologicznym.

  Zgodnie z treścią aktualnej uchwały Rady Miasta, która go dotyczy:

  "Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest zachowanie
  bioróżnorodności biologicznej naturalnego pochodzenia zbiornika wodnego oraz szerokiego pasa szuwarów bezpośrednio do niego przylegających."

  Nie ma więc mowy o żadnym odsłanianiu dostępu do jeziora np. poprzez poprzez usuwanie trzcin.

  Poza tym są prowadzone następujące zakazy:

  § 5. W stosunku do użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 ust.1, wprowadza się następujące zakazy:
  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
  2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
  6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów chronionych;
  11) umieszczania tablic reklamowych.

  Przedstawiony projekt narusza co najmniej kilka z nich, np. 1, 2, 3, 7, 9.

  W związku z tym ocena merytoryczna projektu zawiera błąd:

  "1.Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego – spełniono" - projekt narusza UCHWAŁĘ NR XV/381/2019
  RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 4 lipca 2019 r.
  w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie” położonego na terenie Dzielnicy Ursynów
  m. st. Warszawy

  Projekt z tego względu powinien zostać wycofany z głosowania.
  Mieszkaniec211  17.06.2021 11:31
 • Pomysł bardzo nietrafiony - choć z pozoru może wydawać się kuszący i fajny.

  Nie będę powtarzał niezgodności pomysłu ze stanem prawnym - to zostało szczegółowo opisane w jednym z komentarzy i już samo w sobie powinno spowodować wyłączenie pomysłu z głosowania.

  Jeziorko Imielińskie w obecnym kształcie - DZIKIM - jest miejscem przyrodniczo unikatowym na mapie Warszawy. Jakakolwiek forma ingerencji zniszczy tą unikatowość i spowoduje że będziemy mieć kolejne puste bajoro... Czy warto dla kilku ławek? (które i tak nie będą używane z uwagi na ilość komarów) - zdecydowanie mówię "NIE".

  O co chodzi z tą przyrodniczą unikalnością? Jeziorko Imielińskie jest od wielu lat miejscem lęgów wielu zagrożonych gatunków ptaków. Gniazdują tu (z sukcesem) takie gatunki jak błotniaki stawowe, perkozy zauszniki, perkozki, kokoszki, łyski, skowronki, trzciniaki czy remizy. Regularnie można zobaczyć żerujące czaple siwe czy rybitwy rzeczne. Na wiosnę jeziorko jest często odwiedzane przez ptaki migrujące - gęsi czy liczne gatunki kaczek. To oczywiście tylko przykłady z dużo liczniejszej, lokalnej awifauny. Jej egzystowanie w dużej mierze opiera się na bezpieczeństwie jakie daje dzikie siedlisko jakim właśnie jest Jeziorko Imielińskie. Każda forma ingerencji i rewitalizacji tych terenów zaburzy tą równowagę skutkując tym, że już nigdy nie zobaczymy licznych z obecnie występujących tu gatunków ptaków.

  Te słowa kieruję do was nie jako jakiś ekolog-oszołom a zwykły niedzielny amator przyrody i jednocześnie sąsiad mieszkający blisko jeziorka.
  Mieszkaniec27286  18.06.2021 01:05
  • Witam wszytskich, pomysł jak najbardziej trafiony, już na niego zagłosowałem. Te wszystkie głosy tutaj Veta to są osoby zapewne posiadające psy, przy Jeziorze Zgorzała można było zrobić atrakcyjny teren dla mieszkańców i tutaj również można coś bliżej nas sąsiadów zrobić! Zagłosowane na TAK!
   Mieszkaniec25803  19.06.2021 11:29
 • Nie wiem skąd pomysł, że to głosy właścicieli psów, co ma piernik do wiatraka. Otóż ja psa nie posiadam.
  Mieszkaniec211  19.06.2021 12:36
 • Zanam to jeziorko bardzo dobrze. Cud natury w środku miasta. Jak będziemy tak wszystko na siłę cywilizować, to zginie cywilizacja. Tym bardziej, że nie wszyscy są cywilizowani. Sam widziałem jak "odpoczywający" wrzucali butelki po piwie do jeziorka. Gniazduje tu wiele ptaków , w tym nawet błotniak stawowy, kiedyś łabędzie i wiele innych. Często bywają czaple, dzikie gęsi wiosną. Jeśli to ucywilizujemy to już takie nie będzie a wielu ptaków nie zobaczymy.

  DAJMY SZANSĘ NATURZE
  Mieszkaniec27621  22.06.2021 18:25
  • szczególnie że tak właśnie zrobiono z jeziorkami i dziką przestrzenią Dolinki Służewieckiej - proszę przyjechać i zobaczyć-tragedia.
   Mieszkaniec26642  22.06.2021 18:43
 • Baliński Andrzej,
  Roentgena 20/11, Warszawa

  Zgłaszam ZDECYDOWANY SPRZECIW odnośnie powyższego projektu.
  1. Co to jest rewitalizacja? Rewitalizacja oznacza:
  przywrócenie do życia,
  ożywienie,
  kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, itd.
  2. Jak widać gołym okiem, Jeziorko Imielińskie żyje (jeszcze żyje) i jest "domem" dla licznych
  gatunków ptaków, dla żab, ryb oraz innych stworzeń, które zapewne mogą wymienić
  naukowcy/eksperci od przyrody.
  3. A WIĘC CO TU REWITALIZOWAĆ ?
  4. Jeśli postawimy tam ławki, to ludzie, którzy będą tam przychodzić, siedzieć, zozmawiać oraz jak
  można z góry założyć, głośno się zachowywać, odstraszą tylko to ptactwo.
  5. Kosze na śmieci muszą być bardzo często opróżniane, inaczej dookoła tych koszy będzie
  ŚMIETNISKO! Jaka firma wyśle pracowników do opróżniania koszy? Aby opróżnić 5 koszy, to
  trzeba tam dojść, a dostęp jest trudny. Ponadto należy zwrócić uwagę, że teren jest grząski,
  podmokły. Kosze będa się przewracać.
  6. Ptaki, które teraz tam żyją i odżywiaja się zgodnie z naturą, będą szukać pożywienia wśród tych
  odpadków i roznosić papiery . Widzimy to w Warszawie i w innych miastach.
  7. PODSUMOWANIE: NIECH TEN PIĘKNY KAWAŁEK NATURY ŻYJE JAK DOTĄD !

  Andrzej Baliński
  Mieszkanka27850  27.06.2021 12:25
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany