Remont boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 234

1673
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Michał Drewek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 030 642 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu remont szkolnego boiska piłki nożnej. Zaplanowana jest wymiana nawierzchni boiska oraz elementów dodatkowych takich jak bramki, piłkochwyty, linie boiska. Boisko znajduje się przy budynku Szkoły Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5 na warszawskiej Woli. Projekt wykonany zostanie na terenie obecnego boiska o wymiarach 44,00 x 26,00 m.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, nr obrębu 60204, działka nr 8, teren należący do miasta.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu remont szkolnego boiska piłki nożnej. Zaplanowana jest wymiana nawierzchni boiska oraz elementów dodatkowych takich jak bramki, piłkochwyty, linie boiska. Boisko znajduje się przy budynku Szkoły Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5 na warszawskiej Woli. Projekt wykonany zostanie na terenie obecnego boiska o wymiarach 44,00 x 26,00 m.
Opis projektu
Boisko piłkarskie opisywane w projekcie jest jednym z elementów infrastruktury sportowej. Obecnie teren szkoły jest ogrodzony i zagospodarowany, w sąsiedztwie boiska znajduje się między innymi pływalnia i budynek dydaktyczny szkoły. Na terenie szkoły znajduje się również boisko do piłki siatkowej oraz bieżnia do skoku w dal i bieżnia biegowa.
Boisko piłkarskie ma wymiary 44,00 x 26,00 m. Wokół boiska do piłki nożnej umieszczone są piłkochwyty o wysokości 6m z siatką stalową. Podbudowę stanowią kruszywa i beton oraz nieczynna instalacja lodowiska. Nawierzchnię boiska do piłki nożnej wykonano z trawy syntetycznej zasypowej na podbudowie, pod którą znajduje się niedziałająca instalacja chłodnicza do lodowiska, którą należy zdemontować. Wspomniane elementy boiska znajdują w fatalnym stanie i wymagają gruntownego remontu. Dlatego też niniejszy projekt obejmuje dwa podstawowe zadania:
1. Prace rozbiórkowe
2. Roboty budowlane

W ramach prac rozbiórkowych planowane są:
• rozbiórka nawierzchni i podbudowy pod boisko do piłki nożnej wraz z instalacją chłodniczą, w tym demontaż urządzeń chłodniczych lodowiska, rozbiórka wiaty technicznej lodowiska oraz utylizacja instalacji chłodniczej,
• rozbiórka i utylizacja elementów boiska, w tym siatki piłkochwytów istniejących bramek, oraz obrzeży boiska.
• przygotowanie warstwy gruntu pod planowaną podbudowę
Demontaż urządzeń chłodniczych lodowiska powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą pełne uprawnienia UDT do obsługi i serwisowania urządzeń chłodniczych.
W ramach robót budowlanych planowane są:
• wykonanie podbudowy boiska
• wykonanie żwirowych rowów chłonnych boiska (drenaż francuski)
• położenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej
• ułożenie obrzeży betonowych,
• wykonanie nowych piłkochwytów
• montaż wyposażenia sportowego boiska, w tym dwie bramki do piłki nożnej młodzieżowej oraz wyznaczenie linii boiskowych
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Boisko szkolne SP nr 234 w obecnej formie zostało wybudowane w latach 2000/2001 i przez wiele lat było dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Zarówno uczniowie szkoły jak i inni mieszańcy mogli spotykać się na jego terenie, grać w piłkę nożną i rozwijać swoje sportowe pasje. Obecnie istniejąc boisko do gry w piłkę nożną jest w bardzo złym stanie. Przez niemal 20 lat nie było remontowane, tartanowa nawierzchnia uległa licznym uszkodzeniom. Bramki i instalacja zatrzymująca piłki wymagają wymiany. Ze względów bezpieczeństwa, użytkowanie boiska zostało bardzo ograniczone.
Stworzenie projektu wynika z troski o zdrowie użytkowników boiska czyli uczniów SP nr 234 oraz mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z boiska w wyznaczonych przez Dyrektora szkoły godzinach.
Ponadto w SP nr 234 w każdym z roczników są klasy sportowe. Zarówno o profilu pływackim ale też ogólnorozwojowym. Reprezentacje szkoły osiągają sukcesy w międzyszkolnych zawodach, jednak dzieci nie są w stanie w pełni realizować swoich pasji oraz trenować w odpowiednich warunkach.
Aktualna nawierzchnia boiska ma liczne uszkodzenia i nierówności przez co wymaga wymiany. Utraciła ona wymagane techniczne parametry. Konieczna jest wymiana boiska, tak aby było ono w pełni funkcjonalne i bezpieczne dla użytkowników. Ukończenie projektu wyeliminuje zagrożenie dla zdrowia użytkowników, a także zachęci uczniów oraz innych mieszkańców do uprawiania sportu, ponadto znacząco zwiększy częstotliwość korzystania z boiska i stworzy warunki do rozwoju młodych sportowców. Realizacja projektu będzie zgodna z priorytetowymi potrzebami szkoły, która od lat dąży do gruntowego odnowienia całego swojego terenu.
Niezwykle ważne jest również demontaż instalacji chłodniczej. Ta niedziałająca instalacja wymaga jak najszybszego usunięcia, gdyż jej elementy mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. W instalacji, która ma niemal 20 lat znajdują się takie substancje jak freon, olej syntetyczny i glikol. Ewentualny wyciek szkodliwych substancji może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, pracowników szkoły i innych użytkowników boiska, dlatego też konieczne jest jak najszybsza deinstalacja i utylizacja szkodliwych elementów.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Tabela elementów scalonych Obmiar (szacunkowy) jednostka miary cena wartość netto
1 Przygotowanie stosownej do zakresu prac dokumentacji projektowej; uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, które są niezbędne do wykonania i odbioru zadania 1 kpl. 20000 20 000 zł
2 Demontaż bramek piłkarskich 2 szt. 1000 2 000 zł
3 Demontaż i utylizacja starej nawierzchni z zasypem SBR 1144 m2 80 91 520 zł
4 Demontaż i utylizacja systemu lodowiska 1144 m2 120 137 280 zł
5 Wykonanie odwodnienia 1144 m2 80 91 520 zł
6 Wykonanie podbudowy 1144 m2 100 114 400 zł
7 Dostawa i montaż trawy syntetycznej z zasypem EPDM podkładem pod nową trawę, wklejenie linii. 1144 m2 300 343 200 zł
8 Wykonanie obrzeży 140 m 50 7 000 zł
9 Wykonanie nowych piłkochwytów 140 m 150 21 000 zł
10 Tulejowanie i montaż "dużych" (ok. 7x2 m) bramek piłkarskich 2 kpl. 5000 10 000 zł
SUMA 837 920 zł
Vat 23% 192 722 zł

RAZEM BRUTTO 1 030 642 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 030 642,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Boisko przy ul. Esperanto znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 ale jest ogólnodostępne dla okolicznych mieszkańców. Stanowi nie tylko miejsce zajęć wychowania fizycznego dla uczniów ale także, treningów spotkań i aktywności rekreacyjnej mieszkańców Woli. O intensywności wykorzystania boiska świadczy obecny stan zużycia nawierzchni, która wymaga natychmiastowej wymiany zarówno ze względów estetycznych ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników. Remont boiska wpłynie na zaktywizowanie lokalnej społeczności, stworzy atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Woli. W pełni wykorzystana infrastruktura sportowa będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej, przeciwdziałać wykluczeniu i wspierać walkę z uzależnieniami. Uprawianie sportu wspomaga koordynację ruchową i korzystnie wpływa na koncentrację. Obiekt może być także miejscem spotkań dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Modyfikacje

27.04.2021 13:14
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Super pomysł. Mam nadzieję że uda się go zrealizować.
    Mieszkaniec17450  13.06.2021 14:12
  • Musimy postrać sie aby to boisko zostało zrobione .
    Mieszkanka27110  16.06.2021 14:15
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany