Remont traktu pieszego wzdłuż ulicy Niedźwiedziej – etap I – Dominikańska-Studencka

862
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon A
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
160 800 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Osiedle zlokalizowane pomiędzy ulicami Rolną, Wałbrzyską, Dominikańską i al. Wilanowską zamieszkałe jest przez ponad 1000 osób. Chodnik wzdłuż ulicy Niedźwiedziej stanowi ważny trakt prowadzący do ciągu komunikacyjnego w stronę Centrum (ulice Rolna, Puławska) oraz do ośrodka sakralno-kulturalnego – klasztoru Dominikanów. Wymiana chodnika będzie stanowiła istotną poprawę jakości życia mieszkańców osiedla.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon A
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Chodniki przy bloku Studencka 40 (od strony ulicy Studenckiej oraz ulicy Niedźwiedziej), chodnik wzdłuż ulicy Niedźwiedziej od ulicy Wróbla do ulicy Dominikańskiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Osiedle pomiędzy ulicami Dominikańską, Wałbrzyską, Rolną i aleją Wilanowską
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Osiedle zlokalizowane pomiędzy ulicami Rolną, Wałbrzyską, Dominikańską i al. Wilanowską zamieszkałe jest przez ponad 1000 osób. Chodnik wzdłuż ulicy Niedźwiedziej stanowi ważny trakt prowadzący do ciągu komunikacyjnego w stronę Centrum (ulice Rolna, Puławska) oraz do ośrodka sakralno-kulturalnego – klasztoru Dominikanów. Wymiana chodnika będzie stanowiła istotną poprawę jakości życia mieszkańców osiedla.
Opis projektu
W niniejszym projekcie proponujemy przebudowę chodników wzdłuż ulicy Niedźwiedziej od ulicy Studenckiej do ulicy Dominikańskiej z odnogą w ulicę Studencką przy budynku Studencka 40. Chodniki te są bardzo zniszczone, co stanowi utrudnienie w przemieszczaniu się szczególnie dla osób w podeszłym wieku, małych dzieci oraz rodziców z wózkami (zdjęcie numer 1).
Remont chodnika od strony ulicy Studenckiej przy budynku o numerze 40 ograniczyłby się do wymiany starego chodnika z płyt betonowych na nowy wraz z wymianą słupków blokujących U-12c. Przy budynku Studencka 40 od strony ulicy Niedźwiedziej, odcinkami, powierzchnia chodnika zbudowana jest z większych płyt betonowych, a więc niezbędne byłoby ich zerwanie, a następnie położenie nowych wraz z wymianą słupków blokujących U-12c. Na całej długości niezbędna byłaby wymiana krawężników oraz, odcinkami, obrzeża (od strony trawników).
Kolejna część traktu prowadzi ulicą Niedźwiedzią przy budynku o numerze 10B – w tym miejscu chodnik położony jest tylko na rogu ulic Niedźwiedziej i Wróbla, a więc niezbędne byłoby położenie kostki wraz z krawężnikiem wzdłuż budynku Niedźwiedzia 10B do terenu budynku Niedźwiedzia 8E.
Ostatnim odcinkiem traktu byłby chodnik przy ulicy Niedźwiedziej po przeciwnej stronie od numeru 2A do numeru 6. Parkujące tutaj regularnie podczas wydarzeń kulturalno-religijnych odbywających się w pobliskim klasztorze samochody całkowicie uniemożliwiają przejście pieszych chodnikiem. Aby nie ograniczać liczby miejsc parkingowych, proponujemy poszerzenie chodnika w celu umożliwienia parkowania w tym rejonie samochodów wzdłuż chodnika (samochody parkowałyby na szerokości 1 metr chodnika wzdłuż jezdni). Kolejne 1,5 metra byłoby przeznaczone dla pieszych (chodnik byłby tutaj przesunięty o 1 metr na trawnik i zakończony obrzeżem). Słupki blokujące U-12c postawione co 1,5 metra oddzielałyby chodnik o szerokości 1,5 metra od miejsc przeznaczonych na parkowanie (zdjęcie numer 2). W ten sposób rejon wzbogaciłby się o dodatkowe miejsca do parkowania, a piesi mieliby chodnik wolny od samochodów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Po obu stronach osiedla zlokalizowanego pomiędzy ulicami Dominikańską, Rolną, Wałbrzyską i aleją Wilanowską znajdują się ważne dla mieszkańców obszary – z jednej ważny ośrodek sakralno-kulturalny, jakim jest klasztor, a z drugiej ważny ciąg komunikacyjny prowadzący do Centrum – ulice Rolna i Puławska. Dodatkowym argumentem za przeprowadzeniem prac są samochody zaparkowane na chodniku po południowej stronie ulicy Niedźwiedziej od numeru 2A do 6. Pobliska parafia regularnie odwiedzana jest przez rzesze wiernych, przyjeżdżających prywatnymi samochodami z różnych dzielnic Warszawy oraz jej okolic. Egzekwowanie zakazu parkowania stwarzałoby istotne utrudnienie w dostępie do klasztoru, stąd nasza propozycja przebudowy chodnika z równoczesnym umożliwieniem parkowania samochodów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Na koszt niniejszego projektu składają się (patrz - zdjęcie nr 3):
1. Odcinek 1 - chodnik od strony ulicy Studenckiej (37 800 PLN brutto):
- 80 m chodnika o szerokości 1,5 m (18 000 PLN brutto)
- 80 m krawężnika (12 000 PLN brutto)
- 80 m obrzeża (2 800 PLN brutto)
- 20 słupków U-12c (5 000 PLN brutto)
2. Odcinek 2 - chodnik od strony ulicy Niedźwiedziej przy budynku Studencka 40 (5 000 PLN brutto):
- 20 słupków U-12c (5 000 PLN brutto)
3. Odcinek 3 - chodnik przy ulicy Niedźwiedziej przy budynku 10B (18 000 PLN brutto):
- 40 m chodnika o szerokości 2 m (12 000 PLN brutto)
- 40 m krawężnika (6 000 PLN brutto)
4. Odcinek 4 - chodnik przy ulicy Niedźwiedziej o strony ulicy Dominikańskiej (65 000 PLN brutto):
- 120 m chodnika o szerokości 2,5 m (45 000 PLN brutto)
- 80 słupków U-12c (20 000 PLN brutto)

Koszt przygotowania dokumentacji - 35 000 PLN brutto.

Łączny koszt naszego projektu wynosi 160800 PLN.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
160 800,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

11.05.2016 16:30
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.05.2016 16:33
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany