Tacy sami. Kampania społeczna o osobach w kryzysie bezdomności i kreatywne wydarzenia towarzyszące

1953
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 682 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Na ulicy, przystanku, w autobusie... spotykamy osoby, które dzieli od nas przepaść. I których naprawdę nie znamy.
Kampania i wydarzenia mające na celu uwrażliwienie mieszkańców na osoby bezdomne, przyczyny bezdomności, sposoby pomocy. Przede wszystkim pokazuje w osobie bezdomnej człowieka, czasem doświadczonego, czasem słabego. Jak my. Obala szkodliwą stereotypizację tej grupy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kampania: media (w tym outdoorowe)
Wydarzenia: miejsca udostępnione przez miasto: Dom Kultury (spektakl), park miejski (piknik)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Na ulicy, przystanku, w autobusie... spotykamy osoby, które dzieli od nas przepaść. I których naprawdę nie znamy.
Kampania i wydarzenia mające na celu uwrażliwienie mieszkańców na osoby bezdomne, przyczyny bezdomności, sposoby pomocy. Przede wszystkim pokazuje w osobie bezdomnej człowieka, czasem doświadczonego, czasem słabego. Jak my. Obala szkodliwą stereotypizację tej grupy.
Opis projektu
Kampania społeczna i wydarzenia towarzyszące realizowane na terenie Warszawy

Cel:
1) przybliżenie mieszkańcom dramatów i historii ludzi bezdomnych - budowa empatii, wrażliwości, obalanie szkodliwych generalizacji na temat tej grupy
2) wyposażenie mieszkańców w praktyczną wiedzę - jak pomóc osobie bezdomnej w przestrzeni, jak rozpoznawać sytuacje zagrożenia życia i zdrowia i reagować na nie, itp.

Czas trwania 5 m-cy:
1) możliwie wczesny start kampanii, optymalnie jeszcze w styczniu 2022 (część elementów) - okres zimowy to najtrudniejsza pora dla osób bezdomnych, szczególnie ważne jest tu uwrażliwianie społeczeństwa na ich potrzeby
2) luty - marzec - kontynuacja działań
3) listopad - grudzień - druga część kampanii, ponowna intensyfikacja, z kulminacją w okresie przedświątecznym

Elementy kampanii:
1) spoty
propozycja: spoty z udziałem osób bezdomnych - ciepłe, pokazujące ""ludzką twarz"" i godność osób bezdomnych. Uświadamiające, że to ludzie tacy sami, jak my.

Emisja:
w środkach komunikacji miejskiej (z napisami),
lokalne media,
online (do odbiorców z Warszawy)
strony internetowe i media społecznościowe

2) billboardy, plakaty
w przestrzeni miejskiej - przystanki, metro, instytucje publiczne

Projekt zabezpiecza środki na zakup przestrzeni reklamowej, zakłada jednak także działania na rzecz pozyskania jej nieodpłatnie ze względu na charakter akcji, co zwiększy zasięg promocji.
Szczególna intensyfikacja kampanii w miejscach zwiększonego przebywania osób bezdomnych, ale kampania będzie dedykowana całej społeczności osób w kryzysie bezdomności na terenie Warszawy.


3) działania niestandardowe i wydarzenia towarzyszące:

a) kwiaty dla bezdomnych kobiet w Dzień Kobiet (wręczane w miejscach gromadzenia się osób bezdomnych, np. przy jadłodajniach, w miarę możliwości także w przestrzeni publicznej)
b) wspólny piknik osób bezdomnych i mieszkańców - okazja do rozmowy, przełamania stereotypów, przywracania osobom bezdomnym poczucia godności
c) przygotowanie i wystawienie przez chętne osoby bezdomne spektaklu teatralnego w Domu Kultury dla mieszkańców Warszawy
d) emisja w kinach studyjnych - w przypadku zainteresowania kin - filmów dokumentalnych i fabularnych dedykowanych problemowi bezdomności (w razie problemów z repertuarem także szerzej - ubóstwa) w ramach tygodnia tematycznego

Docelowe hasło kampanii, kreacje, realizacja spotu - do ustalenia przez realizatora, posiadającego wiedzę z zakresu tworzenia kampanii społecznych w konsultacji z koordynatorem merytorycznym (znającym potrzeby, problemy i kluczowe mity w postrzeganiu bezdomnych). Koordynator ocenia także materiały kampanii pod kątem potencjalnego odbioru przez osoby w kryzysie bezdomności. Kampania będzie mówić bezpośrednio o nich, niejako w ich imieniu, a osoby te będą się z nią spotykać w przestrzeni publicznej. Wymaga to szczególnej wrażliwości i dbałości przy tworzeniu materiałów, aby kampania faktycznie wspierała te osoby, z pełnym poszanowaniem ich godnośi

Celem jest zmniejszenie marginalizacji otaczających nas w przestrzeni miejskiej osób bezdomnych. Budowa wrażliwości i empatii oraz przeciwdziałanie mitom i generalizacji na temat osób bezdomnych.

W rezultacie ma to przyczynić się do bardziej przychylnego podejścia mieszkańców do osób bezdomnych i większej wrażliwości na ich potrzeby (zmniejszenie lęku przed udzieleniem pomocy, przekazaniem informacji, czy zgłoszeniem potrzeby interwencji medycznej lub np. zagrożenia śmiercią z wychłodzenia).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jedną z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych rzeczy, jakie możemy zrobić jako mieszkańcy jest pochylenie się nad najsłabszymi i najbardziej potrzebującymi, żyjącymi obok nas. Funkcjonuje wiele mitów, generalizacji czy obaw przed udzieleniem pomocy. Uwrażliwienie społeczeństwa to szansa na zwiększenie jego aktywności na rzecz bezdomnych oraz wzmacnianie godności osób bezdomnych. To także budowa empatycznego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania). Zaproponowany przez autorkę kosztorys realizacji projektu w wys. 250 tys. zł został niedoszacowany. Po uzyskaniu kalkulacji zadań przygotowanej przez Biuro Marketingu Miasta uwzględniającej przewidziane do realizacji przez autorkę projektu zadania kosztorys realizacji projektu wynosi 2 333 333,96 zł (koszty nośników) + koszty dodatkowe 213,500 (spoty, projekty graficzne, akcja "Kwiaty na dzień kobiet", piknik tematyczny, spektakl i promocja, seanse kinowe. W kontakcie z autorką i po weryfikacji kosztów, uzgodniono, że: 1. Należy zredukować liczbę miesięcy realizacji projektu do 5: styczeń-marzec i listopad-grudzień; 2. Zmodyfikować koszty nośników. Autorka zaproponowała ostateczny koszt projektu w wysokości 1 682 200,00 zł w tym: a) metro: 581 800 zł b) autobusy, tramwaje, przystanki, billboardy i prasa: 766 900 zł c) online: 120 000 zł d) pozostałe 218 500 zł: - 150 000,00 zł na materiały (spoty, projekty graficzne). - 6 000,00 zł na akcję "Kwiaty na dzień kobiet" - 30 000,00. zł na piknik tematyczny - 25 000,00. zł na spektakl i promocję - 7 500,00. zł na seanse kinowe.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 682 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt w opisanej wersji jest możliwy do realizacji z zastrzeżeniem, że kampania zgodnie z przedstawioną kalkulacją Biura Marketingu Miasta będzie bardziej kosztowna.

Modyfikacje

29.04.2021 12:10
Wydział Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany