Tężnia solna Warszawa Włochy

1043
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie publiczne
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa tężni solnej z suchym aerozolem solnym wzorowanej na tężni solnej na Woli w Parku Sowińskiego, w Wawrze czy na Targówku. Suchy aerozol solny wytwarzany przez urządzenie medyczne (halogenerator), bez użycia wody. Skuteczność suchego aerozolu solnego w schorzeniach dróg oddechowych, alergii, astmie, zapaleniu zatok itp. potwierdzona badaniami klinicznymi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
np. Park ze Stawami Cietrzewia, Park Kombatantów. Autor projektu jest otwarty również na inne propozycje lokalizacji ze strony władz dzielnicy, jeśli będą one bardziej dogodne z punktu widzenia realizacji inwestycji.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa tężni solnej z suchym aerozolem solnym wzorowanej na tężni solnej na Woli w Parku Sowińskiego, w Wawrze czy na Targówku. Suchy aerozol solny wytwarzany przez urządzenie medyczne (halogenerator), bez użycia wody. Skuteczność suchego aerozolu solnego w schorzeniach dróg oddechowych, alergii, astmie, zapaleniu zatok itp. potwierdzona badaniami klinicznymi.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę tężni solnej z suchym aerozolem solnym wzorowanej na funkcjonującym obiekcie w Parku Sowińskiego, czy świeżo wybudowanych w Wawrze (rejon ul. Pożaryskiego, Kolarskiej i Fuksji) ) lub na Targówku w Parku przy DK Świt. Suchy aerozol solny wytwarzany jest przez urządzenie medyczne o nazwie halogenerator. Wielkość cząstek aerozolu to 1-5 µm, dzięki czemu może on dotrzeć do najgłębszych partii drzewa oskrzelowego. Cząstki aerozolu osadzają się na błonie śluzowej i rozrzedzają zalegający śluz, dzięki czemu oczyszcza się układ oddechowy. Inhalacje mają potwierdzone badaniami klinicznymi działanie lecznicze (alergia, astma, zapalenie zatok, POChP itp.), profilaktyczne, a także wspomagające regenerację błony śluzowej po przebytej chorobie. Analiza badań klinicznych pozwala stwierdzić, że długofalowe efekty inhalacji to np.: zmniejszenie absencji chorobowej u dzieci, wydłużenie czasu remisji u przewlekle chorych, uniknięcie konieczności przeprowadzenia zabiegów operacyjnych np. przy zapaleniu zatok, spadek liczby incydentów zaostrzeń choroby przy astmie, alergii itp. Inhalacje są w pełni bezpieczne, nie wymagają nadzoru lekarza. Suchy aerozol solny wytwarzany jest bez udziału wody, zatem niepotrzebne jest przyłącze wodne i kanalizacyjne, a tężnia może działać przez cały rok.
W odróżnieniu od tradycyjnych tężni solankowych tężnia z suchym aerozolem solnym jest bezpieczna dla otaczającej zieleni, przez co może być zlokalizowana w parkach objętych opieką konserwatora. Wybudowane już tężnie są objęte opieką merytoryczną Stowarzyszenia Haloterapia Polska, działająego na rzecz rozwoju i poprawy dostępu do haloterapii wśród społeczeństwa. Dostęp do inhalacji w tężni solnej mieliby wszyscy spacerowicze, zarówno dzieci, jak i dorośli czy seniorzy, a także osoby niepełnosprawne. Tężnia solna na Woli przed pandemią miała wielu stałych bywalców, w tym wielu z innych dzielnic, którzy poczuli realną poprawę zdrowia i samopoczucia po wizytach w tężni. Korzystanie z tężni jest możliwe także w okresie epidemii - podobnie, jak w przypadku innych obiektów użyteczności publicznej wymaga to właściwej organizacji, np. jednoczesne inhalowanie osób wspólnie zamieszkujących lub jednej klasy szkolnej czy grupy przedszkolnej. Po każdym cyklu inhalacji (ok. 30-45 min) następuje automatyczny 15-minutowy cykl wentylacji, podczas którego następuje wietrzenie i wymiana powietrza, po czym można wpuścić kolejną grupę na cykl inhalacji.
Tężnia solna wymaga jedynie przyłącza energetycznego. Aby umożliwić realizację projektu, wykonanie przyłącza należy zawrzeć w zakresie wykonania przez wykonawcę tężni. Inwestor w takim rozwiązaniu występuje do Zakładu Energetycznego jedynie o warunki przyłączenia, które zgodnie z Prawem Energetycznym wydawane są w ciągu 30 dni.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, smogiem.
Projekt odpowiada na problemy chorób układu oddechowego, wskazane w dokumentach wydanych przez WHO (Global Alliance Against Respiratory Diseases), Radę UE oraz Ministerstwo Zdrowia (rozporządzenie ws priorytetów zdrowotnych) jako te, z którymi należy walczyć.
Grupowy charakter inhalacji sprzyja integracji społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lokalizacja 1 - Park ze Stawami Cietrzewia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powołany Uchwałą NR XCIV/2804/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy. Zgodnie z zapisami przedmiotowego planu dla wskazanego terenu ustalono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, wynoszący 90%. Mając na uwadze obecne zagospodarowanie Parku ze Stawami Cietrzewia budowa tężni solnej spowoduje zbyt duże wysycenie terenu co spowoduje przekroczenie limitu powierzchni biologicznie czynnej określonej w mpzp. Ponadto duże zagęszczenie zieleni niskiej i wysokiej uniemożliwia realizację przedsięwzięcia. Zwiększenie zasolenia może mieć niekorzystny wpływ na aparat asymilacyjny zieleni, co przekładać się będzie na jej stan zdrowotny. Lokalizacja alternatywna - Park Kombatantów Park Kombatantów jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako założenie pałacowo-parkowe Koelichenów, dodatkowo leży w układzie urbanistycznym Miasta-Ogrodu Nowe Włochy (część wschodnia). Ustawienie na terenie cennego zespołu pałacowo-parkowego na stałe tak dużego obiektu jest niezgodne z historycznym przeznaczeniem terenu. Takie działanie zmieniłoby całkowicie wygląd parkowego wnętrza, charakter parku oraz w dużej mierze również jego funkcję. Ponadto według opinii Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w zakresie drzew pomnikowych i starodrzewia strefa ochronna wynosi 15 metrów dlatego też tego typu inwestycja nie może być zrealizowana, dodatkowo zwiększenie zasolenia może mieć niekorzystny wpływ na aparat asymilacyjny drzew pomnikowych, co przekładać się będzie na ich stan zdrowotny.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany