Park kieszonkowy na Światowida "Pod Glicyniową Pergolą"

1635
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Renata Lewicka
Współautorzy Michał Salamon
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zagospodarowanie niewielkiej działki na rogu Światowida i Mehoffera (przy pawilonach handlowych). Projekt zakłada ustawienie ławek z pergolą oplecioną pnączem glicynii, oraz dosadzenie zieleni (żywopłoty, rabaty bylinowe).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka nr 17/1 i 16/1 obręb 40304
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie niewielkiej działki na rogu Światowida i Mehoffera (przy pawilonach handlowych). Projekt zakłada ustawienie ławek z pergolą oplecioną pnączem glicynii, oraz dosadzenie zieleni (żywopłoty, rabaty bylinowe).
Opis projektu
Zagospodarowanie niewielkiej działki na rogu Światowida i Mehoffera (przy pawilonach handlowych). Projekt zakłada ustawienie ławek z drewnianą pergolą oplecioną pnączem glicynii, oraz dosadzenie zieleni (żywopłoty, rabaty bylinowe).
Na skwer będzie prowadzić ścieżka (podłoże przepuszczalne), nad którą będzie wznosić się konstrukcja pergoli. Pomiędzy filarami pergoli wzdłuż ścieżki będą usytuowane min. 4 ławki miejskie (z oparciami) oraz jeden kosz na śmieci. Przy każdym filarze pergoli posadzona zostanie dorodna sadzonka glicynii.
Pergolę będzie oplatać efektowne, pięknie kwitnące pnącze. Miejsce odpoczynku będzie otoczone rabatami bylinowymi i różanymi. Skwer będzie odizolowany od ulicy żywopłotem z ligustru.
Projekt zakłada też uporządkowanie terenu przez usunięcie pozostałości po betonowych latarniach.

W załączeniu poglądowa grafika ilustrująca rozmieszczenie poszczególnych elementów projektu.

Projekt zakłada zachowanie istniejącej zieleni, wymianę gruntu przy nowopowstałych rabatach, oraz okorowanie. Proponowane rośliny rabatowe: róże okrywowe (bardzo ozdobne i odporne na warunki miejskie), trawy ozdobne (np. miskanty, trzcinniki) i byliny.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Potrzeba uporządkowania tego terenu. Ponadto usytuowanie tego parku będzie bardzo korzystne dla mieszkańców, gdyż skwer jest ulokowany w pobliżu punktów usługowo handlowych.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt nie jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji. M.st. warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością w zakresie działki ew. nr 16/1 obręb 40304. Wskazana w projekcie druga działka nr 17/1 z obrębu 40304 znajduje się w zarządzaniu ZZW, wykonanie prac jedynie w jej obrębie wskazywałoby na niegospodarność oraz wykazało brak kompleksowego zagospodarowania całego obszaru. W opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego właściwym z punktu estetyczno-funkcjonalnego, byłoby poszerzenie zakresu proponowanego parku kieszonkowego o fragment pasa zieleni w północno-wschodniej części pasa drogowego ul. Światowida tj. po południowej stronie pawilonów handlowych.

Modyfikacje

25.01.2021 20:36
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany