Poznaję siebie – w poszukiwaniu talentu – poznawcze warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

1356
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Norbert Zielinski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Każde dziecko może być twórcze i mądre jeśli tylko dostanie na to szansę. Celem projektu jest kompleksowe diagnozowanie potencjału twórczego dziecka.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Turmoncka 7
ul. Korzona 2
ul. Suwalska 15
ul. Hieronima 5
ul. Bartnicza 6
ul. Kuniecka 8
ul. Odrowąża 23
ul. Wysockiego 11
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przedszkole nr 90 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem” Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” Przedszkole nr 432 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 Dom Kultury Świt
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Każde dziecko może być twórcze i mądre jeśli tylko dostanie na to szansę. Celem projektu jest kompleksowe diagnozowanie potencjału twórczego dziecka.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 letnich) w dzielnicy Targówek.
Celem projektu jest kompleksowe diagnozowanie potencjału twórczego dziecka. Udział w projekcie pozwoli dziecku w wieku przedszkolnym oraz rodzicowi doświadczyć min. 6 różnych zajęć artystycznych, pozwalając na eksplorację poznawczą nowych obszarów pod okiem instruktora.
W wachlarzu zajęć znajdą się następujące warsztaty m.in.:
- warsztaty plastyczne
- warsztaty muzyczne
- warsztaty teatralne
- warsztaty umiejętności miękkich (komunikacja, emocje, zabawy twórcze)
- warsztaty ekspresji ruchowej
- warsztaty logopedyczne i emisji głosu
Zajęcia zorganizowane będą w placówkach przedszkolnych oraz w Domu Kultury Świt (plener i sale zajęciowe). Projekt promuje treści: zdrowia emocjonalnego, edukacji ekologicznej i integracji społecznej. Promuje sztukę, rozwój osobisty i świadomą twórczość. Szerszy kontakt dzieci z kulturą pozwoli na rozpoznawanie i rozwijanie ich potencjału twórczego. To innowacyjne podejście oprócz wartości poznawczych zapewni także integrację dzieci, da im szansę na rozwój, z użyciem najnowszych technologii oraz wartości twórczej sztuki. To integracja środowiska przedszkolnego i środowiska lokalnego wokół wspólnoty celów.
Warsztaty to cykl zajęć (6 zajęć po 90 minut) prowadzonych w dni powszednie (przedszkola) oraz w weekendy (Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442, Dom Kultury Świt) w grupach maksymalnie 15 osobowych. Cykl obejmuje 9 h zajęć dla 1 grupy. Warsztaty będą prowadzić specjaliści i eksperci diagnozy w danej dziedzinie m.in.: terapeuci, psychologowie, pedagodzy, socjologowie.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą e-mailową lub telefoniczną za każdym razem przed naborem do grup, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, aż do wyczerpania miejsc. Zostanie stworzony harmonogram zajęć. Liczba grup będzie zależała od zainteresowania uczestników. Nabór do grup będzie odbywał się z uwzględnieniem wieku dzieci (grupy: dzieci 3-4 letnie, 5-6 letnie).
Projekt ma charakter kulturotwórczy, poznawczy oraz terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i całego środowiska lokalnego. Obejmuje on rozwijanie osobowości, oraz kompetencji dziecka. Cele realizowanego projektu korelują ściśle z zadaniami i celami statutowymi placówek oświaty i kultury.
Promocja działań w projekcie zostanie zrealizowana za pomocą akcji z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz przygotowanych ulotek, plakatów informacyjnych.
Ewaluacja działań w projekcie zostanie przeprowadzona za pomocą narzędzi ewaluacyjnych m.in. ankieta opracowana wraz z materiałami szkoleniowymi dla uczestników.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt obejmuje rozwijanie osobowości oraz kompetencji dziecka. Cele realizowanego projektu korelują ściśle z zadaniami i celami statutowymi placówek oświaty i kultury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty realizacji warsztatów (przygotowanie, przeprowadzenie, podsumowanie):
Wynajem i eksploatacja sal - 21 600 zł (16 grup x 9h x 150 zł)
Zatrudnienie prowadzących zajęcia - 36 000 zł (liczba godzin 144h x 250 zł/h)
Materiały do prowadzenia zajęć - 38 400 zł (160 zł za uczestnika x 240 uczestników)
Koszt materiałów ochrony osobistej - 1 200 zł
Koordynacja warsztatów (m.in. rekrutacja uczestników) - 2 000 zł
Promocja projektu:
Koszt promocji i oznakowania (plakaty, ulotki, rollup) - 1 300 zł
Ewaluacja projektu:
Materiały szkoleniowe (ewaluacja - opracowanie i wydruk ankiet/certyfikatów dla uczestników projektu) - 400 zł
Łączny koszt realizacji projektu - 100 900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 900,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Diagnoza i rozwijanie uzdolnień artystycznych, wyobraźni, kreatywności oraz wspieranie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym z Targówka.

Modyfikacje

22.04.2021 00:17
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek
22.04.2021 00:18
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek
22.04.2021 10:06
Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany