# Park Port Żerański

1546
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Waldemar Kamiński
Współautorzy Renata Brząkała
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
879 605 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Podjęcie prac mających na celu oczyszczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie należących do miasta terenów Portu Żerańskiego w kierunku przekształcenia ich w pełnowartościowe tereny rekreacyjne. Budowa plaży, dużego wybiegu dla psów i stacji dla cyklistów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren Portu Żerańskiego z wyłączeniem działek nienależących do miasta.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Podjęcie prac mających na celu oczyszczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie należących do miasta terenów Portu Żerańskiego w kierunku przekształcenia ich w pełnowartościowe tereny rekreacyjne. Budowa plaży, dużego wybiegu dla psów i stacji dla cyklistów.
Opis projektu
W ramach projektu wykonane zostaną działania:
1. Oczyszczenie ze śmieci obszaru położonych na terenie Portu Żerańskiego terenów należących do miasta,
2. Ułożenie blokad zamykających zjazdy z drogi przebiegającej przez port (pozostawienie tylko niezbędnego dojazdu na teren nieruchomości nie będących własnością miasta).
3. Ustawienie słupów z kamerami monitoringu.
4. Wybieg dla psów z ogrodzeniem terenu i ustawieniem toru przeszkód (nr obrębu 40611, działki nr 50/15 i sąsiednie). Lokalizacja oraz planowany obszar pod wybieg na załączonej mapie.
5. Stacja dla cyklistów (wiata, grill, kontener/beczka na śmieci) umiejscowiona zgodnie z załączoną mapą,
6. Plaża (nr obrębu 40611, działki nr 48/2 i 48/3) ze ścieżką żwirową i pływającym pomostem (nawiezienie piachu na plażę, plaża bez dodatkowej infrastruktury, wybudowanie żwirowej ścieżki umożliwiającej dojście i dojazd z drogi biegnącej przez port na plażę, zakup i ustawienie pływającego pomostu),
7. Tablica informacyjno-edukacyjna na temat #ParkPortŻerański (tablica z mapą obszaru Portu Żerańskiego oznaczonego, jako #ParkPortŻerański; krótka informacja o historii Kanału i Portu Żerańskiego; krótka informacja o najcenniejszych walorach przyrodniczych z rysunkami min. 3 gatunków chronionych ptaków gniazdujących na terenie portu; informacja, że celem mieszkańców i władz dzielnicy jest przekształcenie całego obszaru Portu Żerańskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Tablica ustawiona przy stacji dla cyklistów.
8. Oznaczenie, że inwestycje zostały sfinansowane z BO
9. Działania promujące #ParkPortŻerański: zaprojektowanie materiałów graficznych na potrzeby SM nawiązujących graficznie do aktualnych grafik miejskich.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest przekształcenia zaniedbanych terenów Portu Żerańskiego w pełnowartościowe tereny rekreacyjne. Projekt ma na celu uruchomienie procesu na końcu którego cały teren Portu Żerańskiego zagospodarowany zostanie na potrzeby wypoczynku, rekreacji, sportów wodnych oraz ochrony przyrody.
.
Jednym z poważnych deficytów Białołęki jest brak zielonych terenów rekreacyjnych. W analizach jakości życia sporządzanych dla dzielnic m.st. Warszawy przez GUS, dzielnica Białołęka zajmuje jedno z ostatnich miejsc.
Głównym powodem są braki infrastruktury, w tym także infrastruktury związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Białołęka należy do dzielnic Warszawy z najniższym udziałem terenów rekreacji i wypoczynku w strukturze gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Dla przykładu w Śródmieściu udział ten wynosi 20,8%, średnia dla wszystkich dzielnic to 5,5%, a dla Białołęki udział ten wynosi 0,5%!!! („Panorama Dzielnic Warszawy”, Urząd Statystyczny w Warszawie).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
879 605,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Ad. 1 Przygotowując ocenę projektu wzięte zostały pod uwagę wszystkie aspekty jego realizacji, zarówno pod kątem ograniczeń (m.in. terenowych, formalno-prawnych) jak i możliwości. Ta analiza, przedstawiona w ocenie projektu, pokazuje, że nie widzimy możliwości ani realizacji projektu w całości ani w częściach. W związku z tym nie wysłano żadnych propozycji zmian.
Ad. 3-4 Informacja o braku możliwości formalno-prawnych realizacji wybiegu dla psów, stacji dla cyklistów oraz plaży zostaje podtrzymana.
Ad. 5 Stwierdzenie to odnosiło się np. do urządzeń cumowniczych. Na obecnym etapie trudno ocenić jak cumowany byłby pomost do brzegu.
Ad. 6 W tym przypadku konieczne byłoby ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nie jest jasne co wnioskodawca rozumie pod pojęciem „prawo przejścia” – takie sformułowanie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie istnieje.
Ad. 7-9 W ocenie projektu zawarto informację, że teren działek znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego zostanie wydzierżawiony na okres do 3 lat. – część nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka dz. ew. nr 50/16, 50/13, 50/15, 50/4, 50/8, 48/4, 48/5 z obrębu 4-06-11. W związku z tym zarówno posprzątanie jak i monitoring czy zabezpieczenie terenu będzie leżało po stronie dzierżawcy. Ponadto nie można na terenie Portu posadowić tablicy z proponowaną przez Państwa nazwą: #ParkPortŻerański oraz informacją, że celem mieszkańców i władz dzielnicy jest przekształcenie całego obszaru Portu Żerańskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Port nie ma statusu parku, a nazwa #ParkPortŻerański nie została przyjęta w nazewnictwie miejskim. Oceniającym nieznane są również uzgodnienia, które potwierdzałyby tezę, że „celem mieszkańców i władz dzielnicy jest przekształcenie całego obszaru Portu Żerańskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy”. Należy mieć przy tym na względzie, że tylko część terenu położona nad Kanałem Żerańskim znajduje się we władaniu Miasta Stołecznego.
W związku z powyższym negatywna opinia musi zostać podtrzymana.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany