Bezpłatne wsparcie terapeutyczne i rozwojowe dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne spotkania grupy terapeutycznej, cykl warsztatów rozwojowych oraz workbook terapeutyczny do samodzielnej pracy, w celu podniesienia komfortu życia mieszkańców Warszawy

1418
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Ewa Lewandowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
52 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • rozwój osobisty
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Działania realizowane w ramach projektu nakierowane będą na aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby poprzez wykorzystanie własnego potencjału, umiejętności i możliwości, przezwyciężały problemy, radziły sobie ze stresem, aktywnie stawiały czoła wyzwaniom oraz samodzielnie zaspokajały swoje potrzeby życiowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej MOPS w Warszawie

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Działania realizowane w ramach projektu nakierowane będą na aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby poprzez wykorzystanie własnego potencjału, umiejętności i możliwości, przezwyciężały problemy, radziły sobie ze stresem, aktywnie stawiały czoła wyzwaniom oraz samodzielnie zaspokajały swoje potrzeby życiowe.
Opis projektu
Projekt ma na celu:
• odnalezienie wsparcia i fachowej pomocy doświadczonych ekspertów;
• poszerzenie perspektyw i szans poprzez przełamanie własnych barier i ograniczeń;
• budowanie zdrowej i przyjaznej społeczności;
• integrację osób o podobnych przeżyciach, traumach;
• wsparcie terapeutyczne mieszkańców Warszawy dzięki fachowej pomocy,
• aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby stawiały czoła wyzwaniom oraz samodzielnie zaspokajały swoje potrzeby,
• integrację osób zmarginalizowanych oraz zmniejszenie nierówności społecznych,
• zwiększanie komfortu życia mieszkańców Warszawy.

Projekt obejmuje:
1. Cykl 10 warsztatów rozwojowych w grupie 20 osób, dot. m.in. rozpoznania własnych kompetencji, wzmocnienia samooceny, wychodzenia poza swoją strefę komfortu, umiejętności wyznaczania celów, radzenia sobie w sytuacji zmiany:
1.1 Właściwa samoocena
1.2 Wychodzenie poza swoją strefę komfortu
1.3 Skuteczne wyznaczanie celów
1.4 Zarządzanie czasem
1.5 Rozpoznawanie kompetencji własnych
1.6 Automotywacja
1.7 Radzenie sobie w sytuacji zmiany
1.8 Okiełznanie stresu
1.9 Rozwiązywanie konfliktów
1.10 Autoprezentacja

2. Cykl 12 zajęć grupy Coachingu Ustawień Systemowych (6 miesięcy)
Cykl 6-cio miesięczny terapeutycznych zajęć grupy 20 osób, pracującej metodą Coachingu Ustawień Sytemowych – udział w zajęciach pomaga uwolnić się od ograniczających poglądów i wzorców, zaakceptować wydarzenia z przeszłości osobistej, uzdrowić traumy, odkryć swoje mocne strony i uwierzyć w siebie.

Cykl odbywać się będzie we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Warszawie (w ich lokalizacji), by wspierać również najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.
Obydwie formy pracy (warsztaty oraz grupa terapeutyczna) mają na celu wypracowanie zmiany postawy u osoby w trudnej sytuacji życiowej, tak aby mogła aktywnie stawić czoła problemom i wyzwaniom.
Metoda Coachingu Ustawień Systemowych pozwala zobaczyć szerszy lub ukryty kontekst sytuacji, oraz relacje międzyludzkie. Ukazane zostają negatywne emocje, mechanizmy, blokady, uwikłania i stereotypy, które ograniczają rozwój danej osoby i sprawiają, że przyjmuje bierną postawę w obliczu trudności. Pomaga uwolnić się od ograniczających poglądów i wzorców, zaakceptować wydarzenia z przeszłości, odkryć swoje mocne strony i uwierzyć w siebie.

3. Workbook
Stworzenie i rozpowszechnienie bezpłatnego workbooka rozwojowego do samodzielnej pracy w domu – podręcznik wspierający osoby w trudnej sytuacji życiowej, a unikające dzielenia się swoimi przeżyciami, traumami z innymi - jest to możliwość otrzymania pomocy do samodzielnego przepracowania w zaciszu własnego mieszkania.
Wydanie i dystrybucja workbooka przeznaczonego dla osób w trudnej sytuacji życiowej, zawierającego wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia wspomagające proces terapeutyczny we współpracy z najlepszymi ekspertami z zakresu Ustawień Systemowych oraz zajęć rozwojowych.
Workbook zostanie przekazany do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz fundacji niosących pomoc osobom potrzebującym.

Cel workbooka:
Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, a unikających dzielenia się swoimi przeżyciami, traumami z innymi- jest to możliwość otrzymania pomocy do samodzielnego przepracowania w zaciszu własnego mieszkania.

Skutki realizacji projektu
Dzięki temu kompleksowemu projektowi, osoby uczestniczące w projekcie otrzymają:
• narzędzia do poprawy swojej sytuacji życiowej;
• wsparcie w przeprowadzeniu pozytywnych zmian w życiu, usamodzielnieniu się, ustaleniu priorytetów, radzeniu sobie w sytuacjach stresujących, rozwiązywaniu konfliktów, wykorzystaniu zasobów i umiejętności;
• rozwój jednostek przyczyni się również do rozwoju ich rodzin oraz całej społeczności miasta, m. in. przyczyni się do integracji osób zmarginalizowanych oraz zmniejszy nierówności społeczne;
• korzystniej zmianie ulegnie lokalny potencjał społeczny.

Kosztorys:
1. Cykl 10 warsztatów psychologicznych
Czas trwania warsztatów 2h
1.1. sale w Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej lub ewentualny wynajem sali- (1h-50 zł) – 10 spotkań po 2 h = 20 h x 50 zł = 1000 zł
1.2 wynagrodzenie trenera- eksperta – 400zł/1h= 20h x 400 zł = 8000 zł
1.3 materiały szkoleniowe 800 zł

2. Cykl 12 zajęć grupy Ustawień Systemowych,
Czas trwania grupy 4h
2.1. wynagrodzenie eksperta z zakresu pracy metodą Ustawień Systemowych Berta Hellingera - 400 zł/1h = 12 spotkań po 4h = 12 x 4 x 400 zł = 19 200 zł
2.2 sale w Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej lub ewentualny wynajem sali- (1h-50 zł) – 12 spotkań po 4h = 20 h x 50 zł = 2400 zł

3. Workbook ok. 30 str.
3.2 Zawartość merytoryczna wraz z przekazaniem praw autorskich. (Treści - wynagrodzenie ekspertów z zakresu ustawień systemowych i psychologii rozwoju- 200 zł/1h, praca ok. 30h = 30 x 200 zł = 6000 zł)
3.3 Projekt graficzny- wynagrodzenie plastyka 200 zł/1h, ok. 30h pracy
30 x 200 zł = 6000 zł
3.4 Druk- ilość egzemplarzy
300 sztuk 300 x 30 zł = 9 000

Łączny koszt: 49000 (lub 52400 z wynajmem sal)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecnie na skutek kryzysu gospodarczego i skutków pandemii wielu mieszkańców Warszawy potrzebuje wsparcia terapeutycznego. Zagrożenie życia i zdrowia, problemy finansowe związane z wprowadzanymi obostrzeniami, przymus przebranżowienia się i podjęcia nowej pracy zarobkowej, oraz ograniczenie kontaktów społecznych skutkuje znacznym pogorszeniem się kondycji psychicznej społeczeństwa.
Ponadto, pomocy terapeutycznej potrzebują m.in. ofiary przemocy domowej, rodzice dzieci niepełnosprawnych, osoby bezradne życiowo, bezrobotni.
Kwestią kluczową jest, aby ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie radzą sobie w obliczu narastających problemów otrzymali pomoc nie tylko w formie materialnej, ale także psychologicznej i terapeutycznej.
Działania podjęte w ramach projektu mają charakter wspierający, są nakierowane na aktywizację osób, aby poprzez wykorzystanie własnego potencjału, umiejętności i możliwości, przezwyciężały problemy, radziły sobie ze stresem, aktywnie stawiały czoła wyzwaniom oraz samodzielnie zaspokajały swoje potrzeby życiowe.
Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne oraz potrzeby związane z rozwojem społeczności lokalnej miasta Warszawa.

Co mieszkańcy Warszawy zyskają dzięki projektowi?
• zwiększą komfort swojego życia;
• uwolnią się od ograniczających poglądów i wzorców, zaakceptują wydarzenia z przeszłości, odkryją swoje mocne strony i uwierzą w siebie;
• odkryją mechanizmy swoich blokad, uwikłania i stereotypów, które ograniczają ich rozwój i sprawiają, że przyjmują oni bierną postawę w obliczu trudności;
• zyskają siły do polepszenia sytuacji swojej i ich rodzin;
• otrzymają pomoc i możliwość pracy z najlepszymi psychologami, ekspertami, terapeutami lub jeśli nie chcą otwierać się przed innymi a wolą przepracować swoje problemy samodzielnie zyskają taką możliwość dzięki workbookowi do pracy samodzielnej w zaciszu własnego mieszkania;
• zbudują wspierającą się społeczność, gdzie każdy jest w stanie sobie nawzajem pomóc.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
1. Cykl 10 warsztatów psychologicznych Czas trwania warsztatów 2h
1.1. sale w Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej lub ewentualny wynajem sali- (1h-50 zł) – 10 spotkań po 2 h = 20 h x 50 zł = 1000 zł
1.2 wynagrodzenie trenera- eksperta – 400zł/1h= 20h x 400 zł = 8000 zł
1.3 materiały szkoleniowe 800 zł 2. Cykl 12 zajęć grupy Ustawień Systemowych, Czas trwania grupy 4h

2.1. wynagrodzenie eksperta z zakresu pracy metodą Ustawień Systemowych Berta Hellingera - 400 zł/1h = 12 spotkań po 4h = 12 x 4 x 400 zł = 19 200 zł
2.2 sale w Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej lub ewentualny wynajem sali- (1h-50 zł) – 12 spotkań po 4h = 20 h x 50 zł = 2400 zł

3. Workbook ok. 30 str.
3.1. Zawartość merytoryczna wraz z przekazaniem praw autorskich. (Treści - wynagrodzenie ekspertów z zakresu ustawień systemowych i psychologii rozwoju- 200 zł/1h, praca ok. 30h = 30 x 200 zł = 6000 zł)
3.2. Projekt graficzny- wynagrodzenie plastyka 200 zł/1h, ok. 30h pracy 30 x 200 zł = 6000 zł
3.3. Druk- ilość egzemplarzy 300 sztuk 300 x 30 zł = 9 000

Łączny koszt: 49000 (lub 52400 z wynajmem sal)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zaproponowano bezpłatne wsparcie terapeutyczne i rozwojowe dla mieszkańców Warszawy w celu podniesienia komfortu życia mieszkańców Warszawy.
Jednak wsparcie w ramach zajęć grupy Coachingu Ustawień Systemowych może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, gdyż mieszkańcy oczekują aktualnie pomocy w radzeniu sobie z problemami psychologicznymi związanymi z pandemią, a ta metoda tego nie zapewnia.
Zaproponowano autorce projektu zmianę modułu Coaching Ustawień Systemowych na grupę wsparcia labo grupę terapeutyczną dla osób wymagających wsparcia psychologicznego z powodu pandemii. Autorka nie wyraziła zgody na taką zmianę.

Modyfikacje

25.01.2021 22:25
Autor projektu
22.04.2021 13:52
Wydział Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
30.04.2021 10:38
Koordynator w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany