Austriacka szkoła ekonomii dla młodzieży

1457
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Wiktor Jaźwicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
140 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 5 wykładów/warsztatów dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych inspirowanych austriacką szkołą ekonomii.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W warszawskich publicznych szkołach, które wyrażą zgodę na przeprowadzenie takich zajęć dla uczniów lub inne publiczne miejsca w Warszawie np. miejsca aktywności lokalnej, domy sąsiedzkie, domy kultury, biblioteki itd.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 5 wykładów/warsztatów dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych inspirowanych austriacką szkołą ekonomii.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 5 wykładów/warsztatów dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych inspirowanych austriacką szkołą ekonomii.
Projekt może być uzupełnieniem lekcji z podstaw przedsiębiorczości lub zajęciami pozaszkolnymi
Celem zajęć będzie pokazanie uczniom jak działają prezentowane nurty austriackiej szkoły ekonomii, jakie mają założenia, czym się charakteryzują i jakie są różnice między innymi szkołami i różnymi nurtami.

Projekt zakłada realizację cyklu 5 zajęć dla 40 grup uczniowskich. Mogą być grupy szkolne (25 – 30 osób) lub grupy (20 - 25 osobowe) złożone z zainteresowanych indywidualnych osób – młodzieży w wieku szkoły ponadpostawowej. Szacuje się, że w projekcie weźmie udział ok. 800 - 1 000 uczniów.
Cykl zajęć powinien obejmować myśl ekonomiczną następujących ekonomistów:
Carl Menger
Eugen von Bohm Bawerk
Ludwig von Mises
Friedrich August von Hayek
Murray Rothbard
Rekrutacja będzie prowadzona przez realizatora projektu z wykorzystaniem poczty mailowej, mediów społecznościowych, informacji w warszawskich szkołach w różnych dzielnicach, plakaty. Rekrutacja rozpocznie się na ok. 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem działań i będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej warszawskich uczniów, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, tak aby rozumieli na czym polega rynek, czym są podatki, czym jest pieniądz, co pomoże im w podejmowaniu decyzji w przyszłym życiu czy wyborze ścieżki dalszej edukacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Opracowanie scenariusza poszczególnych zajęć z cyklu oraz aktualizacja scenariuszy z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych zrekrutowanych grup uczniowskich 5 x 1600 zł = 8 000 zł
2. Przeprowadzenie warsztatów wraz z kosztami: wynagrodzenia dwóch trenerów, zapewnienia materiałów warsztatowych itd. 40 x 5 godzin x 500 zł = 100 000 zł
3. Koszty związane z eksploatacją i obsługa sal na zajęcia 40 x 5 zajęć x 100,00 zł = 20 000 zł
4. Dyplomy/zaświadczenia dla uczestników 3 000 zł
5. Przeprowadzenie rekrutacji i aktualizacji harmonogramu, koordynacja i obsługa projektu 6 000 zł
6. Materiały promocyjne - koszty oznakowania 3 000,00 zł
Łącznie 140 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
140 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej warszawskich uczniów, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, co pomoże im w podejmowaniu decyzji w przyszłym życiu czy wyborze ścieżki dalszej edukacji.

Modyfikacje

21.04.2021 14:00
Koordynator w Biurze Edukacji
26.04.2021 09:07
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czym podyktowany jest wybór tak skrajnej szkoły ekonomicznej? Czy nie lepiej jest uczyć dzieci wiedzy bardziej aktualnej, panującej do obecnych czasów, niż pewnych idei, które nie mają racji bytu chociażby ze względu na swoją niewydolność?
  Mieszkaniec14691  25.01.2021 21:35
  • Z tego powodu iż jest to jedna z najważniejszych szkół ekonomii na świecie która zakładając jedną z najwyższych wartości w życiu czy właśnie w ekonomii tj. wolność jest w stanie nauczyć dzieci wiedzy o tym czym jest pieniędz z czego się bierze i jak funkcjonuje w dzisiejszym świecie.
   Wiktor Jaźwicki  25.01.2021 23:58 Autor projektu
 • Projekt bardzo ciekawy i osobiście mi się bardzo podoba. Natomiast wydaje mi się, iż w projekcie edukacyjnym uczniów można by wybrać kilka szkół w Warszawie i przeprowadzić szczegółowy program nauki ekonomii. Rozpoczynając od podstawowych zasadach działania popytu i podaży (które stanowią bazę do zrozumienia całej ekonomii) aż po różnice w podejściu modelu neoklasycznego i modelu Keynesa do macroekonomii.

  W mojej opinii sama nauka ekonomii z przedstawieniem wszystkich racjonalnych modelów da młodym warszawiakom więcej niż jedne zajęcia o ekonomii Hayeka. Uczniowie wyrobią sobie własną opinię i może więcej osób zrozumie, iż to Bank Centralny jest organem, który zajmuje się polityką monetarną, jest odpowiedzialny za prowadzenie Państwa podczas recesji
  Piotr Borczyński  30.01.2021 13:49
 • Projekt zgłoszony przez działacza partii KORWiN - idea finansowania z publicznych pieniędzy propagandy ugrupowania stanowiącego część Konfederacji jest wyjątkowo odrażająca.
  Mieszkaniec27119  16.06.2021 14:29
 • Super pomysł! Trzymam kciuki!
  Mieszkaniec5724  18.06.2021 21:21
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany