Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie

1554
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Katarzyna Molska
Współautorzy Jerzy Piasecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
75 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1883 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Jeziorko Czerniakowskie jest unikalnym rezerwatem przyrody w środku miasta, intensywnie użytkowanym przez mieszkańców Warszawy. Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Projekt zakłada wprowadzenie Strażnika Rezerwatu, naprawę istniejących koszy na śmieci.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
25.07.2022 14:15

7 kwietnia dokonano odbioru zamówienia realizowanego w ramach 1 części Budżetu Obywatelskiego (zadanie nr 1554) Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie – wymiana 60 wiklinowych koszy na śmieci

Udało się też wyłonić wykonawcę i podpisać umowę, dzięki czemu Strażnik chroni teren Jeziorka Czerniakowskiego w okresie od 1 maja do 30 września br.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Jeziorko Czerniakowskie jest unikalnym rezerwatem przyrody w środku miasta, intensywnie użytkowanym przez mieszkańców Warszawy. Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Projekt zakłada wprowadzenie Strażnika Rezerwatu, naprawę istniejących koszy na śmieci.
Opis projektu
Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie jest ogólnodostępnym terenem, użytkowanym przez mieszkańców Warszawy, projekt zakłada, że jego obecna funkcja i dostępność ma pozostać bez zmian.

Występujące tu drobne i większe ssaki, gniazdujące ptaki oraz roślinność wymaga ochrony, dlatego sposób użytkowania rezerwatu przez ludzi musi być ściśle określony i monitorowany.
Projekt zakłada:

- wprowadzenie sprawdzonej wcześniej funkcji Strażnika Rezerwatu, który w określonym wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy wymiarze czasu, będzie monitorował teren rezerwatu;

- naprawę istniejących koszy na śmieci;

- oznaczenie projektu w sposób określony w BO.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Naturze otoczonej przez miasto trudno się samej obronić. Ochrona przed negatywnym wpływem industrializacji jest obowiązkiem i przywilejem naszym, ludzi którzy korzystają z jej dóbr.
Jeziorko Czerniakowskie jest fragmentem starorzecza Wisły, rezerwatem przyrody i fragmentem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Jego ochrona jest szczególnie istotna z uwagi na silną urbanizację okolicznych terenów oraz coraz większy ruch samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie. Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego pozwoliły na uprzątnięcie terenu rezerwatu z wielu ton śmieci, wyznaczenie ścieżki przyrodniczej wokół Jeziorka oraz ustawienie tablic edukacyjnych i koszy na śmieci.

Rezerwat jest dość intensywnie użytkowany przez spacerowiczów i biegaczy, a także przyrodników-amatorów.

Kosze wymagają naprawy, co ułatwi zadbanie o czystość.

Na terenie rezerwatu pojawia się wiele niepożądanych zachowań użytkowników, jak palenie ognisk, libacje alkoholowe, niszczenie przyrody, co wymaga przeciwdziałania. Najlepszym rozwiązaniem jest stałe monitorowanie obszaru przez specjalnie wyznaczonego Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego, co sprawdziło się w poprzednich latach.

Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt strażnika jeziorka od maja do września 29 184,00zł brutto

1/Wynajem kontenera na 1 osobę: 3 505,30zł brutto
2/TOI- TOI- dla jednej osoby 1miesiąc 972,00zł brutto
3/Kosze wiklinowe 120 litrów 60 szt. 22 140,00zł brutto


W związku ze znaczącym wzrostem cen oraz kosztami oznakowania bezpiecznie jest założyć na ten cel 75 000,00zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa jakości przestrzeni publicznej. Wzrost bezpieczeństwa, poprawa estetyki miejsca.

Modyfikacje

25.01.2021 21:08
Autor projektu
25.01.2021 21:09
Autor projektu
25.01.2021 21:10
Autor projektu
25.01.2021 21:11
Autor projektu
28.05.2021 11:40
Koordynator w Zarządzie Zieleni
01.06.2021 15:51
Koordynator w Zarządzie Zieleni
02.06.2021 09:52
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany