Pomóżmy dzieciom wyjść z izolacji po pandemii- pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

1488
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Roma Łojewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 556 400 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • Zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z COVID-19 doprowadziły do wzrostu uzależnienia od Internetu, apatii, stanów depresyjnych i spadku samooceny. Projekt ma zapewnić dzieciom bezpłatny dostęp do porad psychologów i terapeutów, wskazać mechanizmy radzenia sobie z problemami psychicznymi i techniki, które mogą być zastosowane w codziennych relacjach w rodzinie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt ogólnomiejski bez lokalizacji dodatkowej infrastruktury
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z COVID-19 doprowadziły do wzrostu uzależnienia od Internetu, apatii, stanów depresyjnych i spadku samooceny. Projekt ma zapewnić dzieciom bezpłatny dostęp do porad psychologów i terapeutów, wskazać mechanizmy radzenia sobie z problemami psychicznymi i techniki, które mogą być zastosowane w codziennych relacjach w rodzinie.
Opis projektu
Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z COVID-19 doprowadziły do diametralnej zmiany w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Konsekwencje pandemii dotknęły przede wszystkim dzieci i młodzież, pozbawiając ich stałego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia obniżyła jakość kształcenia i ograniczyła rozwijanie zainteresowań. Ograniczyła również aktywność fizyczną i wydłużyła czas spędzany w Internecie i mediach społecznościowych. Zaowocowało to zarówno znaczącym wzrostem uzależnień od gier komputerowych i Internetu jak i wystąpieniem u części dzieci apatii, stanów depresyjnych, kłopotów z koncentracją czy snem. Ich skutkiem stały się problemy z równowagą psychiczną dzieci i młodzieży.

Jednocześnie obecność dzieci w sieci jest trudna do monitorowania. Sposób wykonywania pracy przez dorosłych także uległ zmianie, przez co ograniczyły się wzajemne kontakty rodzinne. Największe z konsekwencji takiego stanu rzeczy to m.in. uzależnienie od gier komputerowych czy Internetu – ale również apatia, stany depresyjne, wycofanie, brak motywacji, koncentracji, problemy ze snem czy słaba wydolność organizmu związana z brakiem ruchu. Pogorszyły się również relacje między rodzicami a dziećmi. Kluczowe jest podjęcie jak najszybciej działań wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Projekt będzie realizowany poprzez:
1. Grupowe warsztaty dla: dzieci i młodzieży z podziałem na 3 grupy wiekowe: szkoła podstawowa klasy 3-4; 5-6; 7-8, grupy 8-12 uczestników), rodziców/prawnych opiekunów (osobne) oraz dzieci i rodziców (wspólne), koncentrujące się na zapobieganiu zagrożeniom związanym z uzależnieniem od Internetu:
1.1. Grupowe warsztaty dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uzależnionej od gier i Internetu wskażą na charakter uzależnienia od sieci i związane z nim zagrożenia. Warsztaty dostarczą rodzicom wiedzy i narzędzi pozwalających rozpoznać uzależnienie a także sposoby zapobiegające pogłębieniu uzależnienia. Warsztaty pomogą też w uczeniu się nowych zachowań sprzyjających wychodzeniu ze skutków izolacji pandemicznej. Grupa 10-12 osób. Warsztat raz w tygodniu 2 godz. przez 12 tygodni. Dwóch prowadzących. 15 warsztatów
1.2. Grupowe warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, u których rodzice/prawni opiekunowie obserwują tendencję do spędzania większej ilości czasu w sieci (siecioholizmu) oraz na grach online. Warsztaty będą koncentrować się na uświadomieniu uczestnikom ryzyk i skutków uzależnienia. Grupa 10-12 osób. Warsztat raz w tygodniu 1,5 godz. przez 12 tygodni. dwóch prowadzących. 80 warsztatów

2. Grupowe warsztaty „Jesteś ważny” dla dzieci i młodzieży (osobne grupy) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (osobne) oraz dzieci i młodzieży ich rodziców/prawnych opiekunów (wspólne). Ich celem jest pomoc dzieciom, które przeżywają problemy z niską samooceną, apatią, koncentracją i snem, utratą motywacji wewnętrznej, a także dla tych, które nie radzą sobie z trudnymi emocjami, frustracją, gniewem. Celem warsztatów jest poznanie czynników wpływających na te zachowania, pomoc w wyjściu ze stanów apatii i zniechęcenia a także wzmocnienie samooceny i motywacji wewnętrznej. Osobna część powinna zostać poświęcona emocjom i rozpoznawaniu potrzeb, które te uczucia sygnalizują
2.1. Grupowe warsztaty terapeutyczne dla rodziców/opiekunów prawnych, których celem jest dostarczenie wiedzy i informacji, jak rozpoznawać opisane stany i trudności u dzieci i młodzieży, nazywać je i radzić sobie z nimi w relacjach z dzieckiem. Grupa 10-12 osób. Warsztat raz w tygodniu 2 godz. przez 12 tygodni. 15 warsztatów
2.2. Grupowe warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, u których rodzice/prawni opiekunowie obserwują symptomy powyższych problemów. Warsztaty będą koncentrować się na nabywaniu umiejętności radzenia sobie z problemami. Grupa 10-12 osób. Warsztat raz w tygodniu 1,5 godz.; czas trwania 12 tygodni. 80 warsztatów
2.3.Warsztaty kształtowanie umiejętności psychospołecznych z elementami relaksacji dla dzieci i młodzieży (3 grupy wiekowe szkoła podstawowa klasy 3-4; 5-6; 7-8; , grupa 8-12 osób, warsztat raz w tygodniu po 1,5 godz., czas trwania 12 tygodni. 80 warsztatów

3. Pomoc Indywidualna
3.1 Indywidualna bezpłatna pomoc psychologiczna – cykl wizyt u terapeuty lub psychoterapeuty, której celem jest diagnoza (spotkanie z rodzicami a następnie z dzieckiem - w sumie 12 godzin) i wspracie postdiagnostyczne, spotkania raz w tygodniu, po 1 godz.
3.2 Indywidualna bezpłatna pomoc psychologiczna – a we wskazanych przez specjalistów przypadkach, interwencja (do 30 godzin). Spotkania raz w tygodniu 1 godz.

4. Projekt zakłada utworzenie wielu grup warsztatowych jednocześnie, w zależności od liczby chętnych. Warsztaty będą organizowane w różnych dniach i godzinach tygodnia najlepiej z jak największą dostępnością w godzinach popołudniowych i w weekendy.

5. Rekrutacja będzie odbywała się poprzez stworzoną na użytek projektu stronę interetową. O zakwalifikowaniu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów formalnych takich jak: wiek, miejsce zamieszkania w Warszawie. Zgłoszenie odbywa się w terminie określonym przez organizatora

6. W ramach projektu zrealizowane zostaną krótkie spoty zwracające uwagę rodziców na powyższe problemy i zachęcające do udziału w zajęciach rodziców i dzieci.

7. Projekt zakłada udzielenie pomocy psychologicznej jak największej liczbie dzieci i nastolatków w ramach przewidzianej na projekt kwoty.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według analiz psychologów dzieci i młodzież są jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 grup społecznych. Długotrwała izolacja, poczucie osamotnienia, brak kontaktów rówieśniczych, problemy z nauka zdalną, nieograniczony dostęp do komputera, gier, Internetu, mocno odbił się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Nie wszyscy rodzice skupieni na pracy zdalnej w porę dostrzegli narastające problemy. Ci, którzy dostrzegli – nie zawsze mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej.

Jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wrzesień 2020) przeprowadzonych na grupie 13- 17 latków 33% badanych dzieci oceniła swój stan w trakcie pierwszej fali pandemii jako bardzo zły lub raczej zły. Najbardziej doskwierała im przymusowa izolacja, czyli brak możliwości kontaktu ze znajomymi (63%) i konieczność pozostania w domu (51%). Uczniowie mówili też o problemach związanych ze zdalnym nauczaniem (43%) i stresem spowodowanym brakiem informacji na temat tego, jak będzie wyglądała dalsza nauka i egzaminy (33%).

Z raportu NIK przedstawianego jeszcze przed pandemią wynika, że pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego w Polsce wymaga 9 procent dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, czyli ok. 630 tys. osób. Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem liczby samobójstw oraz prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Pandemia zwiększyła problemy psychiczne małoletnich. Wpłynęła na nasilenie lęków, poczucia wyobcowania, zaburzenia relacji z rówieśnikami oraz rodziną, niską samoocenę, stany przed depresyjne, wycofanie, brak motywacji, poczucie znudzenia, zniechęcenia, niechęć do podejmowania codziennych obowiązków lub zupełne ich zaniechanie. Dużym problemem stało się uzależnienie od gier komputerowych, Internetu, kłopoty z koncentracją i snem, a także bardzo słaba wydolność organizmu związana z brakiem ruchu.

Według opinii psychologów, dzieci i młodzież są grupą społeczną, która najmocniej ucierpi na skutkach zamknięcia i izolacji podczas pandemii. Realizacja projektu pomoże wielu z nich uniknąć problemów psychicznych, zwiększając stabilność warszawskich rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
warsztaty - opracowanie scenariuszy i materiałów dla uczestników warsztatów- 50 000 zł
projekt strony interetowej- 100 000 zł
promocja projektu- 150 000 zł
koszty oznakowania projektu- 2 000 zł
zarządzanie projektem 6 osób - 12 miesięcy- 432 000 zł
wynajem sal (5040 h  warsztatów i  1400 h indywidualnych)- 386 400 zł.
organizacja grupowych warsztatów oraz pomocy indywidualnej- 2 436 000 zł
Razem 3 556 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 556 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Według opinii psychologów, dzieci i młodzież są grupą społeczną, która najmocniej ucierpi na skutkach zamknięcia i izolacji podczas pandemii. Realizacja projektu pomoże wielu z nich uniknąć problemów psychicznych, rodzinnych i społecznych.

Modyfikacje

21.04.2021 13:43
Koordynator w Biurze Edukacji
26.04.2021 12:04
Koordynator w Biurze Edukacji
29.04.2021 11:40
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • to samo co w projektach 11 i 18 - Widzimy tu całą współczesną "medycynę" w pigułce - nie walka z przyczyną, tylko maskowanie objawów. Zamiast likwidować lockdown, to proponowane są półśrodki. Słaby projekt. Dobry projekt to byłoby zebranie naukowych dowodów na to że lockdown niczemu i nikomu nie pomógł, a za to wielu zaszkodził. To byłaby siła argumentów dla rządzących, przeciwko przyczynie. Chyba tak lepiej niż wtedy, kiedy w końcu do rządzących przemówi argument siły?
    Mieszkaniec21462  16.06.2021 11:01
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany