Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe

1840
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkanka
Współautorzy Katarzyna Szewczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
663 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 4446 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada obsadzenie zielenią: drzewami, krzewami i rabatami kwiatowymi ulic i przestrzeni na terenie całej dzielnicy. Nowa zieleń wpłynie pozytywnie na naszą dzielnicę w kilku aspektach: poprawi jakość powietrza, przyczyniając się do zmniejszenia smogu, zapewni cień mieszkańcom oraz pokarm ptakom i owadom, dzięki posadzeniu gatunków miododajnych i o jadalnych owocach.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.06.2022 14:04

Został wyłoniony wykonawca na sporządzenie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z terminem realizacji do 30 lipca 2022 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Lotaryńska - od ulicy Brukselskiej aż do drogi wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego
ulica Mińska - od ul. Chodakowskiej do ul. Grochowskiej
ulica Ostrobramska - od ul. Płowieckiej do al. Stanów Zjednoczonych
ulica Brazylijska - skwer między blokami (3,3A i 5A)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Lotaryńska: działka 7/1 oraz częściowo 7/2 ul. Brazylijska: Nr obrębu 30114, nr działki 7/1
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada obsadzenie zielenią: drzewami, krzewami i rabatami kwiatowymi ulic i przestrzeni na terenie całej dzielnicy. Nowa zieleń wpłynie pozytywnie na naszą dzielnicę w kilku aspektach: poprawi jakość powietrza, przyczyniając się do zmniejszenia smogu, zapewni cień mieszkańcom oraz pokarm ptakom i owadom, dzięki posadzeniu gatunków miododajnych i o jadalnych owocach.
Opis projektu
Przestrzenie, które zmienią się dzięki projektowi to:
1. ul. Mińska
Mińska jest obecnie praktycznie pozbawiona zieleni, przez co w miesiącach letnich staje się przestrzenią bardzo nieprzyjemną. W związku z tym, chcemy wprowadzić nasadzenia drzew i krzewów na całej ulicy.
W ramach projektu zakładamy realizację w zakresie zieleni:
1) posadzenie szpalerów drzew (o obwodzie pnia min 18-20 cm) tam gdzie nie kolidują z instalacjami podziemnymi - wyłącznie na istniejących trawnikach
2) urządzenie rabat kwietnych
3) nasadzenia krzewów wzdłuż całej ulicy Mińskiej - wyłącznie na istniejących trawnikach
4) wygrodzenia posadzonych drzew i krzewów niskim płotkiem - ok. 250 mb
Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu to 300 tys. złotych

2. ul. Ostrobramska:
Ostrobramska to bardzo ruchliwa ulica z niewielką ilością zieleni. Chcemy nasadzenia nowej zieleni na ul. Ostrobramskiej, zgodnie z koncepcją opracowaną przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, która była skonsultowana z mieszkańcami w 2018 roku.
Projekt zakłada realizację koncepcji w zakresie:
1) wprowadzenie nowych gatunków krzewów ozdobnych, o różnych przekrojach i charakterystyce - które urozmaicą wizualnie przestrzeń ulicy
2) wprowadzenie tam, gdzie jest to możliwe, krzewów izolujących ciągi piesze i rowerowe od ruchu samochodowego
3) wprowadzenie rozwiązań minimalizujących koszty utrzymania terenów zieleni przy ulicy, poprzez zastąpienie trawników krzewami i roślinami okrywowymi odpornymi na warunki miejskie.
Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu to 200 tys. złotych

3. ul. Lotaryńska:
Uporządkowanie zieleni wzdłuż ulicy Lotaryńskiej, pomiędzy ulicą Brukselską aż do Wału i zasadzenie na nim roślin płożących i bylin, dzięki czemu teren znajdujący się w dość reprezentacyjnej części dzielnicy, nieopodal PROMu Kultury i skwerku z bulami, stanie się wizytówką tej części dzielnicy, a nie śmietnikiem i terenem niczyim. Teren zieleni przy ulicy Lotaryńskiej, pomiędzy ulicą Brukselską aż do Wału, wzdłuż płotu wodociągów to nieuporządkowana przestrzeń, na którą wyrzucane są śmieci.
Wydaje się, że teren, który jest łącznikiem z Wałem, wzdłuż którego poruszają się liczni mieszkańcy i rowerzyści, a także rodzice wędrujący z dziećmi codziennie do przedszkola, zasługuje na coś więcej niż bycie zdewastowanym śmietnikiem.
Teren należy uprzątnąć, uporządkować, ustawić śmietnik na jego końcu w okolicach Wału, a na całym tym terenie nasadzić zieleń niską - krzewy okrywowe, byliny i zwykłe krzewy.
Drzewa które tu rosną były w zeszłym roku pielęgnowane, ale także im przyda się przegląd w 2020 roku.
Wzdłuż części terenu znajduje się także zdewastowana siatka, na której wieszane są czasem nielegalne reklamy. Siatkę należy usunąć i ewentualnie, jeśli jest konieczność jej ponownego postawienia, zastąpić czymś estetycznym.
Na projekt złożą się:
1) uporządkowanie terenu, wysprzątanie śmieci
2) pielęgnacja drzew rosnących na tym terenie
3) ustawienie kosza na śmieci przy schodkach łączących ulicę Lotaryńską z wałem
4) nowe nasadzenia zieleni - krzewy okrywowe, byliny i krzewy wyższe
5) likwidacja zdewastowanej siatki i ewentualne ustawienie nowej

Kosztorys zieleńca wzdłuż Lotaryńskiej:
uporządkowanie, wysprzątanie terenu = 4000 zł
gospodarka drzewostanem = 15 000 zł
ustawienie 1 szt kosza na śmieci = 1200 zł
likwidacja siatki = 1000 zł
wygrodzenie terenu niskim płotkiem długości ok. 200 mb., 50,00 zł/mb wygrodzenia wraz z montażem = 10 000 zł
nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 2000 m2) = 55 000,00 zł
Razem: 86 200,00 zł

4. ul. Brazylijska:
Skwery między blokami to nie tylko codzienne otoczenie ciągów komunikacyjnych. To także ostoja termiczna dla mieszkańców oraz miejsce, w którym mogą pożywiać się owady i ptaki, tak istotne dla naszego ekosystemu. Projekt zakłada uporządkowanie zieleni i nasadzenie roślin na skwerze między blokami przy ul. Brazylijskiej (3,3A i 5A).
W ramach realizacji projektu wykonane zostanie:
1) Nasadzenie krzewów na skwerze, z których część zostanie uformowana w żywopłot wygradzający parking od skweru oraz drogi wewnętrznej. Nasadzenia z roślin atrakcyjnych dla ptaków oraz atrakcyjnych wizualnie, na przykład: rokitnik (żywią się nimi głównie gile oraz jemiołuszki, ma kwiaty o żółtozielonej barwie, owoce są koloru pomarańczowego), irga pozioma (dla kosów, bogatek oraz modraszek, kwitnie na biało, owoce są czerwone), berberys pospolity (z żółtymi, miododajnymi kwiatami i czerwonymi owocami, które wabią modraszki, bogatki i rudziki), róża dzika (czerwone owoce, bladoróżowe kwiaty dla dzwońców, czubatek, szczygłów oraz kwiczołów), lilak Meyera (fioletowe kwiaty), lilak pospolity (białe kwiaty).
2) Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków na rosnących na skwerze drzewach - 4-5 sztuk.
3) Ochronę dendrologiczną rosnących na skwerze drzew, ze szczególnym uwzględnieniem kasztanowców.
4) Nasadzenie bluszczu pospolitego, który zakryje nieatrakcyjne ściany garaży przy ul. Brazylijskiej 5 (zimozielony, pochłaniający smog). Bluszcz nie wymaga wiele powierzchni, więc nasadzenie nie pochłonie powierzchni chodnika.
5) Odnowienie trawnika i obsianie go w miejscach zaniedbanych.

Kosztorys skweru przy Brazylijskiej:
nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 1600 m2) = 60 000 zł
częściowe odpłytowanie pod nasadzenia bluszczu = 1500 zł
budki dla ptaków = 400 zł
gospodarka drzewostanem = 15 000 zł
Razem: 77 300 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Tereny zieleni, szczególnie w miejscach publicznych, to niezwykle ważne przestrzenie. Służą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale także wpływają pozytywnie na jakość powietrza w mieście, wchłaniając smog i zanieczyszczenia, są schronieniem dla różnych gatunków zwierząt. Projekt zakłada zazielenienie przestrzeni w różnych miejscach dzielnicy, dzięki czemu zyska cała dzielnica i wszyscy jej mieszkańcy. Dla ulic Mińskiej i Ostrobramskiej zostały wykonane projekty koncepcyjne, skonsultowane z mieszkańcami, dzięki temu projektowi zmiany oczekiwane przez mieszkańców zostaną wprowadzone w życie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. ul. Mińska
1) posadzenie szpalerów drzew (o obwodzie pnia min 18-20 cm) tam gdzie nie kolidują z instalacjami podziemnymi - wyłącznie na istniejących trawnikach
2) urządzenie rabat kwietnych
3) nasadzenia krzewów wzdłuż całej ulicy Mińskiej - wyłącznie na istniejących trawnikach
4) wygrodzenia posadzonych drzew i krzewów niskim płotkiem - ok. 250 mb
Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu to 300 tys. złotych

2. ul. Ostrobramska:
1) wprowadzenie nowych gatunków krzewów ozdobnych, o różnych przekrojach i charakterystyce - które urozmaicą wizualnie przestrzeń ulicy
2) wprowadzenie tam, gdzie jest to możliwe, krzewów izolujących ciągi piesze i rowerowe od ruchu samochodowego
3) wprowadzenie rozwiązań minimalizujących koszty utrzymania terenów zieleni przy ulicy, poprzez zastąpienie trawników krzewami i roślinami okrywowymi odpornymi na warunki miejskie.
Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu to 200 tys. złotych

3. ul. Lotaryńska:

uporządkowanie, wysprzątanie terenu = 4000 zł
gospodarka drzewostanem = 15 000 zł
ustawienie 1 szt kosza na śmieci = 1200 zł
likwidacja siatki = 1000 zł
wygrodzenie terenu niskim płotkiem długości ok. 200 mb., 50,00 zł/mb wygrodzenia wraz z montażem = 10 000 zł
nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 2000 m2) = 55 000,00 zł
Razem: 86 200,00 zł

4. ul. Brazylijska:

nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 1600 m2) = 60 000 zł
częściowe odpłytowanie pod nasadzenia bluszczu = 1500 zł
budki dla ptaków = 400 zł
gospodarka drzewostanem = 15 000 zł
Razem: 77 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
663 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Nasadzenie drzew. krzewów, bylin. Poprawa warunków środowiskowych, przyrodniczych i estetycznych. Polepszenie warunków siedliskowych dla zwierząt.

Modyfikacje

23.04.2021 09:02
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe
29.04.2021 10:01
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany