Rekonstrukcja poidełka w Parku Żeromskiego

1521
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
299 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • zabytki
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 918 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Rekonstrukcja historycznej formy poidełka w Parku Żeromskiego to projekt zakładający przywrócenie oryginalnego kształtu tego obiektu z okresu międzywojnia. Zdrój w nowej odsłonie wzbogaci przestrzeń zabytkowego parku o utraconą formę rzeźbiarską. Dołączy również do zbioru innych ciekawych obiektów tej kategorii na mapie stolicy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.07.2022 12:00

Przełom stycznia i lutego zbieranie i opracowywanie dokumentacji do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Przełom lutego i marca - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu.

Wmaju została podpisana umowa z Wykonawcą zadania - realizacja zgodnie z harmonogramem prac

Odbiór projektu budowlanego 24.07.22 r.         

Uzyskanie pozwolenia na budowę 14.10.22 r.

Zakończenie budowy 30.11.22 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni Miejskiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Żeromskiego / rejon ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Czarnieckiego, Mierosławskiego (dz. ew. nr 63 z obr. 7-01-11)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W miejscu istniejącego poidełka w Parku Żeromskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rekonstrukcja historycznej formy poidełka w Parku Żeromskiego to projekt zakładający przywrócenie oryginalnego kształtu tego obiektu z okresu międzywojnia. Zdrój w nowej odsłonie wzbogaci przestrzeń zabytkowego parku o utraconą formę rzeźbiarską. Dołączy również do zbioru innych ciekawych obiektów tej kategorii na mapie stolicy.
Opis projektu
Projekt będzie polegał na opracowaniu dokumentacji wykonawczej zawierającej program prac konserwatorskich oraz na wykonaniu rekonstrukcji poidełka w Parku Żeromskiego. Prace zostaną zaplanowane na podstawie zachowanych materiałów źródłowych, w tym projektu, nielicznych fotografii obiektu oraz innych dostępnych przekazów, w celu jak najwierniejszego oddania wyglądu i formy pierwotnej. Konieczne będzie uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków. Poidełko będzie obiektem ogólnodostępnym - znajduje się na terenie parku miejskiego, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy stolicy. Obiekt w nowej odsłonie podniesie rangę przestrzeni parku, wpisując się w zabytkowe otoczenie oraz wzbogacając je o utraconą formę rzeźbiarską. Tak jak dawniej, będzie stanowił oryginalną dekorację, pełniącą równocześnie funkcję pijalni wody. Dotychczasową pijkę należy zdemontować lub przenieść w inne miejsce w Warszawie. Prace realizacyjne powinny być kierowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów z kamienia, eksponowanych w przestrzeniach otwartych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt zakłada odtworzenie poidełka w Parku Żeromskiego w jego historycznej formie, która zachowała się na nielicznych fotografiach z okresu międzywojennego.
W roku 1936 na terenie Warszawy postawiono wiele poidełek aby uczcić 50-cio lecie przedsiębiorstwa Wodociągi Warszawskie. Większość posiadała dobrze znaną formę, jak choćby z Ogrodu Saskiego, Parku Praskiego czy Ujazdowskiego. Jednak przynajmniej trzy z nich były zupełnie wyjątkowe. Miały formę obelisku zwieńczonego żeliwną misą. Dwa, choć nieco zmienione, zachowały się do dziś - na skwerze Grotowskiego i w Parku Sowińskiego. Trzecie, które zlokalizowane było na terenie Parku Żeromskiego, niestety nie przetrwało wojennej zawieruchy. W późniejszych czasach zastąpiono je pijką o uproszczonej formie, na wzór pijek zachowanych w innych warszawskich parkach. Celem projektu jest odtworzenie przedwojennej, modernistycznej formy architektonicznej tego obiektu, która była wynikiem konkursu przeprowadzonego w połowie lat 30. XX wieku. Poidełko zostało zrealizowane w 1936 r. wg projektu Stanisława Bukowińskiego. Wykonane było z kamienia, miało wygląd prostopadłościennego obelisku, na którym ustawiono odlaną z żeliwa misę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu nie jest możliwe opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji projektu oszacowano na kwotę 299 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
299 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Obecnie w Parku Żeromskiego, w historycznej lokalizacji, ustawione jest poidełko w kształcie szerokiej misy ustawionej na niewysokiej "nodze", które znajdują się w kilku historycznych parkach w Warszawie. Projekt zakłada odtworzenie poidełka w w jego pierwotnej formie, która utrwalona została na fotografiach z okresu międzywojennego. Było ono w kształcie obelisku zwieńczonego żeliwną misą. Ta forma poidełka znalazła się jedynie w trzech miejscach, poza Parkiem Żeromskiego również w Parku Sowińskiego i na Skwerze Grotowskiego.
Poidełko w Parku Żeromskiego nie przetrwało wojny. Jego rekonstrukcja będzie z pewnością dobrze przyjęta przez żoliborzan, będzie też zwieńczeniem prac nad rewaloryzacją parku.

Modyfikacje

04.02.2021 14:13
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
30.04.2021 12:59
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany