,,Ogród zmysłów"

1310
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Dorota Stegienka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
215 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Ogród sensoryczny (ogród zmysłów) to taki, który sprzyja stymulacji różnych zmysłów. Przebywanie w takim miejscu ma dostarczać użytkownikom wielu wrażeń zmysłowych, uspakajać, wyciszać, odprężać a także rozbudzać ciekawość światem przyrody. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne, terapeutyczne i relaksacyjne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Boisko przy Szkole Podstawowej Specjalnej n.177 im. Marii Konopnickiej ul. Szczęśliwicka 45/47 Boisko to jest ogólnodostępne i otwarte dla Mieszkańców. Uzgodniono z Dyrekcją szkoły.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ogród sensoryczny (ogród zmysłów) to taki, który sprzyja stymulacji różnych zmysłów. Przebywanie w takim miejscu ma dostarczać użytkownikom wielu wrażeń zmysłowych, uspakajać, wyciszać, odprężać a także rozbudzać ciekawość światem przyrody. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne, terapeutyczne i relaksacyjne.
Opis projektu
Ogród zmysłów (sensoryczny) to taki, który sprzyja stymulacji różnych zmysłów. Przebywanie w takim miejscu ma dostarczać użytkownikom wielu wrażeń zmysłowych, uspakajać, wyciszać, odprężać a także rozbudzać ciekawość światem przyrody. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne i terapeutyczne. Ogród ten ma wspomagać terapię i jednocześnie wykorzystywać lecznicze właściwości natury. Przestrzeń ta ma pobudzić wszystkie zmysły. Ma sprawić, że użytkownicy nie będą tylko biernymi obserwatorami. Będą mogli dotknąć, posmakować, powąchać i usłyszeć otaczającą przyrodę. Będzie to szczególnie ważne dla tych uczniów, którzy doświadczają upośledzenia któregoś ze zmysłów i potrzebują znacznie większej stymulacji do poprawy zdrowia i prawidłowego rozwoju.Emitowane przez roślinność bodźce stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego.
W założeniach przyjęto, że ogród będzie podzielony na strefy:
-strefę zapachu
-strefę wzroku
-strefę dotyku
-strefę dźwięku
-strefę smakową (jedzenie,, prosto z krzaczka”, smakowanie ziół)
Ogród zmysłów oddzielony będzie od pozostałej części boiska odpowiednimi nasadzeniami.
Oprócz roślinności ogród ma być bogaty w małą architekturę:
-ścieżka z cegły ułożona w celu ułatwienia dostępu do kącików tematycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi, dodatkowo czerwony kolor cegieł stanowić będzie barwne urozmaicenie trenu;
-„ścieżka wrażeń” wypełniona różnymi materiałami: korą drzewną, żwirem, kamieniami, piaskiem, szyszkami, będąca przedłużeniem ścieżki z cegły;
-donice na zioła i przyprawy
-kwietniki
-ławki drewniane służące odpoczynkowi na świeżym powietrzu;
-etykiety z nazwami roślin przyporządkowane konkretnym gatunkom (opisy również w języku Braille’a
-etykiety z zadaniami do wykonania –„ścieżka edukacyjna”
-ławka, stoły w zacienionym miejscu tak, by można było w ciepłe dni na świeżym powietrzu przeprowadzać zajęcia edukacyjne i terapeutyczne.
-bębny
-lustro
-pergole
-dzwonki
-mural na jednej ścianie w ciągu ogrodzenia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ogród sensoryczny (ogród zmysłów):
-pobudza zmysły: wzroku, słuchu, węchu, słuchu,smaku
-ogród będzie wspomagał ofertę edukacyjną i terapeutyczną
-będzie ogólnodostępny, będzie pełnił miejsce relaksu i odprężenia dla Mieszkańców
-do budowy niektórych elementów małej architektury mogą być wykorzystane surowce wtórne
-w ogrodzie sensorycznym będą mogły odbywać się lekcje plenerowe
-będzie to doskonałe miejsce na odpoczynek pomiędzy lekcjami.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt zagospodarowania terenu – 12 000,00 zł
Przygotowanie podłoża pod nasadzenia, nasadzenie roślin- 105 000,00 zł
Renowacja/ założenie trawnika- 23 000,00 zł
Wytyczenie ścieżek, nawierzchnie- 22 000,00 zł
Mała architektura (ławki, donice, pergole)- 20 000,00 zł
Instalacje sensoryczne (dzwonki, lustra, spirale itp.)- 9 000,00 zł
Tabliczki z instrukcjami ścieżki edukacyjnej również w języku Braille'a- 7 000,00 zł
Mural domykający przestrzeń Ogrodu- 9 500,00
Oznakowanie - 3 000,00 zł
Koszty eksploatacji w roku wykonania - 5 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
215 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Ogród zmysłów (sensoryczny) będzie sprzyjać stymulacji różnych zmysłów. Przebywanie w takim miejscu dostarczy użytkownikom wielu wrażeń zmysłowych oraz rozbudzi ciekawość światem przyrody. Miejsce to będzie mieć znaczenie dydaktyczne i terapeutyczne. Ogród będzie wspomagać terapię i jednocześnie wykorzystywać lecznicze właściwości natury. Przestrzeń ta ma pobudzić wszystkie zmysły. Ma sprawić, że użytkownicy nie będą tylko biernymi obserwatorami. Będą mogli dotknąć, posmakować, powąchać i usłyszeć otaczającą przyrodę. Będzie to szczególnie ważne dla tych uczniów, którzy doświadczają upośledzenia któregoś ze zmysłów i potrzebują znacznie większej stymulacji do poprawy zdrowia i prawidłowego rozwoju.

Modyfikacje

19.04.2021 11:55
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany