Bezpłatne zajęcia online dla maturzystów ze szkół warszawskich z przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia.

1071
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Magdalena Szalwa
Współautorzy Marek Pirsztuk, Mateusz Król
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
113 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia. Projekt skierowany jedynie dla uczniów klas maturalnych warszawskich szkół.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
projekt prowadzony online
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt prowadzony online

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia. Projekt skierowany jedynie dla uczniów klas maturalnych warszawskich szkół.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie w 2022 roku 2 edycje (wiosenna i jesienna) kursów online przygotowujących do matury z następujących przedmiotów: matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język angielski poziom rozszerzony, fizyka, geografia.
Przedmioty zostały wybrane w oparciu o analizę następujących aspektów: ilość podejść do zdawania danego przedmiotu na maturze przy równoczesnych stosunkowo niskich wynikach.

Wszystkie rodzaje kursów reguluje art. 117 Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Według rozporządzenia – paragraf 23 pkt 2 – podmioty prowadzące kształcenie w takiej formie muszą zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo musi być prowadzona dokumentacja takiej formy kształcenia.

Edycja wiosenna marzec-kwiecień 2022 - 6 tygodni
Zaplanowano 2 grupy zajęciowe z każdego przedmiotu
Projekt zakłada, że zajęcia każdej grupy będą odbywały się 2 razy w tygodniu i będą trwały 2 godziny. lekcyjne, 10 grup zajęciowych x 5 osób = 50 uczestników
Każdy uczestnik w cyklu wiosennym weźmie udział w 24 godzinach lekcyjnych zajęć z jednego przedmiotu (4 godziny w tygodniu x 6 tygodni)
Łącznie w edycji wiosennej zaplanowano 120 jednostek zajęciowych (240 godzin lekcyjnych)

Edycja jesienna: wrzesień – grudzień 2022 – 10 tygodni
5 przedmiotów x 2 grupy = 10 grup zajęciowych
10 grup zajęciowych x 5 uczestników = 50 uczestników
Każdy uczestnik w cyklu jesiennym weźmie udział w 40 godzinach lekcyjnych (4 godziny w tygodniu x 10 tygodni)
Łącznie w edycji jesiennej zaplanowano 200 jednostek zajęciowych (400 godzin lekcyjnych)

Na każdy przedmiot będzie przypadała taka sama liczba godzin, nauczycieli i uczniów.

Zajęcia będą się odbywały on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub innych.

Projekt zakłada, że udział w projekcie będą mogli wziąć jedynie uczniowie klas maturalnych warszawskich szkół.
Rekrutacja rozpocznie się na ok 2 tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć. Będzie prowadzona przez realizatora projektu przez pocztę mailową/ platformę do rekrutacji. Zainteresowani uczniowie będą wypełniać ankietę zgłoszeniową. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jedna osoba będzie mogła zapisać się na kurs z jednego przedmiotu. W miarę wolnych miejsc uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach także z innego przedmiotu.

Projekt zakłada, że prowadzący zajęcia będą mieli możliwość udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy za pomocą aplikacji do prowadzenia zajęć on-line – 1 grupa w edycji wiosennej i 1 grupa w edycji jesiennej.

Prowadzący muszą mieć doświadczenie w nauczaniu młodzieży, prowadzeniu zajęć przygotowujących do matury z wymienionych przedmiotów. Rekrutacja będzie odbywała się przez pocztę mailową, platformę do rekrutacji. Rekrutację prowadzić będzie realizator projektu.
Projektowanie uniwersalne
Nie
Projektowanie uniwersalne - Uzasadnienie
W projekcie wezmą udział tylko uczniowie klas maturalnych.

Uzasadnienie realizacji projektu
Pandemia koronawirusa uniemożliwiła wszystkim uczniom tradycyjną naukę stacjonarną. Dlatego proponowane, dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych mają pomóc w spokojnym przygotowaniu się do egzaminów dojrzałości i uzyskaniu lepszych wyników, które brane są pod uwagę w wyborze ścieżki dalszej edukacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty obsługi zadania, w tym koordynacja, obsługa systemów rekrutacyjnych, promocja projektu, opłaty za internet itd 6 000 zł
Przeprowadzenie wiosennej edycji kursów: 10 grup x 2 zajęcia/tydzień x 6 tygodni x 2 h x 150 zł/h = 36 000 zł
Przeprowadzenie jesiennej edycji kursów: 10 grup x 2 zajęcia/tydzień x 10 tygodni x 2 h x 150 zł/h = 60 000 zł
Obsługa techniczna platform rekrutacyjnych, do kursów 5 000 zł
Przeprowadzenie szkolenia dla prowadzących : 2 szkolenia x 2 prowadzących x 2 h x 150 =1 200 zł
Przygotowanie materiałów dla uczestników (+ ewentualna wysyłka), materiałów promocyjnych, oznakowanie 5 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
113 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Proponowane, dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych mają pomóc w spokojnym przygotowaniu się do egzaminów dojrzałości i uzyskaniu lepszych wyników, które brane są pod uwagę w wyborze ścieżki dalszej edukacji. Przeprowadzenie zajęć online uniezależni realizację projektu od przedłużającej się sytuacji epidemicznej i wprowadzenia/utrzymania ewentualnych ograniczeń związanych z prowadzeniem zajęć stacjonarnych.

Modyfikacje

25.01.2021 21:11
Autor projektu
23.04.2021 10:05
Koordynator w Biurze Edukacji
23.04.2021 10:36
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Znakomity pomysł. W tych niepewnych czasach maturzyści zasługują na dodatkową pomoc.
    Mieszkaniec25884  26.01.2021 14:55
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany