Tartanowa ścieżka pieszo-rowerowa ulicą Przyczółkową, przez ulicę Korbońskiego, z Wilanowa na Ursynów.

1934
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Magdalena Grudzińska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 500 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje rozdzielenie ścieżki pieszo-rowerowej na część dla pieszych oraz dla pojazdów kołowych poprzez wybudowanie około 5 km ścieżki o szer. 2 m wykonanej z tartanu na betonowej nawierzchni wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Korbońskiego, a następnie wzdłuż ul. Korbońskiego i Rosnowskiego do ul. Relaksowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek od. Klimczaka wzdłuż ul. Przyczółkowej, Korbońskiego, Rosnowskiego do Relaksowej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rozdzielenie ścieżki pieszo-rowerowej na część dla pieszych oraz dla pojazdów kołowych poprzez wybudowanie około 5 km ścieżki o szer. 2 m wykonanej z tartanu na betonowej nawierzchni wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Korbońskiego, a następnie wzdłuż ul. Korbońskiego i Rosnowskiego do ul. Relaksowej.
Opis projektu
Ścieżka pieszo-rowerowa zlokalizowana wzdłuż ul. Przyczółkowej jest licznie uczęszczana przez mieszkańców Wilanowa. Jednocześnie poprzez ulice: Korbońskiego i Rosnowskiego jest połączeniem Wilanowa z Ursynowem dzięki czemu mogliby z niej korzystać mieszkańcy obu dzielnic. Korzystają z niej piesi, rowerzyści, oraz dzieci. Ruch po niej jest chaotyczny, nieuporządkowany i niebezpieczny, ze względu na brak rozdzielenia na części z przeznaczeniem: dla rowerzystów i dla pieszych. Ścieżka wzdłuż ul. Przyczołkowej posiada szerokość 5 m, co daje komfort podziału jej na dwie części, porządkując jednocześnie ruch który się po niej odbywa. Tartanowa nawierzchnia jest zdecydowanie bardziej przyjazna i zdrowsza dla stawów niż beton czy asfalt. Nawierzchnia tartanowa jest tworzywem poliuretanowym, odpornym na ścieranie i temperaturę, która tworzy sprężystą i trwałą warstwę. Ze ścieżki będzie można korzystać całodobowo.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Tartan nada ścieżce nową, atrakcyjną, sportowo-rekreacyjną funkcję.
Bieganie po betonie lub asfalcie naraża stawy na obciążenia i prowadzi do kontuzji stawów i ścięgien. W Warszawie brakuje miejsc, gdzie można biegać po amortyzującej nawierzchni. Zarówno Ursynów i Wilanów są dzielnicami w których dużą popularnością cieszy się aktywność sportowa na świeżym powietrzu (bieganie, jazda na rowerze, spacery rodzinne). Ponadto częściowe pokrycie ścieżki pieszo-rowerowej ucywilizuje odbywający się na niej ruch i pozwoli komfortowo korzystać z niej zarówno pieszym jak rowerzystom.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Zgodnie ze Standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie (zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy) oraz Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (zarządzenie 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy) nie dopuszcza się wykonywania ciągów pieszych i rowerowych o nawierzchniach tartanowych. 2. Rejon skrzyżowania z drogą S2 zarządzany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Regulamin budżety obywatelskiego nie pozwala na realizację projektów poza terenami zarządzanymi przez m.st. Warszawę. 3. Na odcinku od drogi S2 do ul. Korbońskiego ruch pieszy i rowerowy odbywa się jezdnią serwisową, którą dopuszczony jest również ruch wybranych pojazdów silnikowych. W związku z powyższym nie jest możliwe na tym odcinku wyznaczenia części dla pieszych i rowerzystów. W ocenie Zarządu Dróg Miejskich zasadne jest utrzymanie spójności przyjętego rozwiązania na całym ciągu ulic Przyczółkowa-Drewny.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany