Bezpłatne zajęcia online dla maturzystów warszawskich szkół z przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia.

1071
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Magdalena Szalwa
Współautorzy Marek Pirsztuk, Mateusz Król
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
113 200 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia. Projekt skierowany jedynie dla uczniów klas maturalnych warszawskich szkół.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
projekt prowadzony online
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt prowadzony online

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia. Projekt skierowany jedynie dla uczniów klas maturalnych warszawskich szkół.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie w 2022 roku 2 edycje (wiosenna i jesienna) kursów online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia.
Przedmioty zostały wybrane w oparciu o analizę następujących aspektów: ilość podejść do zdawania danego przedmiotu na maturze przy równoczesnych stosunkowo niskich wynikach.

Wszystkie rodzaje kursów reguluje art. 117 Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Według rozporządzenia – paragraf 23 pkt 2 – podmioty prowadzące kształcenie w takiej formie muszą zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo musi być prowadzona dokumentacja takiej formy kształcenia.

Edycja wiosenna marzec-kwiecień 2022 - 6 tygodni
Zaplanowano 2 grupy zajęciowe z każdego przedmiotu
Projekt zakłada, że zajęcia każdej grupy będą odbywały się 2 razy w tygodniu i będą trwały 2 godziny. lekcyjne, 10 grup zajęciowych x 5 osób = 50 uczestników
Każdy uczestnik w cyklu wiosennym weźmie udział w 24 godzinach lekcyjnych zajęć z jednego przedmiotu (4 godziny w tygodniu x 6 tygodni)
Łącznie w edycji wiosennej zaplanowano 120 jednostek zajęciowych (240 godzin lekcyjnych)

Edycja jesienna: wrzesień – grudzień 2022 – 10 tygodni
5 przedmiotów x 2 grupy = 10 grup zajęciowych
10 grup zajęciowych x 5 uczestników = 50 uczestników
Każdy uczestnik w cyklu jesiennym weźmie udział w 40 godzinach lekcyjnych (4 godziny w tygodniu x 10 tygodni)
Łącznie w edycji jesiennej zaplanowano 200 jednostek zajęciowych (400 godzin lekcyjnych)

Na każdy przedmiot będzie przypadała taka sama liczba godzin, nauczycieli i uczniów.

Zajęcia będą się odbywały on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub innych.

Projekt zakłada, że udział w projekcie będą mogli wziąć jedynie uczniowie klas maturalnych warszawskich szkół.
Rekrutacja rozpocznie się na ok 2 tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć. Będzie prowadzona przez realizatora projektu przez pocztę mailową/ platformę do rekrutacji. Zainteresowani uczniowie będą wypełniać ankietę zgłoszeniową. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jedna osoba będzie mogła zapisać się na kurs z jednego przedmiotu. W miarę wolnych miejsc uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach także z innego przedmiotu.

Projekt zakłada, że prowadzący zajęcia będą mieli możliwość udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy za pomocą aplikacji do prowadzenia zajęć on-line – 1 grupa w edycji wiosennej i 1 grupa w edycji jesiennej.

Prowadzący muszą mieć doświadczenie w nauczaniu młodzieży, prowadzeniu zajęć przygotowujących do matury z wymienionych przedmiotów. Rekrutacja będzie odbywała się przez pocztę mailową, platformę do rekrutacji. Rekrutację prowadzić będzie realizator projektu.
Projektowanie uniwersalne
Nie
Projektowanie uniwersalne - Uzasadnienie
W projekcie wezmą udział tylko uczniowie klas maturalnych.

Uzasadnienie realizacji projektu
Pandemia koronawirusa uniemożliwiła wszystkim uczniom tradycyjną naukę stacjonarną. Dlatego proponowane, dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych mają pomóc w spokojnym przygotowaniu się do egzaminów dojrzałości i uzyskaniu lepszych wyników, które brane są pod uwagę w wyborze ścieżki dalszej edukacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty obsługi zadania, w tym koordynacja, obsługa systemów rekrutacyjnych, promocja projektu, opłaty za internet itd 6 000 zł
Przeprowadzenie wiosennej edycji kursów: 10 grup x 2 zajęcia/tydzień x 6 tygodni x 2 h x 150 zł/h = 36 000 zł
Przeprowadzenie jesiennej edycji kursów: 10 grup x 2 zajęcia/tydzień x 10 tygodni x 2 h x 150 zł/h = 60 000 zł
Obsługa techniczna platform rekrutacyjnych, do kursów 5 000 zł
Przeprowadzenie szkolenia dla prowadzących : 2 szkolenia x 2 prowadzących x 2 h x 150 =1 200 zł
Przygotowanie materiałów dla uczestników (+ ewentualna wysyłka), materiałów promocyjnych, oznakowanie 5 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
113 200,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Proponowane, dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych mają pomóc w spokojnym przygotowaniu się do egzaminów dojrzałości i uzyskaniu lepszych wyników, które brane są pod uwagę w wyborze ścieżki dalszej edukacji. Przeprowadzenie zajęć online uniezależni realizację projektu od przedłużającej się sytuacji epidemicznej i wprowadzenia/utrzymania ewentualnych ograniczeń związanych z prowadzeniem zajęć stacjonarnych.

Modyfikacje

25.01.2021 21:11
Autor projektu
23.04.2021 10:05
Koordynator w Biurze Edukacji
23.04.2021 10:36
Koordynator w Biurze Edukacji
01.06.2021 13:46
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Znakomity pomysł. W tych niepewnych czasach maturzyści zasługują na dodatkową pomoc.
  Mieszkaniec25884  26.01.2021 14:55
 • Czy lekcje będą wyświetlane z napisami na żywo, żeby mogli korzystać z nich maturzyści niesłyszący, jeśli tacy wyrażą chęć?
  Mieszkaniec18870  27.06.2021 20:50
  • Jeśli zostanie znaleziona platforma zapewniająca transkrypcję i będzie można ją wykorzystać, to zapewne zostanie użyta.
   Mateusz Król  05.07.2021 13:15
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany