Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

2045
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
117 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2585 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży (6-19 lat) przeżywającej trudne doświadczenia i kryzysy.

Obejmuje indywidualne i grupowe spotkania z psychoterapeutami, w ramach których udzielona zostanie doraźna pomoc, mająca na celu zmniejszenie napięcia osoby potrzebującej i wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy.

Dodatkowym elementem są wykłady dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
07.03.2022 14:49

Luty - Trwa opracowanie założeń projektowych

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 260, Szkoła Podstawowa nr 119, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje potrzebne są w łącznym wymiarze: 250 godzin (konsultacje indywidualne), 60 godzin (grupowe) oraz 30 godzin (wykłady).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży (6-19 lat) przeżywającej trudne doświadczenia i kryzysy.

Obejmuje indywidualne i grupowe spotkania z psychoterapeutami, w ramach których udzielona zostanie doraźna pomoc, mająca na celu zmniejszenie napięcia osoby potrzebującej i wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy.

Dodatkowym elementem są wykłady dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
Opis projektu
Projekt ma na celu udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży doświadczającej kryzysów, depresji, czy wszelkich trudnych sytuacji życiowych, aby starać się towarzyszyć im i nieść ulgę w ich zmaganiach.

Projekt obejmuje:
- średnio 5 konsultacji dla ok. 50 osób (liczba może się zmienić, zależnie od indywidualnej sytuacji i koniecznej liczby konsultacji)
- 4 grupy edukacyjno-rozwojowe po 10 spotkań
- 10 wykładów (min. 30-70 miejsc + transmisja online wedle możliwości) dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

Projekt obejmuje bezpłatne, anonimowe konsultacje z psychoterapeutami, tak, aby dzieci i młodzież mogły uzyskać "pierwszą pomoc" w doświadczanych sytuacjach, pytaniach, problemach i - w razie potrzeby - wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Zależnie od potrzeb, obejmuje od jednego do kilku spotkań z certyfikowanym psychoterapeutą lub udział w spotkaniach grupowych. Uczestnik otrzymuje doraźną pomoc w trudnościach oraz - jeśli jest taka potrzeba i chęć Uczestnika - wsparcie w znalezieniu docelowego terapeuty i/lub lekarza psychiatry (wskazanie możliwości, rozmowa o wątpliwościach i obawach, opieka w czasie oczekiwania na stałą pomoc). Konsultacje mogą być także udzielane rodzicom i opiekunom dzieci.

Dodatkowo zorganizowany zostanie cykl dziesięciu otwartych spotkań

1) Spotkania dla rodziców i opiekunów (5)
""Zobacz. Bądź"":

- jak zauważyć, że dziecko potrzebuje wsparcia
- jak rozmawiać z dziećmi w kryzysie, jak im pomóc, czego unikać
- obalanie najczęstszych mitów i niejasności o doświadczeniu kryzysu

2) Spotkania dla młodzieży (5)

- jak radzić sobie w codzienności
- jak przetrwać kryzys, gdzie szukać pomocy
- omówienie najczęstszych problemów młodzieży i podstawowych strategii radzenia sobie z nimi
- uwrażliwienie młodzieży na problemy kolegów i koleżanek - jak rozpoznać ich trudności i jakie podjąć kroki

prowadzone przez psychoterapeutów i/lub psychiatrów, możliwy także udział ""ekspertów przez doświadczenie"" (osób, które pokonały kryzys)

Dodatkowo spotkania będą miały na celu przyczynienie się do zdejmowania wciąż istniejącego ""tabu"" z przeżywania kryzysów, czy korzystania z pomocy terapeutycznej bądź psychiatrycznej. Mają uwrażliwiać rodziców dzieci oraz rówieśników na dzieci, koleżanki i kolegów w trudnych sytuacjach życiowych.
Każdy uczestnik spotkania otrzyma broszurę, zawierającą informacje o miejscach świadczących pomoc i podstawowe wskazówki, co robić przeżywając kryzys bądź zauważając go u drugiej osoby.

W tej niezwykle delikatnej i ważnej materii kluczowa będzie dbałość o najwyższą jakość projektu. Przewiduje on stanowisko koordynatora merytorycznego z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającą, odpowiadającego za:

- rekrutację specjalistów (proponowani certyfikowani psychoterapeuci),
- ocenę merytoryczną założeń (podział środków na pomoc indywidualną i grupową, konsultacja zasad zapisów, treści materiałów promocyjnych, broszur przekazywanych uczestnikom projektu oraz tematyki wykładów)
- program spotkań i rekrutację prelegentów

Zgłoszenie się po pomoc jest bardzo ważnym i często trudnym krokiem - dlatego projekt zakłada niepozostawienie bez pomocy żadnego ze zgłaszających się.
W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości projektu, każdy zgłaszający otrzymuje bazową pomoc - adresy i telefony do innych ośrodków wsparcia oraz (w miarę możliwości) zaproszenie na spotkanie grupowe.

Nabór na konsultacje indywidualne: otwarte zapisy telefoniczne i mailowe na bazie kolejności zgłoszeń. W razie możliwości, po zasięgnięciu opinii koordynatora merytorycznego i przy większej liczbie chętnych - kwalifikacja na podstawie wywiadu (pierwszeństwo dla osób w najtrudniejszych sytuacjach i nie objętych inną formą pomocy).

Rekrutacja na spotkania: otwarta (obowiązują zapisy - decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku transmisji online bez limitu miejsc.

W przypadku przedłużenia się obostrzeń w 2022 roku projekt zakłada rezerwę na środki ochrony (w razie braku jej wykorzystania zwiększy pulę środków na konsultacje). W przypadku niedostatecznego opanowania pandemii, konsultacje i wykłady będą realizowane online i telefonicznie.

Promocja: plakaty i ulotki w placówkach miejskich i na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt wychodzi naprzeciw często dramatycznej sytuacji dzieci i młodzieży przeżywającej kryzysy i inne trudne doświadczenia. Takie zmagania same w sobie odbierają radość życia, a także mogą prowadzić do samobójstw. Pandemia dodatkowo nawarstwiła skalę problemów, które mogą pozostawić po sobie skutki także po jej zakończeniu. Wierzymy, że warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby pomóc tym osobom odkryć nadzieję na zmiany i zatroszczyć się w ten sposób o Mieszkańców w skrajnie trudnej sytuacji życiowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
psycholog/Psychoterapeuta - wynagrodzenie 42 500 zł (170 zł /godz x 250 godzin)
psycholog/Psychoterapeuci - spotkania grupowe 12 000 (4 grupy po 10 godzin x 300 zł/godz)
Koordynator 18 000 (2000zł/mc prze 9 m-cy)
Księgowość (9 m-cy) - 9000
Materiały promocyjne (plakaty 200 sztuk A1 i 300 szt. A2-1000 zł, ulotki, 4 tys. zł na grafiki, plakaty, posty do mediów społecznościowych)- 7000 zł
Koszt wykupienia platformy internetowej Zoom 600 zł/rocznie
Materiały biurowe i poczęstunek (napoje: kawa, woda etc.) podczas spotkań 7 000
Wykłady - wynagrodzenie prelegenta 8 000 (10 wykładów po 2 h, ze stawką 800 zł/wykład)
Media, środki czystości 2 000
Środki ochrony - covid 5 000
Broszury (grafika, druk) 5 000
koszty eksploatacyjne za salę szkolną 70 zł/h x 10 wykładów po 2 h = 1400 zł
Przy realizacji projektu kwoty w ramach w/w pozycji mogą się zmieniać (nie wpłynie to na całościowy koszt projektu), w zależności od uzyskania konkretnej wyceny realizatora w 2022 roku.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
117 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Może powstać problem z naborem uczestników. W razie braku chętnych na spotkania grupowe, środki mogą być przekierowane na konsultacje indywidualne. W przypadku konsultacji 1 osoba może skorzystać z 1 konsultacji, a inna z 10, w zależności od potrzeb, nie można określić czy każda z ok.50 osób skorzysta z 5 konsultacji. Należy ustalić podział wykładów ze szkołami, ile zostanie przeprowadzonych spotkań w której szkole.

Modyfikacje

28.04.2021 12:11
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
13.05.2021 15:11
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany