Wspinaczkowe Włochy czyli ścianki w Parku Kombatantów i Osiedlu Chrobry

1797
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Marcin Lipiec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
160 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Chcemy postawić ścianki wspinaczkowe w Parku Kombatantów i na Osiedlu Chrobrego dla dzieciaków do wspinania.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka na końcu Tynkarskiej obok boiska wielofunkcyjnego wybudowanego w ramach BO2020.
Park Kombatantów okolice placu zabaw dla starszych dzieci.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Chcemy postawić ścianki wspinaczkowe w Parku Kombatantów i na Osiedlu Chrobrego dla dzieciaków do wspinania.
Opis projektu
Projekt zakłada realizacje ścianek wspinaczkowych w Parku Kombatantów i na Osiedlu Chrobrego.
Mają urozmaicić infrastrukturę dla dzieci i młodzieży w naszej dzielnicy.
Ścianki mają być prostymi bryłami dedykowanymi dla początkujących wspinaczy.
Każda ze ścianek kosztować ma 80 000 zł, a sama ścianka z wyglądu będzie przypominać skałę, jednak zostanie zbudowana z betonu, sklejki i żywic syntetycznych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
We włochach nadal brakuje infrastruktury dziecięcej. Chcemy aby było jej więcej i dzieci miały gdzie spędzać czas na świeżym powietrzu i w otoczeniu przyrody.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
160 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lokalizacja 1 - Park Kombatantów został ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako założenie pałacowo-parkowe Koelichenów. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków udzieliło informacji, że ustawienie na terenie cennego zespołu pałacowo-parkowego na stałe dużego obiektu, jakim jest ścianka wspinaczkowa, jest niezgodne z historycznym przeznaczeniem terenu. Takie działanie wpłynęłoby również negatywnie na jego wygląd.
Jednocześnie występujące na terenie Parku Kombatantów liczne pomniki przyrody ograniczają dostępność terenu ze względu na 15 metrowe strefy bezpieczeństwa wokół każdego z nich.
Lokalizacja 2 - Osiedle Chrobry - na działce nr ewid. 4/2 przy ul. Tynkarskiej (na której znajduje się boisko) nie ma już miejsca - gdyż boisko zajmuje całą szerokość działki, natomiast przy północnym szczytowym boku boiska znajduje się już zbyt blisko napowietrzna sieć energetyczna. W tak bliskiej odległości od sieci nie lokalizuje się urządzeń stacjonarnych o charakterze rekreacyjnym. Przy południowym szczytowym boku boiska, dość blisko przebiega droga dojazdowa do psiego wybiegu.
Na działce 2/2 przy ul. Tynkarskiej również nie ma miejsca gdyż jest ona zbyt wąska. Biorąc pod uwagę rozmiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa wokół niego wymiary działki są niewystarczające. Działka o nr ewid. 3/2 z obrębu 2-08-30 przy ul. Tynkarskiej posiada nieuregulowany stan prawny.
Lokalizacja alternatywna 1- skwer przy ul. Dymnej - brak możliwości budowy ścianki wspinaczkowej na placu Wolności przy ul. Dymnej, ponieważ teren jest już zagospodarowany. Teren obok górki saneczkowej stanowi trasę zjazdu zarówno zimą jako zjazd saneczkowy jak i latem jako miejsce swobodnych zabaw dzieci również jako zjazd rowerowy. Wobec powyższego budowa ścianki wspinaczkowej byłaby niezgodna z zasadami bezpieczeństwa na placach zabaw.
Lokalizacja alternatywna 2 - Park Ogrody Kosmosu nie jest możliwa ze względu na to, że znajdują się tu grunty orne, których wyłączenie z produkcji rolniczej będzie wymagało przeprowadzenia postępowania administracyjnego, co powoduje brak możliwości realizacji zamierzenia w jednym roku budżetowym. Teren wokół pasieki w Parku Ogrody Kosmosu ma zostać uporządkowany i zagospodarowany poprzez nasadzenia roślin miododajnych. Wykonanie ścianki wspinaczkowej zmniejszy powierzchnie biologicznie czynną, co nie jest wskazane z punktu widzenia ochrony środowiska.
Lokalizacje alternatywne zgłoszone w treści odwołania - Szkoła Podstawowa nr 94 przy ul. Cietrzewia i Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej - Dyrekcje obu placówek oświatowych nie wyraziły zainteresowania postawieniem ścianek wspinaczkowych na swoim terenie ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów.
Lokalizacja 1 i 2, lokalizacje alternatywne 1 i 2 nie spełniają kryteriów oceny merytorycznej (pkt. 1, 7, 8, i 12). Lokalizacje zgłoszone w odwołaniu - nie mają zgody Dyrekcji obiektów.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany