Seniorzy na Stadiony

1166
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Jarosław Popiołek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
620 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Aktywizacja społeczna seniorów KS Polonia Warszawa, seniorów wybranych dzielnic m.st. Warszawy w ramach imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie ośrodka Aktywna Warszawa - Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Konwiktorska 6 - obiekty ośrodka Aktywna Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obiekty klubu sportowego Polonia Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Aktywizacja społeczna seniorów KS Polonia Warszawa, seniorów wybranych dzielnic m.st. Warszawy w ramach imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie ośrodka Aktywna Warszawa - Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.
Opis projektu
Ideą projektu jest zaproponowanie i zapewnienie osobom 70+ możliwości spędzenia czasu poprzez uczestnictwo (jako widzowie) w imprezach sportowych organizowanych cyklicznie na terenie ośrodka Aktywna Warszawa - Polonia w trzech różnych dyscyplinach sportu i na trzech różnych poziomach rozgrywkowych - koszykówki kobiet (1 liga), koszykówki mężczyzn (2 liga), piłki nożnej mężczyzn (3 liga). W ramach projektu grupa około 1500 seniorów z różnych dzielnic Warszawy, rekrutowanych we współpracy z lokalnymi ośrodkami seniorów w dzielnicach, będzie w okresie od lutego 2022 do grudnia 2022 regularnie, w trybie cotygodniowym, zapraszana do udziału w meczach rozgrywanych w hali na stadionie przy Konwiktorskiej 6. W przedmiotowym okresie odbędzie się około 40 różnych meczów i spotkań, w których seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć jako widzowie i goście specjalnego znaczenia. Organizatorzy zapewnią im bezpłatny wstęp, komfortowe miejsca w hali na stadionie, a w przypadkach niezbędnych także zapewnioną pomoc w transporcie do i z domu. Po każdej imprezie zapewniony zostanie skromny poczęstunek (kawa, herbata, zdrowe przekąski) po to, żeby goście mogli spędzić trochę czasu w swoim gronie w miłej atmosferze i przy dźwiękach tradycyjnej warszawskiej muzyki.
Poza cyklicznym udziałem w imprezach sportowych, w ramach projektu przewidywany jest udział seniorów w imprezach okolicznościowych, np. w dniach 1-4 sierpnia Turniej Małego Powstańca, w dniu 22 sierpnia Rocznica Walk Powstańczych z 1944 roku na terenie stadionu Polonii, 24 grudnia Warszawsko-Polonijna Wigilia.
W projekcie przewidziane jest połączenie wejść na imprezy sportowe z czynnym udziałem seniorów w zajęciach aktywności fizycznej, które będą organizowane w ośrodku Polonia w uzgodnionych terminach (np. pływanie, gimnastyka, nordic walking) dla grupy około 1500 seniorów z różnych dzielnic Warszawy. W projekcie obowiązywać będą zasady rekrutacji i uczestnictwa. Rekrutacja rozpocznie się wraz z początkiem projektu i zakończy na dwa tygodnie przed ostatnim planowanym wydarzeniem w projekcie. Zapisy do udziału będą odbywać się systematycznie, na dwa tygodnie przed każdym planowanym wydarzeniem, za pomocą wskazanej strony internetowej i w wybranych instytucjach prowadzących działania dla seniorów. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnicy powinni dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Potencjalni uczestnicy projektu dowiadywać się będą o możliwości udziału w nim poprzez zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną w DPS-ach, Domach Seniora, Domach Kultury prowadzących zajęcia dla Seniorów, itp. Będą w te miejsca docierać emisariusze projektu, ale będzie też kampania informacyjna oparta na plakatach i ulotkach. Zostanie też utworzona strona internetowa projektu. Rekrutacja będzie prowadzona równolegle przez cały czas trwania projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Największym problemem i bolączką dla osób w podeszłym wieku jest samotność i brak kontaktów seniorów z otaczającym światem, aktualnymi wydarzeniami oraz innymi ludźmi. Zjawisko to szczególnie narasta w związku z pandemią i aktualnie trwającymi obostrzeniami ograniczającymi kontakty międzyludzkie.
Kolejną barierą jest brak środków finansowych umożliwiających na swobodny dostęp do wydarzeń sportowych i kulturalnych. Projekt "Seniorzy na Stadiony" pozwala pokonać powyższe ograniczenia, a jednocześnie aktywizować seniorów nie tylko w swoich środowiskach, ale poprzez sport nawiązywać kontaktu z młodymi ludźmi i prowadzącymi aktywny tryb życia.
Dodatkowo dzięki organizowanym imprezom okolicznościowym stwarza się seniorom możliwość zawierania nowych znajomości i zawiązywania lokalnych wspólnot.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
kosztorys obejmuje: zakup biletów wstępu na mecze i wydarzenia sportowe dla uczestników projektu, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczestników projektu, zakup drobnego sprzętu sportowego do zajęć, informację i promocję w tym koszty oznakowania graficznego, koszty obsługi księgowej i organizacyjnej, koszty związane z rekrutacją uczestników, zakup produktów do organizacji symbolicznego poczęstunku.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
620 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt poszerza ofertę miasta w zakresie aktywności fizycznej seniorów.

Modyfikacje

26.04.2021 09:11
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
27.04.2021 10:54
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
27.04.2021 11:41
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
27.04.2021 11:44
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
27.04.2021 15:11
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 10:28
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:57
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany