Zadbajmy o stare drzewa – badania dendrologiczne pomników przyrody

1599
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Waldemar Kamiński
Współautorzy Renata Brząkała
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
140 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt obejmuje wykonanie ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz w innych dzielnicach m.st. Warszawy, a także podjęcie działań mających na celu poprawę warunków siedliskowych dębów szypułkowych, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacje pomników przyrody w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa oraz w innych dzielnicach m.st. Warszawy, a także teren Szkoły Podstawowej (SP) przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje wykonanie ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz w innych dzielnicach m.st. Warszawy, a także podjęcie działań mających na celu poprawę warunków siedliskowych dębów szypułkowych, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną wykonane:
I. ekspertyzy dendrologiczne 60 drzew posiadających status pomników przyrody rosnących na terenie Warszawy, w szczególności na Białołęce, w stosunku do których eksperci wskazali konieczność powtórzenia badań lub które nie mają aktualnych badań.
Badania powinny obejmować:
- ocenę realizacji ustaleń zawartych w Uchwale XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dalej: uchwała), czyli m.in. obowiązek ochrony drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniej niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.
- ocenę realizacji zakazów ustanowionych w ww. uchwale w stosunku do drzew - pomników przyrody.
II. działania mające poprawić warunki siedliskowe grupy dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej, dla których została wykonana ekspertyza dendrologiczna. Działania będą obejmować wykonanie systemu nawodnienia oraz rozpłytowanie w obszarze co najmniej obejmującym zasięg koron drzew i zabezpieczenie konarów (w szczególności zwisających nad placem zabaw) poprzez podparcie lub założenie wiązań w koronie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
I. Celem pierwszej części projektu jest wypełnienie obowiązków dot. czynnej ochrony drzew - pomników przyrody położonych na terenie Białołęki oraz w innych dzielnicach.
Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. uchwały, w stosunku do drzew - pomników przyrody w ramach ochrony czynnej ustalone:
1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony;
2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnianie jego braków;
3) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszym niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.
Analogiczne zapisy znajdują się w uchwałach Rady m.st. Warszawy dotyczących drzew - pomników przyrody rosnących w innych dzielnicach.
Tak więc przedmiot niniejszego wniosku do BO stanowi realizację obowiązku stałego monitorowania stanu zachowania drzew - pomników przyrody.
II. Druga część projektu ma na celu poprawę warunków siedliskowych dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej. Dzięki temu drzewa te będą miały szansę na dalszy prawidłowy rozwój przez długie lata.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W kosztorysie ujęto:
- działania mające poprawić warunki siedliskowe grupy dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej - ok. 60 000 zł
- ekspertyzy dendrologiczne 60 drzew posiadających status pomników przyrody rosnących na terenie Warszawy, w szczególności na Białołęce - ok.80 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
140 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Realizacja projektu pozwoli na zebranie aktualnych informacji o stanie drzew - pomników przyrody. Dzięki temu będzie można ocenić, czy potrzebne jest wykonanie działań ochronnych w stosunku do zbadanych pomników przyrody.
Rozbetonowanie i wykonanie nawadniania dla grupy dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej poprawi warunki siedliskowe drzew i pozwoli na ich dalszy rozwój przez długie lata.

Modyfikacje

23.02.2021 15:29
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.04.2021 11:34
Wydział Ochrony Systemy Przyrodniczego Miasta w Biurze Ochrony Środowiska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany