Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego

1588
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
19 300 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 871 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
W ramach projektu zakłada się posadzenie niskich krzewów ozdobnych kwitnących np. niskich róż okrywowych na rogu ulic Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego. Krzewy zostaną posadzone zarówno po stronie wschodniej ulicy Kozietulskiego, gdzie obecnie jest trawnik, jak i po stronie zachodniej ulicy, gdzie jest chodnik, zamontowano słupki i nie można parkować.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.08.2022 08:30

W ramach realizacji projektu posadzono krzewy oraz rozpłytowano chodnik. Nowe nasadzenia pojawiły się na rogu ul. Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego posadzono ok. 80 szt. krzewów z gatunku róża okrywowa płożąca biała. Do końca roku za pielęgnacje roślin odpowiada wykonawca. Nasadzenia objęte są 24 miesięczną gwarancją. Projekt został w pełni zrealizowany.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Kozietulskiego 1 róg aleja Wojska Polskiego i aleja Wojska Polskiego 42

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach projektu zakłada się posadzenie niskich krzewów ozdobnych kwitnących np. niskich róż okrywowych na rogu ulic Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego. Krzewy zostaną posadzone zarówno po stronie wschodniej ulicy Kozietulskiego, gdzie obecnie jest trawnik, jak i po stronie zachodniej ulicy, gdzie jest chodnik, zamontowano słupki i nie można parkować.
Opis projektu
Projekt zakłada posadzenie krzewów ozdobnych kwitnących przy ul. Kozietulskiego róg alei Wojska Polskiego. Krzewy te posadzone zostaną po obu stronach jezdni. Strona wschodnia to obecnie trawnik, który jest rozjeżdżany regularnie przez samochody parkujące zbyt blisko skrzyżowania. Strona zachodnia Kozietulskiego to bardzo szeroki chodnik, zagrodzony słupkami. Ponieważ jest to przestrzeń zabetonowana, osłupkowana, mierząca ponad 10 metrów licząc od pasów dla pieszych na Kozietulskiego, jest możliwość, żeby 5 metrów odbetonować na szerokość dalej występujących trawników i na tej odzyskanej ziemi posadzić niskie krzewy kwitnące, np. róże okrywowe, płożące, które są najprostsze w pielęgnacji i długo kwitną. Dzięki temu u wlotu ulicy Kozietulskiego powstanie obszar biologicznie czynny, absorbujący zanieczyszczenia, wody opadowe a jednocześnie poprawiający estetykę okolicy. Ze względu na sąsiedztwo alei powinny być to krzewy o białych kwiatach, utrzymujące ład kompozycyjny z założeniami alei Wojska Polskiego. Jednocześnie, z uwagi na bliskość skrzyżowania powinny być to niskie krzewy nie ograniczające widoczności i odsunięte co najmniej na 3,5 metra od linii pasów dla pieszych co pozwoli nie kolidować z infrastrukturą podziemną. Sadzone krzewy powinny być z gatunków tolerujących przesuszenie. Projekt zakłada posadzenie 40 sadzonek na obecnym miejscu na trawnik po stronie wschodniej i rozbetonowanie 5mb x1,2 mb po stronie zachodniej, utworzenie kwietnika i posadzenie 40 sztuk sadzonek. Projekt zakłada dla strony zachodniej rozbetonowanie, wypełnienie przestrzeni rozbetonowanej dobrym podłożem, wzmocnienie granicy rozbetonowanego obszaru, a dla obu stron zakup sadzonek i podłoża, przygotowanie dołków do nasadzeń, nasadzenie, podlewanie w pierwszym roku.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Powiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie możliwości absorbcji wód opadowych, absorbcja zanieczyszczeń z ruchu samochodowego, zmniejszenie zabetonowania w mieście, ochrona trawnika przed parkującymi samochodami. Poprawa estetyki miasta. Projekt wpisuje się w założenia III filaru „Warszawskiego programu ochrony zasobów wody”, gdzie przewidziano działania zakładające rozpłytowanie powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody czyli np. asfaltowych czy betonowych, co sprzyja tworzeniu się miejsc biologicznie czynnych, opartych na przyrodzie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Rozpłytowanie 5 mb chodnika – 5 x 1,2 x 1 500 zł = ok. 9 000 zł
- Nasadzenie 80 szt. krzewów po dwóch stronach ulicy wraz z zakupem i przygotowaniem terenu do nasadzeń – 80 x 100 zł = ok. 8 000 zł
- Podlewanie krzewów przez 1 rok – ok. 2 000 zł
- Oznakowanie projektu z budżetu obywatelskiego – ok. 300 zł

Łączny koszt: 9 000 + 8 000 + 2 000 + 300 = 19 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
19 300,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Powiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie możliwości absorpcji wód opadowych, absorpcja zanieczyszczeń z ruchu samochodowego, zmniejszenie zabetonowania w mieście, poprawa estetyki miasta.

Modyfikacje

13.04.2021 10:23
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
13.04.2021 10:39
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
27.04.2021 09:22
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany