Kalkulator podatkowy w twoim urzędzie

1449
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Wiktor Jaźwicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
550 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt dotyczy postawienia w urzędach dzielnicowych dotykowych monitorów interaktywnych które będą miały w sobie wgrane oprogramowanie umożliwiające osobie korzystającej z niego wpisanie pensji netto lub brutto, po czym zostanie taka osoba poinformowana o ilości podatków w swojej pensji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wszystkie urzędy dzielnicowe

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy postawienia w urzędach dzielnicowych dotykowych monitorów interaktywnych które będą miały w sobie wgrane oprogramowanie umożliwiające osobie korzystającej z niego wpisanie pensji netto lub brutto, po czym zostanie taka osoba poinformowana o ilości podatków w swojej pensji.
Opis projektu
Projekt dotyczy postawienia w urzędach dzielnicowych dotykowych monitorów interaktywnych które będą miały w sobie wgrane oprogramowanie umożliwiające osobie korzystającej z niego wpisanie pensji netto lub brutto, po czym program poinformuje użytkownika ile w jego pensji jest podatków, kosztów pracodawcy, ilości pieniędzy z podatku dochodowego która trafia do samorządu. Będzie to rozłożenie jego wypłaty na części pierwsze.
Kalkulatory będą dostępne dla wszystkich mieszkańców w godzinach pracy urzędu, bez ograniczeń.

Koszt monitorów na wszystkie urzędy dzielnicowe 200 tys zł
Koszt opłacenia programistów : 250 tys zł
Koszt ewentualnego zakupu komputerów do obsługi systemu : 100 tys
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to projekt którego celem jest edukacja ekonomiczna mieszkańców. Ma on na celu podnieść spadającą świadomość społeczna tego iż w ich pensji znajduje się masa kosztów które nie trafiają bezpośrednio do nich jako pensja netto a są oddawane w ręce Państwa bądź samorządu. Taka wiedza jest w Polsce znikoma. Warto aby społeczeństwo miało szeroki dostęp do takich informacji aby podczas dzisiejszej zagorzałej debaty publicznej która ma coraz niższy poziom, dostarczyć ludziom merytorycznych argumentów oraz wiedzy na temat tego z czego składa się ich pensja.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt monitorów na wszystkie urzędy dzielnicowe - 200 000 zł, Koszty oznakowania graficznego projektu – 18 000 zł, Koszt stworzenia oprogramowania - 30 000 zł, Koszt ewentualnego zakupu komputerów do obsługi systemu - 100 000 zł, Koszt utrzymania – 6 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
550 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt nie jest możliwy do zrealizowania u Urzędzie m.st. Warszawy, ponieważ nie spełnia 4 kryteriów oceny merytorycznej: • Edukacja ekonomiczna mieszkańców w zakresie udostępnienia poprzez monitory dotykowe, zainstalowane we wszystkich urzędach dzielnic, informacji o składnikach wynagrodzenia za pracę, w tym wysokości podatku dochodowego wpływającego do budżetu samorządu nie stanowi wprost zadania własnego gminy. • Dokładnie przeanalizowaliśmy możliwości lokalizacyjne dla proponowanej realizacji zadania. W połowie lokalizacji urzędów dzielnic, z uwagi na warunki lokalowe, nie ma możliwości wygospodarowania miejsca do ustawienie monitorów interaktywnych, co za tym idzie projekt nie jest możliwy do zrealizowania we wszystkich urzędach dzielnic. Dodatkowo montaż monitorów musi spełniać również szereg wytycznych, w tym warunki nałożone przez Standardy dostępności dla m.st. Warszawy, dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. W pozostałych urzędach dzielnic wyznaczenie miejsca spełniającego wszystkie wymogi będzie bardzo trudne. Zakup urządzeń przenośnych generuje z kolei konieczność zapewnienia przez pracownika sali obsługi dozoru nad sprzętem. Pracownik musiałby dbać o to aby urządzenie było stale naładowane, a podczas udostępniania urządzenia mieszkańcowi, nadzorować co się z tym urządzeniem dzieje. Co bardzo ważne zaproponowana formuła realizacji projektu generuje bardzo wysokie koszty. • Realizacja projektu wiąże się z koniecznością wykonania kolejnego etapu w latach kolejnych. Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie wymagałyby wsparcia technicznego a co za tym idzie Urząd m.st. Warszawy byłby zobowiązany do podpisania wieloletniej umowy na utrzymanie systemu. Co ważne umowa utrzymaniowa dotyczyłaby zarówno samego sprzętu jak i zapewnienia bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany któregokolwiek z parametrów w oparciu, o które oprogramowanie wyliczałoby np. skalę podatkową, progi podatkowe czy kwoty wolne od podatków oraz inne. • W przypadku minimalnej dostępności projektu wynoszącej co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00–22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedziel, kalkulator podatkowy byłby dostępny co najmniej 40 godzin tygodniowo ale tylko od poniedziałku do piątku, bez soboty lub niedzieli. Co bardzo ważne zaproponowana formuła realizacji projektu generuje bardzo wysokie koszty, niewspółmierne do możliwości uzyskania odpowiedniego efektu. Jednocześnie Urząd m.st. Warszawy co roku prowadzi kampanie informacyjne zachęcające mieszkańców do rozliczania podatku PIT w Warszawy. W tym roku kampania pod nazwą „Coś za coś” ma na celu wskazanie mieszkańcom na jakie konkretnie cele przeznaczane są podatki mieszkańców.

Modyfikacje

29.04.2021 15:30
Koordynator w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Może jestem czepialski ale 550 tysięcy złotych na coś, co można zrobić w 30 sekund w telefonie komórkowym?

    Przecież takich kalkulatorów na pierwszej stronie Google jest kilka.
    Krzysztof Daukszewicz  25.01.2021 23:44
  • Co to ma być? Wydmuszka cenowa, kolejny butelkomat pod urzędem? Mamy 18 urzędów dzielnicowych w Warszawie. Gdzie tu korzyść dla mieszkańców? Nie polecam
    Mieszkaniec12995  04.03.2021 20:51
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany