Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie

1554
Trwa ocena
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Katarzyna Molska
Współautorzy Jerzy Piasecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
550 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Jeziorko Czerniakowskie jest unikalnym rezerwatem przyrody w środku miasta, intensywnie użytkowanym przez mieszkańców Warszawy. Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Projekt zakłada wprowadzenie Strażnika Rezerwatu, poprawę nawierzchni ścieżki edukacyjnej, posadzenie drzew, naprawę istniejących koszy na śmieci.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jeziorko Czerniakowskie jest unikalnym rezerwatem przyrody w środku miasta, intensywnie użytkowanym przez mieszkańców Warszawy. Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Projekt zakłada wprowadzenie Strażnika Rezerwatu, poprawę nawierzchni ścieżki edukacyjnej, posadzenie drzew, naprawę istniejących koszy na śmieci.
Opis projektu
Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie jest ogólnodostępnym terenem, użytkowanym przez mieszkańców Warszawy, projekt zakłada, że jego obecna funkcja i dostępność ma pozostać bez zmian.

Występujące tu drobne i większe ssaki, gniazdujące ptaki oraz roślinność wymaga ochrony, dlatego sposób użytkowania rezerwatu przez ludzi musi być ściśle określony i monitorowany.
Projekt zakłada:

- wprowadzenie sprawdzonej wcześniej funkcji Strażnika Rezerwatu, który w określonym wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy wymiarze czasu, będzie monitorował teren rezerwatu;

- usunięcie inwazyjnych gatunków roślin, głównie śliwy mirabelki, która powoli wypiera rodzimą florę;

- poprawę nawierzchni ścieżki w taki sposób, by była bezpieczniejsza dla korzeni drzew i jednocześnie wygodniejsza dla użytkowników – planowane jest wyraźniejsze wyznaczenie szlaku ścieżki przyrodniczej i umocnienie jej nawierzchni przy pomocy przepuszczalnej warstwy klińca / grysu kamiennego w przyjaznych przyrodzie obrzeżach z desek;

- dodanie 3 kopuł wierzbowych z żywych roślin, na wzór już istniejących;

- nasadzenie drzew dla poprawy izolacji rezerwatu od negatywnego wpływu ruchu samochodowego na sąsiadujących ulicach;

- naprawę istniejących koszy na śmieci;

- oznaczenie projektu w sposób określony w BO.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Naturze otoczonej przez miasto trudno się samej obronić. Ochrona przed negatywnym wpływem industrializacji jest obowiązkiem i przywilejem naszym, ludzi którzy korzystają z jej dóbr.
Jeziorko Czerniakowskie jest fragmentem starorzecza Wisły, rezerwatem przyrody i fragmentem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Jego ochrona jest szczególnie istotna z uwagi na silną urbanizację okolicznych terenów oraz coraz większy ruch samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie. Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego pozwoliły na uprzątnięcie terenu rezerwatu z wielu ton śmieci, wyznaczenie ścieżki przyrodniczej wokół Jeziorka oraz ustawienie tablic edukacyjnych i koszy na śmieci.

Rezerwat jest dość intensywnie użytkowany przez spacerowiczów i biegaczy, a także przyrodników-amatorów.
Nawierzchnię ścieżki stanowi głównie ziemia, lokalnie mocno poprzerastana korzeniami drzew, zwłaszcza na skarpie. Utwardzenie nawierzchni ochroni korzenie i pozwoli na korzystanie ze ścieżki bez niszczenia przyrody dokoła.

Należy się pozbyć roślin inwazyjnych, głównie mirabelki, która silnie przerasta pożądane gatunki flory rezerwatu.

Kosze wymagają naprawy, co ułatwi zadbanie o czystość.

Na terenie rezerwatu pojawia się wiele niepożądanych zachowań użytkowników, jak palenie ognisk, libacje alkoholowe, niszczenie przyrody, co wymaga przeciwdziałania. Najlepszym rozwiązaniem jest stałe monitorowanie obszaru przez specjalnie wyznaczonego Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, co sprawdziło się w poprzednich latach.

Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
550 000,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

25.01.2021 21:08
Autor projektu
25.01.2021 21:09
Autor projektu
25.01.2021 21:10
Autor projektu
25.01.2021 21:11
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany