Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wesoła - zawieszenie skrzynek lęgowych

1209
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
46 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 419 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada wykonanie inwentaryzacji ptaków (=awifauny lęgowej) we wszystkich lasach komunalnych dzielnicy Wesoła – o łącznej powierzchni około 150 ha- na podstawie której zostanie opracowana ekspertyza nt. zagrożeń dla tej ważnej w przyrodzie grup zwierząt, jak również wskazująca konkretne sposoby ich ochrony. Na podstawie tego opracowania w omawianych lasach rozmieszczone zostanie do 200 sztuk skrzynek lęgowych rożnych typów.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
24.06.2022 14:08

Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej (terenowej) lasów komunalnych Wesołej – w celu poznania składu gatunkowego gniazdujących tam ptaków – w ich okresie lęgowym – od marca do połowy czerwca 2022 r.

Wykonanie przez specjalistę ornitologa ekspertyzy – do końca sierpnia 2022

Zakończono etap inwentaryzacji terenowej. Zadanie w trakcie sporządzania ekspertyzy ornitologicznej.

Zakup (wykonanie) oraz zawieszenie – w czwartym kwartale 2022 r., zgodnie ze wskazówkami – do 200 sztuk nowych drewnianych skrzynek dla ptaków

Jednostka odpowiadająca za realizację: Lasy Miejskie

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lasy komunalne , położone w Dzielnicy Wesoła i administrowane przez "Lasy Miejskie Warszawa" , w szczególności – kompleks leśny stanowiący kontynuację Lasu Sobieskiego i lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie inwentaryzacji ptaków (=awifauny lęgowej) we wszystkich lasach komunalnych dzielnicy Wesoła – o łącznej powierzchni około 150 ha- na podstawie której zostanie opracowana ekspertyza nt. zagrożeń dla tej ważnej w przyrodzie grup zwierząt, jak również wskazująca konkretne sposoby ich ochrony. Na podstawie tego opracowania w omawianych lasach rozmieszczone zostanie do 200 sztuk skrzynek lęgowych rożnych typów.
Opis projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków w lasach dzielnicy Wesoła – o własności komunalnej – co pozwoli na zachowanie populacji tych owadożernych zwierząt oraz na lepszą niż dotychczas ochronę biologiczna lasów – np. przed szkodliwymi owadami.
W projekcie przewidziano:
1) Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej (terenowej) lasów komunalnych Wesołej – w celu poznania składu gatunkowego gniazdujących tam ptaków – w ich okresie lęgowym – od marca do połowy czerwca 2022 r. inwentaryzacja ta będzie polegać na odbyciu co najmniej czterech liczeń ptaków na wymienionych terenach, zgodnie ze szczegółową metodyką wskazaną przez Zamawiającego ("Lasy Miejskie Warszawa"),
2) Wykonanie przez specjalistę ornitologa ekspertyzy, w której zostaną opracowane wyniki wymienionej inwentaryzacji, wraz ze wskazaniem istniejących i potencjalnych zagrożeń dla awifauny, wynikających – przykładowo – z postępującej urbanizacji otoczenia lasów, ich rosnącej fragmentacji, czy też zabiegów wykonywanych w tych lasach – w terminach niezgodnych z czasem rozrodu zwierząt. Na podstawie tej analizy zostaną opracowane środki zaradcze, w tym także zaplanowane rozwieszenie do 200 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków różnych typów. Ten element projektu będzie wykonywany latem 2022 r.,
3) Zakup (wykonanie) oraz zawieszenie – w czwartym kwartale 2022 r., zgodnie ze wskazówkami – do 200 sztuk nowych drewnianych skrzynek dla ptaków , różnych typów (160 sztuk „A” – dla sikor, muchołówki żałobnej i mazurka, 25 sztuk „B” – dla szpaka i pleszki, 10 sztuk „K” – dla kowalika oraz 5 sztuk „E” – dla puszczyka) – na wysokości 4,5-5,0 metrów nad ziemią lub ponad 6 metrów nad ziemią – typ „E” – w miejscach które będą wskazane na mapie GIS we wcześniej sporządzonym opracowaniu, wymienionym w poprzednim punkcie. Szczegółowe zasady konstrukcji i wymiary wskazanych typów skrzynek – stanowią załącznik do niniejszego projektu. Czynności zawieszenia wszystkich skrzynek lęgowych będzie się odbywać pod kontrolą doświadczonego w tej dziedzinie specjalisty – ornitologa – niezależnego od głównego wykonawcy prac.,
4) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z wykonaniem ostatecznej mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – w czwartym kwartale 2022 r.

Projekt spełnia warunek ogólnej dostępności – gdyż zazwyczaj mało płochliwe ptaki można łatwo zazwyczaj obserwować bez trudu z ziemi przy ich skrzynkach na powszechnie dostępnych terenach warszawskich lasów miejskich.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Doświadczenia nad zastosowaniem skrzynek lęgowych dla ptaków w lasach, w szczególności sosnowych, o młodym i średnio-wiekowym drzewostanie, zebrane także z warszawskich lasów miejskich wskazują jednoznacznie, że skrzynki te są chętnie i masowo zajmowane przez około 10 gatunków ptaków, zazwyczaj budujących gniazda w dziuplach drzew, których liczba w wielu lasach warszawskich, także w Dzielnicy Wesoła, jest wciąż niedostateczna. Prawie wszystkie gatunki ptaków, zajmujące postulowane do realizacji skrzynki są owadożerne. Tym samym ograniczają one nadmierne występowanie wielu szkodników owadzich drzew, co poprawia zdrowotność leśnych drzewostanów. Natomiast puszczyk tępi znaczne ilości gryzoni – w tym szczurów i nornic. Ponadto większość ptaków zajmujących skrzynki charakteryzuje się w porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata umila nam pobyt i odpoczynek w lasach.
Sporządzona w trakcie realizacji projektu, na podstawie inwentaryzacji terenowych – ekspertyza nt. występowania w okresie lęgowym ptaków na omawianych terenach, jak również zawierające konkretne wskazania dla ochrony tych ważnych w mieście grup dzikich zwierząt – posłuży administratorowi – jednostce Miasta "Lasy Miejskie Warszawa" do bardziej efektywnej niż dotychczas ochrony przyrody, w szczególności awifauny tych lasów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej - 23 000
Zakup (wykonanie) oraz zawieszenie skrzynek wraz ze sporządzeniem sprawozdania - 20 000 zł
Nadzór ornitologiczny - 3 000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
46 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Rozpoznanie stanu awifauny terenów leśnych Dzielnicy Wesoła, zagrożeń oraz sposobów wsparcia. Montaż skrzynek lęgowych w miejscach wymagających większej ilości miejsc gniazdowania ptaków. Edukacja, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Modyfikacje

14.04.2021 12:15
Koordynator w Lasach Miejskich
28.04.2021 21:05
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany