Dbajmy o Krzyżówki - tablice edukacyjne nad Kanałem Żerańskim

1124
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Małgorzata Opęchowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
24 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Białołęki w zakresie dokarmiania ptaków bytujących na Kanale Żerańskim. Projekt zakłada wykonanie, montaż i posadowienie dwóch stelaży z tablicami edukacyjnymi (wraz z uporządkowaniem otoczenia) informującymi o szkodliwości dokarmiania ptaków oraz prezentującymi wybrane gatunki ptaków bytujące w Porcie Żerańskim.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wzdłuż Kanału Żerańskiego w okolicach ulic Krzyżówki, Kowalczyka, Płochocińskiej (działki nr 22 z obrębu 40611 i 10/3 z obrębu 40610 oraz działka 3/5 z obrębu 40611).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja poza pasem technicznym użytkowanym przez PGW Wody Polskie

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Białołęki w zakresie dokarmiania ptaków bytujących na Kanale Żerańskim. Projekt zakłada wykonanie, montaż i posadowienie dwóch stelaży z tablicami edukacyjnymi (wraz z uporządkowaniem otoczenia) informującymi o szkodliwości dokarmiania ptaków oraz prezentującymi wybrane gatunki ptaków bytujące w Porcie Żerańskim.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną przygotowane i zamontowane 2 stelaże z tablicami edukacyjnymi, które będą zawierały rozszerzone informacje w zakresie niebezpieczeństwa związanego z karmieniem ptaków, w szczególności karmieniem pieczywem oraz apel do mieszkańców o zaniechaniu dokarmiania. Tablice będą również przybliżać sylwetki gatunków ptaków, które najczęściej występują w tym obszarze. Zostaną one opracowane we współpracy z ornitologiem, który wcześniej zweryfikuje w terenie, jakie ptaki występują nad Kanałem Żerańskim.
Inicjatywa ma na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń związanych z dokarmianiem ptaków, a także informowanie o preferencjach żywieniowych określonych gatunków. Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń wody oraz brzegu resztkami psującego się jedzenia. Mniej jedzenia dostaną gnieżdżące się tu szczury, a wyrzucony chleb nie będzie kusić również spacerujących wzdłuż Kanału psów.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie część mieszkańców terenów sąsiadujących z Kanałem Żerańskim, mając na względzie chęć obcowania z przyrodą oraz urozmaicenia spaceru z dziećmi, dokarmia ptaki wodne pieczywem. Towarzyszy temu zgubne przeświadczenie, że pomagają ptakom, tymczasem taki pokarm im szkodzi. Przetworzone pieczywo powoduje choroby układu pokarmowe, a nierzadko śmierć ptaków, poprzedzoną długotrwałymi dolegliwościami. Dokarmianie ptaków negatywnie wpływa również na lokalne środowisko. Resztki pokarmu wzmagają proces eutrofizacji wód, co powoduje zmniejszanie ilości tlenu w wodzie oraz wydzielanie substancji toksycznych, a to z kolei znacznie pogarsza warunki bytowania ryb. Dodatkowo pozostawione resztki żywności przyciągają gryzonie, w tym szczury, które w takich sprzyjających warunkach mogą znacznie zwiększać swoje populacje. Ponadto dokarmianie ptaków powoduje inne negatywne skutki, także w przypadku stosowania odpowiedniej karmy. Są to:
- zmiany w zachowaniu ptaków (zanik migracji, zmniejszony dystans do człowieka, uzależnienie od człowieka, zaburzenia w zachowaniach godowych i terytorialnych, słabszy sukces lęgowy);
- zaburzenia w zagęszczeniu i liczebności populacji;
- większe narażenie na czynniki chorobotwórcze oraz drapieżnictwo;
- uboższy skład pokarmów podawanych przez ludzi w stosunku do pożywienia naturalnego.
Projekt ten zgłaszany był do budżetu partycypacyjnego na rok 2021, ale nie został wybrany w głosowaniu. Jednak mając na uwadze fakt, że problem niestety nie zniknął a na forach internetowych pojawiają się coraz częstsze dyskusje na ten temat, również wiele głosów żeby takie tablice zostały umiejscowione w okolicy Kanału Żerańskiego, projekt został zgłoszony ponownie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
24000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
24 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
W ramach realizacji projektu mieszkańcy zostaną uświadomieni odnośnie zagrożeń związanych z dokarmianiem ptaków. Poznają preferencje żywieniowe określonych gatunków ptaków. Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń wody oraz brzegu resztkami psującego się jedzenia. Ograniczone zostaną też resztki jedzenia którymi żywią się szczury gnieżdżące się przy Kanale Żerańskim.

Modyfikacje

29.04.2021 11:21
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany