Chronimy ptaki lasów Białołęki – utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych

1269
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
29 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1437 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada dwukrotną jesienno – zimową (I-II oraz poł. X-XII 2022r.) kontrolę około 500 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w lasach Dzielnicy Białołęka, administrowanych przez jednostkę Lasy Miejskie Warszawa. Celem tej kontroli będzie usunięcie starych, niepotrzebnych ptakom gniazd, które blokowały by skrzynkę jej ptasim lokatorom w następnym sezonie lęgowym oraz wykonanie koniecznej konserwacji tych budek.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
24.06.2022 14:05

2-krotne oczyszczenie około 500 skrzynek, powieszonych w lasach Białołęki w przeszłości – w przeciągu stycznia i lutego (pierwsze czyszczenie) oraz od połowy października do połowy grudnia 2022r. (drugie czyszczenie).

Przeprowadzono pierwsze czyszczenie.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Lasy Miejskie m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
lasy w Choszczówce, Białołęce Dworskiej, Wiśniewie, Olesinie i w Henrykowie, ponadto Las w Winnicy i w Anecinie, Las Wydma Żerańska, lasy wzdłuż Kanału Żerańskiego, a także las ochronny w Dąbrówce Szlacheckiej - wokół Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Czajka” i las w Górach Skierdowskich
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada dwukrotną jesienno – zimową (I-II oraz poł. X-XII 2022r.) kontrolę około 500 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w lasach Dzielnicy Białołęka, administrowanych przez jednostkę Lasy Miejskie Warszawa. Celem tej kontroli będzie usunięcie starych, niepotrzebnych ptakom gniazd, które blokowały by skrzynkę jej ptasim lokatorom w następnym sezonie lęgowym oraz wykonanie koniecznej konserwacji tych budek.
Opis projektu
Projekt przewiduje:
- 2-krotne oczyszczenie około 500 skrzynek (przede wszystkim – typów „A” i „B”), powieszonych w lasach Białołęki w przeszłości – w przeciągu stycznia i lutego (pierwsze czyszczenie) oraz od połowy października do połowy grudnia 2022r. (drugie czyszczenie) – co umożliwi że skrzynki te będą nadal masowo zasiedlane przez ptaki. Kontrola skrzynek będzie połączona jednocześnie z ich niezbędną konserwacją i drobnymi naprawami – jeżeli okażą się one niezbędne
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego, niezależnego od wykonawcy prac – nad wyżej wskazanymi czynnościami,
- sporządzenie sprawozdania z dokonanych dwóch kontroli skrzynek, które będzie zawierać aktualizację liczby rozwieszonych skrzynek, podanie ich zajęcia na lęgi – po sezonie lęgowym 2021 oraz 2022r., wraz z wymienieniem gatunków zasiedlających daną budkę (na podstawie oględzin usuniętego gniazda) – w rozbiciu na poszczególne tereny i typy skrzynek. Ponadto w sprawozdaniu takim zostaną wskazane wytyczne dla kontynuacji tej formy czynnej ochrony ptaków, dotyczące przykładowo potrzeby powieszenia nowych skrzynek danego typu w konkretnym lesie.Dane pozyskane podczas każdorazowego oczyszczania budek - w formie papierowej, PDF i GIS
Szacunkowy koszt projektu: 29 000 zł brutto, w tym – 20.000 zł – 2-krotne oczyszczenie 500 skrzynek + 4000 zł – nadzór inwestorki (ornitologiczny) + 5000 zł – sporządzenie sprawozdania z wykonania projektu, w raz z danymi w formie GIS.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Gatunki ptaków gniazdujące w skrzynkach rozwieszonych w przeszłości w lasach Białołęki – sikory, szpaki, mazurki, kowaliki, muchołówka żałobna, pleszka, a nawet – sowa puszczyk – są lubianymi przez mieszkańców i pożądanymi w środowisku miejskim zwierzętami. Ich obecność skutkuje także zmniejszeniem liczebności szkodników drzew i roślin (są to ptaki w zdecydowanej większości owadożerne), zaś w przypadku puszczyka – eliminacją gryzoni. Wymienione gatunki, jak wskazuje na to wiedza autora projektu – ornitologa - zasiedlają licznie skrzynki lęgowe, rozwieszone w przeszłości w lasach dzielnicy Białołęka przez jednostkę administrującą tymi lasami – „Lasy Miejskie Warszawa”. Jednak aby utrzymać efekt ekologiczny tego typu ochrony awifauny – niezbędna jest coroczna kontrola każdej skrzynki, związana przede wszystkim z usunięciem starego gniazda, które w następnym sezonie lęgowym będzie blokować miejsce na posłanie nowego. Bowiem ptaki nie wykorzystują z reguły gniazd zbudowanych w skrzynce w przeszłości. Ponadto – przy okazji czyszczenia skrzynek – przeprowadzona zostanie kontrola ich stanu technicznego i tam, gdzie będzie to niezbędne – dokonane zostaną drobne naprawy skrzynki (np. dobicie gwoździ do listwy zawieszającej budkę na drzewie). Ponieważ usuwane ze skrzynek gniazda mogą być służyć do określenia gatunku ptaka, który zajmował skrzynkę – jesienno-zimowa kontrola pozwoli także na potwierdzenie wysokiego stopnia zajęcia omawianych skrzynek na lęgi i pozwoli na sformułowanie w sprawozdaniu, które przewiduje niniejszy projekt – wskazań dla dalszej tego typu czynnej ochrony ptaków, w tym także ewentualnych zaleceń dotyczących rozmieszczenia dalszych skrzynek na omawianych terenach. Natomiast przewidziany nadzór ornitologiczny – zapewni sprawny przebieg prac w terenie i zagwarantuje właściwe sformułowanie wniosków z tych prac.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
2-krotne oczyszczenie 500 skrzynek - 20.000 zł
nadzór inwestorki (ornitologiczny) - 4000 zł
sporządzenie sprawozdania z wykonania projektu wraz z danymi w formie GIS- 5000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
29 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wsparcie lokalnej populacji ptaków poprzez czyszczenie skrzynek lęgowych. Zebranie informacji o ich zasiedleniu, wykorzystaniu przez ptaki. Edukacja, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Modyfikacje

14.04.2021 12:28
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany