5 kroków do większej odporności – program edukacji zdrowotnej zwiększającej odporność mieszkańców

1618
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Paweł Rabiej
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
685 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • Zdrowie i profilaktyka zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zdrowy tryb życia i wynikająca z niego odporność zmniejszają podatność na wiele chorób i poprawiają jakość życia. Multimedialny program edukacji i profilaktyki zdrowotnej pomoże warszawiankom i warszawiakom w każdym wieku – od najmłodszych do seniorów – zmienić swoje nawyki i zwiększyć odporność organizmu. Tak, by zmniejszyć podatność na różne choroby.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Całe miasto

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zdrowy tryb życia i wynikająca z niego odporność zmniejszają podatność na wiele chorób i poprawiają jakość życia. Multimedialny program edukacji i profilaktyki zdrowotnej pomoże warszawiankom i warszawiakom w każdym wieku – od najmłodszych do seniorów – zmienić swoje nawyki i zwiększyć odporność organizmu. Tak, by zmniejszyć podatność na różne choroby.
Opis projektu
Silny układ odpornościowy potrafi się przeciwstawić wirusom i bakteriom, i jest główną linią obrony organizmu w przypadku każdej choroby. Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawę ze znaczenia odporności. Niewiele także świadomie nad nią pracuje w ramach profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
Program „5 kroków do zwiększenia Twojej odporności” ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Ma zwrócić uwagę mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku na to, jak istotne jest dbanie o odporność i pokazać praktycznie jak to robić. Przewodnikami w zwiększaniu odporności będą eksperci z zakresu medycyny, psychologii i rehabilitacji oraz osoby, które dokonały takiej zmiany w swoim życiu.
5 kroków do większej odporności to zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, unikanie i redukcja stresu, regularne badanie się i szczepienia oraz optymalna ilość snu na regenerację organizmu – i jego odpowiednia jakość.
Na projekt złożą się podcasty, publikacje online i publikacje drukowane, dobrane w taki sposób, by osiągnąć jak największy zasięg i dotrzeć do największej grupy mieszkańców, zwracając ich uwagę na znaczenie dbania o odporność i zwiększania jej przez odpowiednie nawyki zalecane przez ekspertów:
• Strona startowa projektu oraz strona Fb i Instagram, na której możliwy będzie dostęp do materiałów oraz informacji
• Podcasty video z udziałem ekspertów zajmujących się zbilansowaną dietą, aktywnością fizyczną i ruchem, stresem oraz snem: informujące o znaczeniu każdej z tych sfer w budowaniu odporności oraz formułujące praktyczne zalecenia, jak zadbać o nie w praktyce. Łączna liczba podcastów: po 5 z każdego obszaru o długości 10-15 min., łącznie 25.
• Podcasty z udziałem warszawianek i warszawiaków, którzy zmienili swoje nawyki życiowe i dbają o zwiększenie odporności – w tym sportowców, liderów lokalnej społeczności, liderów opinii. Podcasty mają zachęcić i zmotywować mieszkańców do podjęcia wysiłku zmiany swojego stylu życia i pracy nad zwiększaniem odporności. Łączna liczba podcastów 25 ze wszystkich obszarów.
• Broszury zachęcające do dbania o zwiększenie odporności, w wersji online oraz w wersji drukowanej, w nakładzie ok. 30 tys. egz. Broszury będą zachęcać do odwiedzenia strony startowej i odsłuchania podcastów. Dystrybucja nastąpi poprzez przychodnie POZ działające w Warszawie oraz współpracujące organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze profilaktyki zdrowotnej i praw pacjentów.
• Ankieta online, która pozwoli uczestnikowi ocenić, w jakim stopniu dba o swoją odporność oraz uzyskać indywidualny wynik wskazujący, jakie obszary warto poprawić. Wynik będzie zawierał rekomendacje jak poprawić swoją dietę, ruch czy sen by zyskać lepszą kondycję i zdrowie.
• Kampania społeczna o charakterze prozdrowotnym, informująca o akcji oraz zachęcająca mieszkańców do zamieszczania wpisów, postów i filmików dokumentujących własne „mikrokorekty – makroefekty” – zmiany jakich dokonali w swoim stylu życia w kierunku lepszej odporności i zdrowia. Kampania zostanie przeprowadzona głównie na portalach zajmujących się zdrowiem, promujących zdrowy, aktywny i sportowy tryb życia, ale również na portalach adresowanych do dzieci i seniorów.
• Wszystkie podcasty i broszury edukacyjne będą udostępniane zainteresowanym ich dalszym rozpowszechnianiem instytucjom i organizacjom na zasadzie wolnej licencji na publikację i rozpowszechnianie, by zwiększyć zainteresowanie społeczne akcją oraz jej zasięg.
Projekt ma charakter uniwersalny, jest adresowany do każdego mieszkańca bez względu na wiek, ze szczególnym ukierunkowaniem na osoby w wieku 30-60 lat, opiekujące się dziećmi oraz swoimi rodzicami (grupy o niskiej odporności i ryzyku chorób).
Projekt będzie prowadzony w miesiącach kwiecień – grudzień 2022. Każdy z 5 modułów tematycznych będzie przedstawiany po kolei i potrwa 1,5 miesiąca – w tym czasie zamieszczane będą podcasty i informacje z danego obszaru (np. dieta). Po tym czasie prezentowany będzie kolejny moduł tematyczny, nawiązujący do poprzedniego. „Serialowy” sposób prezentacji będzie zachęcał do regularnego poznawania tematyki i praktykowania rekomendowanych przez ekspertów zmian nawyków i ćwiczeń – co ma prowadzić do zwiększenia odporności i poprawy stanu zdrowia. Mechanizmy zaangażowania mieszkańców i grywalizacji będą wzmacniać zasięg projektu i zachęcać do zdrowej rywalizacji o swoje zdrowie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Złe nawyki i tryb życia obniżają odporność i zwiększają podatność na wszystkie choroby. Eksperci wskazują na 5-10 kluczowych czynników zdrowego stylu życia, zwiększających odporność, których opanowanie i praktykowanie może znacząco poprawić zdrowie i samopoczucie oraz zmniejszyć podatność na różnego rodzaju schorzenia.
Program dostarczy uczestnikom wiedzy, czym w praktyce jest odporność w pięciu prostych, dostępnych dla każdego krokach. Eksperckie podcasty wskażą, jak lepiej zadbać o odżywianie się, sen i ruch oraz obniżyć poziom stresu w każdym wieku, a także regularnie przeprowadzać stosowne do wieku badania oraz szczepić się (np. przeciwko grypie i innym chorobom). Motywujące i angażujące podcasty pozwolą utrwalić zachowania, dzięki którym mieszkańcy będą czuć się lepiej i będą zdrowsi.
Program jest obliczony na uzyskanie dużego zasięgu społecznego, by przez edukację i profilaktykę zwiększyć poziom świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców, pomóc im w zmianie nawyków oraz zmniejszyć koszty leczenia chorób cywilizacyjnych, które są następstwem obniżającego odporność trybu życia.
W szerszej perspektywie, projekt będzie prowadził do zmniejszenia kosztów społecznych chorób i złego samopoczucia, od mniejszej absencji w szkole czy miejscu pracy, po mniejsze obciążenie jednostek świadczących usługi zdrowotne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
685000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
685 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Program jest obliczony na uzyskanie dużego zasięgu społecznego, by przez edukację i profilaktykę zwiększyć poziom świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców, pomóc im w zmianie nawyków oraz zmniejszyć koszty leczenia chorób cywilizacyjnych, które są następstwem obniżającego odporność trybu życia. W szerszej perspektywie, projekt będzie prowadził do zmniejszenia kosztów społecznych chorób i złego samopoczucia, od mniejszej absencji w szkole czy miejscu pracy, po mniejsze obciążenie jednostek świadczących usługi zdrowotne.

Modyfikacje

25.01.2021 22:43
Autor projektu
28.04.2021 08:14
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • nom.... najważniejsze są w tym programie.... a jakże, SZCZEPIENIA! dlatego jestem przeciw.
    Mieszkaniec21462  16.06.2021 10:54
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany