Naprawiamy rondo 40-latka! Bezpieczne przejścia podziemne i wygodny parking

1661
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Jacek Bartyzel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 650 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada modernizację przejść podziemnych na rondzie 40-latka połączoną z likwidacją przejścia naziemnego, co zapewni upłynnienie ruchu na rondzie. Częścią projektu jest też przywrócenie zlikwidowanego placu parkingowego w okolicach ronda nieopodal wejścia do stacji WKD.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rondo Czterdziestolatka, przejścia dla pieszych obok ronda oraz plac (niedawno przerobiony na trawnik) na zachód od jezdni al. Jana Pawła tuż przed rondem Czterdziestolatka
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada modernizację przejść podziemnych na rondzie 40-latka połączoną z likwidacją przejścia naziemnego, co zapewni upłynnienie ruchu na rondzie. Częścią projektu jest też przywrócenie zlikwidowanego placu parkingowego w okolicach ronda nieopodal wejścia do stacji WKD.
Opis projektu
Kompleksowy projekt naprawy zniszczonych niedawno okolic ronda Czterdziestolatka zakłada modernizację przejść podziemnych na rondzie 40-latka połączoną z likwidacją przejścia naziemnego, co zapewni upłynnienie ruchu na rondzie. Częścią projektu jest też przywrócenie zlikwidowanego placu parkingowego w okolicach ronda nieopodal wejścia do stacji WKD.

Elementy składowe projektu:
1. Modernizacja przejść podziemnych poprzez instalację przy wejściach do tych przejść: nowoczesnych podnośników dla osób niepełnosprawnych / osób z dziećmi w wózkach; instalację pochylni lub ramp dla rowerów i hulajnóg na wejściach do przejścia podziemnego od każdej strony ronda. Szacunkowy koszt: 2 miliony zł
2. Likwidacja naziemnych przejść wokół ronda. Szacunkowy koszt: 100 tysięcy zł
3. Odbudowanie zatoki parkingowej w miejscu, w którym się dotąd znajdowała na północno-zachodniej części ronda (zanim z kompletnie niezrozumiałych powodów została zamieniona na trawnik), od strony al. Jana Pawła II, wraz z wjazdem ze strony al. Jana Pawła II. W zatoce należy uwzględnić co najmniej 35 miejsc parkingowych. 4% miejsc zaokrąglając do 1 miejsca w górę będzie dla osób niepełnosprawnych, pozostałe ogólnodostępne. Szacunkowy koszt: 350 tysięcy zł
4. Zmiany organizacji ruchu uwzględniające powyższe elementy projektu, w tym optymalizacja sygnalizacji świetlnej poprawiająca płynność ruchu po likwidacji przejść naziemnych. Szacunkowy koszt: 200 tysięcy zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu zniwelowanie drastycznego deficytu
ogólnodostępnych miejsc parkingowych w centrum Warszawy oraz poprawę płynności ruchu i przepustowości kluczowych ulic. Jest to szczególnie istotne w czasach pandemii, która spowodowała trwałą zmianę preferencji mobilności wśród ludności na rzecz indywidualnego, bezpiecznego, transportu samochodowego i ograniczenie korzystania z zatłoczonej komunikacji zbiorowej, w której ryzyko zarażenia chorobami zakaźnymi jest nieporównywalnie większe.
Dodatkowo projekt przyczyni się do ograniczenia niepotrzebnego
krążenia samochodów w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego, dzięki czemu ograniczona zostanie ilość spalin i poprawie ulegnie jakość powietrza, na czym skorzystają wszyscy warszawiacy niezależnie od
wieku i preferowanego środka komunikacji.
Realizacja projektu zwiększy także dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Projekt wreszcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, jako że tylko w przejściach podziemnych mają oni 100% gwarancji bezpieczeństwa, co jest niemożliwe do zapewnienia na przejściach naziemnych.
Projekt zmierza też do naprawienia części szkód, jakie zostały miastu i jego mieszkańcom poczynione niedawną przebudową al. Jana Pawła II, podczas której władze miasta pozostawały głuche na masowe protesty mieszkańców.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 650 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1) Opisany w projekcie zakres prac wiąże się ze znaczną przebudową drogi, w tym obiektu inżynierskiego jakim jest przejście podziemne. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla takiej przebudowy zajmuje od 6 do kilkunastu miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, od 2 do 6 miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2022 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.
Przebudowa al. Jana Pawła II na wskazanym odcinku, wraz z całym procesem projektowym, trwała ok. 5 lat. Nie ma zatem możliwości aby przeprowadzić taką inwestycję w ciągu 12 miesięcy.

2) Przebudowa al. Jana Pawła II zrealizowana w 2020 r. jest objęta 84-miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania nie są dopuszczalne tak daleko idące zmiany przebudowanej infrastruktury. Ich realizacja wiązałaby się z utratą gwarancji, co byłoby niegospodarne. Ponadto, projekty naruszające obowiązującą gwarancję są niedozwolone w budżecie obywatelskim.

3) Projekt jest niezgodny ze „Strategią rozwoju m.st. Warszawy Warszawa 2030”, w szczególności z celem 3.1 (poprzez obniżenie jakości przestrzeni publicznej i przeznaczenie jej znacznej części na parkowanie i jezdnię), celem 3.2 (poprzez ograniczenie zieleni ulicznej) oraz celem 3.3 (który zakłada ograniczanie ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej). Strategia ta została uchwalona przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 r. Projekty sprzeczne ze strategią nie mogą być realizowane w budżecie obywatelskim.

4) Zgodnie ze „Standardami dostępności m.st. Warszawy”, przyjętymi zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017, Przestrzeń publiczna powinna być w pełni dostępna, to znaczy – odpowiadać na potrzeby wszystkich użytkowników, wprowadzając rozwiązania dostępne i przyjazne dla maksymalnie szerokiej grupy osób. Projekt zakładający pogorszenie dostępności dla osób o ograniczonej mobilności jest sprzeczny z tymi przepisami.

5) Zgodnie ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie”, przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017, politykę rozwoju ruchu pieszego należy realizować poprzez uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum Warszawy i centrach dzielnic ze stosowaniem zasady prowadzenia ruchu pieszego na powierzchni terenu, na ciągach pieszych wolnych od przeszkód i dostosowanych do intensywności ruchu pieszego, z przekraczaniem jezdni na przejściach naziemnych (także tam gdzie funkcjonują przejścia podziemne). Propozycja likwidacji naziemnego przejścia dla pieszych w centrum miasta jest sprzeczna z tymi przepisami.

6) Projekt jest niezgodny ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego m.st. Warszawy”, przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010. Standardy zobowiązują do zapewnienia spójności, bezpośredniości, atrakcyjności, bezpieczeństwa i wygody infrastruktury rowerowej. Propozycja budowy zatoki postojowej oznacza konieczność likwidacji drogi dla rowerów na tym odcinku. Postulat likwidacji części głównej trasy rowerowej obniża standard i atrakcyjność tej trasy oraz pogarsza bezpieczeństwo rowerzystów.

7) Propozycja odtworzenia miejsc postojowych na stropie tunelu średnicowego wiązałaby się z koniecznością budowy miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej o łącznej szerokości min. 8 metrów (+ 1 m na skrajnię drogową i skarpę/mur oporowy w celu zniwelowania występującej w terenie różnicy poziomów). Wariant ten wiąże się z koniecznością całkowitej likwidacji zieleni oraz drogi dla rowerów. Ponadto, wbrew treści projektu, przed przebudową w tym miejscu znajdowało się 11 miejsc postojowych (w treści projektu wskazano na wyznaczenie 35 miejsc postojowych, co jest fizycznie niemożliwe).

8) Propozycja wyposażenia przejść podziemnych w urządzenia dla osób niepełnosprawnych była analizowana przez ZDM w ubiegłych latach. Dla zapewnienia odpowiedniego standardu, należałoby zastosować windy. Budowa 6-8 wind prawdopodobnie wiązałaby się z koniecznością zwężenia jezdni aby wygospodarować miejsce na windy (w kilku miejscach brakuje przestrzeni dla windy pomiędzy schodami a jezdnią). Ponadto, koszt budowy jednej widny to min. 1 mln zł, zaś w opisywanym przypadku byłby większy ze względu na daleko idącą przebudowę przejść podziemnych i zagospodarowania na powierzchni. W związku z tym, koszt całego projektu przekroczyłby 10 mln zł, czyli byłby dwukrotnie wyższy niż limit środków na projekt w budżecie obywatelskim.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Fatalny, antymiejski pomysł spychajacy pieszych niczym szczury do poziemia. Marnowanie publicznych środków.
  Mieszkaniec4620  10.02.2021 15:18
 • Moternizacja prześć podziemnych ma sens - zwłaszcza przydałaby się winda od poziomu pasażu zachodniego na powierzchnię.
  Nie likwidowałbym przejść naziemnych ponieważ też się sprawdzają. Natomiast konieczne jest poszerzenie Jana Pawła II do Ronda czterdziestolatka przywracając pas do jazdy na wprost i obok do skrętu w prawo. Pasy umieszczone na Jerozolimskich znacznie blokują przepustowość skrętu w prawo z Jana Pawła. Dodatkowo ten jeden, pozostały do jazdy na wprost i w prawo pas jest w godzinach zwiększonego natężenia ruchu blokowany przez pojazdy chcące skręcić w lewo. Najgorsze jednak jest zagrożenie żyia i zdrowia spowodowane brakiem możliwości swobodnego przejazdu karetek pogotowia jeżdżących do szpitala na Lindleya (zwężonej niedawno do jednokierunkowej drogi). Przy trzech zatłoczonych pasach tuchu i słupkach odgradzających pas ziemi tuż przy jezdni nie ma jak zjechać by ustąpić karetce.
  Dodatkowo likwidacja parkingu przy powstającym kompleksie biurowym powoduje, że to miejsce jest nie do życia. Miejsca postojowe należy również przywrócić.
  Mieszkaniec26236  26.02.2021 13:56
 • Kolejny niepoważny samochodziarski projekt w Budżecie Obywatelskim. Nie po to rondo zostało przebudowane, by wracać do tego patologicznego stanu, w jakim było przez tyle zmarnowanych lat. Mam nadzieję, że ten projekt nie zostanie w ogóle dopuszczony do głosowania.
  Mieszkaniec26464  02.05.2021 21:41
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany