Wiata piknikowa

1820
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Marcin Lipiec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • integracja sąsiedzka
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa wiaty z paleniskiem dla 20 osób, wraz z utwardzeniem terenu wokoło i alejką pozwalającą na dojście do altanki.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Chrościckiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa wiaty z paleniskiem dla 20 osób, wraz z utwardzeniem terenu wokoło i alejką pozwalającą na dojście do altanki.
Opis projektu
W ramach realizacji zostanie postawiona drewniana altana piknikowa, zadaszona z kominem, paleniskiem oraz rusztem podwieszonym na łańcuchach. W środku znajdzie się stół drewniany oraz ławy do siedzenia przy ognisku dla około 20 os. Dodatkowo teren wokoło powinien zostać utwardzony płytami chodnikowymi lub wysypany żwirem. Do samej altany utwardzona zostanie ścieżka prowadząca od pobliskiej uliczki i skate-parku.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
We włochach brakuje podobnego miejsca, które pozwoliłoby na integrację sąsiedzką i organizację spotkań w ciepłej atmosferze płonącego ogniska.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lokalizacja 1 - działka o nr. ewid. 3/2 z obrębu 2-09-10 przy ul. ks. J. Chrościckiego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Dla działki ew. nr 3/2 z obrębu 2-09-10 nie zostało zakończone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych UR.2l.2/42/46 z dnia 02.06.1949 r. w przedmiocie przejścia na własność Państwa nieruchomości „Osada Nr 4 i Kolonia Karolin Sztikłówka”, w obrębie której znajduje się przedmiotowa działka, co skutkuje istnieniem roszczeń do tej nieruchomości. Lokalizacja alternatywna - brak jest możliwości budowy wiaty piknikowej na placu Wolności przy ul. Dymnej, ponieważ teren jest już zagospodarowany. Teren obok górki stanowi trasę zjazdu zarówno zimą jako zjazd saneczkowy jak i latem jako miejsce swobodnych zabaw dzieci również jako zjazd rowerowy. Wobec powyższego budowa wiaty piknikowej byłaby niezgodna z zasadami bezpieczeństwa na placach zabaw, a na pozostałym terenie skweru brak jest miejsca ze względu na pełne wysycenie obiektu.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany