Cyfrowy Senior

1578
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Agnieszka Wesołowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
133 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Cyfrowy Senior to projekt, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Świętojerska 12a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsce dostosowane do osób poruszających się na wózkach

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Cyfrowy Senior to projekt, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.
Opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe, głównie dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście, w szczególności osób starszych.
W ramach projektu prowadzone będą:
- warsztaty komputerowe z podstaw obsługi – dla początkujących i dla zaawansowanych, każda grupa warsztatowa 40 godzin zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny) – łącznie 12 grup w ciągu roku tj. 480 godzin warsztatów;
- specjalistyczne warsztaty komputerowe m.in. z grafiki i projektowania, mediów społecznościowych i Internetu oraz inne wybrane przez seniorów oraz innych mieszkańców Śródmieścia, którzy będą korzystać z pracowni - każdy z warsztatów 26 godzin – łącznie 6 grup w ciągu roku, tj. 156 godzin warsztatów;
- zajęcia językowe – (język angielski na 2 poziomach zaawansowania), język francuski i niemiecki na poziomie podstawowym, każdy z kursów po 26 godzin – łącznie 8 grup w ciągu roku, tj. 208 godzin zajęć.
Na poszczególne zajęcia obowiązywać będą zapisy.
W pozostałym czasie pracownia będzie ogólnodostępna, gdzie pod kierunkiem zatrudnionego instruktora, każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z komputera z dostępem do internetu.
Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy (6 stanowisk), najnowsze oprogramowanie oraz w oprogramowanie do prowadzenia zajęć językowych oraz specjalistycznych m.in. , dzięki czemu seniorzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i przechodzić na wyższy poziom wtajemniczenia komputerowego. Takie oprogramowanie umożliwia zastosowanie różnorodnych metod nauczania – ćwiczenia słuchowe, konwersacje czy naukę poprawnej wymowy.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w jak najszerszym zakresie, tak aby każdy zainteresowany mógł z niego skorzystać. Informacje rozpowszechniane będą przy współpracy ze śródmiejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi wspierającymi seniorów, poprzez plakaty i ulotki oraz poprzez portale społecznościowe i strony internetowe.

Kosztorys projektu:
promocja projektu (projekt graficzny i druk)3 000,00 zł
wynagrodzenie opiekuna pracowni komputerowej 36 000,00 zł
artykuły eksploatacyjne i materiały biurowe (papier, tonery) 4 000,00 zł
poczęstunek i ekologiczne naczynia jednorazowe 3 500,00 zł
wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia 84 400,00 zł
zakup materiałów do prowadzenia zajęć specjalistycznych 3 000,00 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez seniorów. Coraz więcej osób starszych chce korzystać z nowoczesnych technologii, mieć możliwość korzystania z pojawiających się ułatwień życia codziennego. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne w tej grupie wiekowej, co wpływa na konieczność ułatwiania im w dostępie do nowoczesnych technologii. Dodatkowo część osób poznała już podstawy i bardzo chce dalej zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 133900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
133 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt „Cyfrowy senior” wpisuje się w nurt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Dzięki uruchomieniu ogólnodostępnej i w pełni wyposażonej pracowni komputerowej, w której można skorzystać nie tylko z komputerów, internetu, drukarki czy skanera ale także z porad specjalisty, jest ważnym elementem wsparcia osób starszych w odnalezieniu się w świecie postępującej cyfryzacji. Pandemia pokazała jak ważne są umiejętności sprawnej obsługi komputera i internetu – obecnie nawet najprostsze sprawy jak np. recepty już są w procesie elektronizacji. Stąd też zaplanowany przez autora cykl warsztatów o różnym zakresie oraz różnym stopniu trudności realnie umożliwi nabycie odpowiednich kompetencji. Dzięki dostępności kursów językowych seniorzy będą mieli okazję podtrzymywać swoją sprawność intelektualną oraz rozwijać swoje zainteresowania.

Modyfikacje

20.04.2021 09:48
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany