Uniwersytet Dziecięcy na Pradze Południe

1420
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Weronika Szypszak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
94 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, wycieczek terenowych, prowadzone przez naukowców, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe, Prom Kultury saska Kępa, dziki Park Angielski, Park Skaryszewski, Kamionkowskie Błonia Elekcyjne.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, wycieczek terenowych, prowadzone przez naukowców, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.
Opis projektu
Uniwersytet Dziecięcy to szereg różnorodnych zajęć (rodzinne pokazy, wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe) prowadzonych przez naukowców, badaczy, ekspertów w danej dziedzinie, których celem jest, zainteresowanie, zapoznanie i ukazanie tej dziedziny w atrakcyjny i angażujący sposób. Podczas zajęć uczestnicy nabywają ważne umiejętności takie jak: myślenie projektowe i analityczne, zdolność przewidywania wyników czy wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji, weryfikowanie informacji w Internecie, szukanie źródeł.

Pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych dzielnicy (Centrum Promocji Kultury, Prom Kultury, Biblioteka), oraz na terenie zielonym (Dziki Park Angielski, Kamionkowskie Błonia Elekcyjne, Park Skaryszewski, brzeg Wisły) ciekawych warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule. Wszystkie działania dostosowane do aktualnych norm sanitarnych, oraz panujących obostrzeń.
Pokazy i wykłady będą tłumaczone na język migowy.
Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i przyrodnicze, technologia, ekonomia, nauki humanistyczne.
Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkół podstawowych, mieszkających na terenie Pragi Południe, w podziałach na grupy wiekowe, na niektórych zajęciach z opiekunami.
Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń, rekrutacja internetowa i stacjonarna.
Min. liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 120. 10 miesięcy.
Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.
W założonej kwocie: honoraria, rekrutacja, promocja, materiały i pomoce, tłumaczenie pokazów na język migowy, opieka, sprzątanie.
Wstępny kosztorys:
ilość miesięcy 10 /1 dzień w tygodniu PROM CPK Biblioteka suma
60 min wykład/pokaz 10 kwota za wykład -1500 15 000 15 000 30 000
60 min warsztat 50 kwota za warsztat - 450 22 500 22 500 45 000
promocja 1 300 1 300 1 300 3 900
koszt akustyka 1h wykładu /200 2 000 2 000 4 000
eksploatacja Sali 2 000 3 000 5 000
Tłumaczenie pokazów na język migowy 300x20 6000
Razem 20 300 43 800 24 000 6000 93 900
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ostatni rok bardzo negatywnie wpłynął na działania edukacyjne. Istnieje niezaprzeczalna potrzeba, aby uzupełniać je w sposób interesujący, ciekawy, angażujący i jednocześnie merytoryczny. W dalszym ciągu obserwujemy ogromne zapotrzebowanie z jednoczesnym zainteresowaniem na wyżej wymienione działania edukacyjne. Z wyników testowych szkół wynika, że na polu edukacji publicznej w dalszym jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność takich jak Centrum Promocji Kultury, Prom Kultury czy Biblioteki jest wystarczająca i stale rozbudowywana (DK Gocław).
Projekt uwzględnia osoby niesłyszące i niedosłyszące (pokazy i wykłady) co zwiększa jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie. W szkołach (nie dotyczy to tylko PP) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego, weryfikacji informacji czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane. Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
ilość miesięcy 10 /1 dzień w tygodniu: PROM 10 (pok/wyk), CPK 10 (pok/wyk); 50 (warsztat) Biblioteka 50 (warsztat) Suma: 120

60 min wykład/pokaz 10 kwota za wykład -1500 zł. Prom - 10 (pok/wyk) -15 000 zł., CPK 10 (pok/wyk) - 15 000 zł. Suma: 30 000 zł.

60 min warsztat, kwota za warsztat – 450 zł. CPK 50 (warsztat) kwota - 22 500 zł., Biblioteka 50 (warsztat) kwota - 22 500 zł. Suma: 45 000 zł.

Promocja- kwota 1 300 zł. Prom - 1 300 zł., CPK - 1 300 zł. , Biblioteka: 1 300 zł. SUMA: 3 900 zł.
Koszt akustyka 1h wykładu - 200 zł. Prom - 2 000 zł., CPK - 2 000 zł. Suma: 4 000 zł.
Eksploatacja Sali: 300 zł. Prom- 3000 zł. , CPK- 3 000 zł. Suma: 6 000 zł.

Tłumaczenie pokazów na język migowy 300 zł. Prom – 3 000 zł., CPK – 3 000 zł. Suma: 6000 zł.
Razem: 94 900 zł.


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
94 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Nabywanie umiejętności dzieci i młodzieży do samodzielnego myślenia - projektowe, analityczne. Uwzględnienie osób z pewną niepełnosprawnością w projekcie zwiększy jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Modyfikacje

17.04.2021 14:47
Wydział Kultury i Sporty dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany