Zieleń zamiast betonu - ul. Encyklopedyczna

1732
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Agnieszka Gola
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt proponuje wprowadzenie pasów zielonej roślinności na zmodernizowanej części ulicy w miejscu płyt chodnikowych znajdujących się między krawężnikiem, a ścieżką rowerową, tak jak ma to miejsce na drugiej części (ul. Książąt Mazowieckich) - co przełamie wrażenie betonowej pustyni oraz zabezpieczy rowerzystów (szczególnie dzieci) przed przypadkowym zjechaniem na jezdnię.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Encyklopedyczna
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt proponuje wprowadzenie pasów zielonej roślinności na zmodernizowanej części ulicy w miejscu płyt chodnikowych znajdujących się między krawężnikiem, a ścieżką rowerową, tak jak ma to miejsce na drugiej części (ul. Książąt Mazowieckich) - co przełamie wrażenie betonowej pustyni oraz zabezpieczy rowerzystów (szczególnie dzieci) przed przypadkowym zjechaniem na jezdnię.
Opis projektu
Projekt przewiduje usunięcie płyt chodnikowych znajdujących się między ścieżką rowerową i krawężnikiem i wykonanie w ich miejscu pasów zieleni z wybranej przez specjalistę roślinności -mogą to być nasadzenia kwiatowe jak w ul. Książąt Mazowieckich lub paski trawy.
W kilku miejscach należy zostawić płyty umożliwiające zejście na jezdnię i przejście na drugą stronę ulicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Remont i modernizacja ul. Encyklopedycznej, bardzo poprawiły bezpieczeństwo na ulicy, ale jednocześnie spowodowały wrażenie nadmiaru betonu na krótkim odcinku drogi. Wprowadzenie elementu zieleni bardzo poprawi wygląd ulicy. Rozdzielenie drogi dla rowerów i jezdni pasem roślinnym zwiększy także bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu, którzy obecnie mogą przypadkowo zjechać rowerem czy hulajnogą zna ulicę. Zabezpieczy także ścieżkę rowerową przed parkowaniem na niej samochodów.
Nasadzenia roślinne poprawią bezpieczeństwo, zwiększą walory estetyczne, ale także są uzasadnione zdrowotnie - rośliny będą pochłaniać część zanieczyszczeń pochodzących od przejeżdżających samochodów.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Utworzenie pasa zieleni w miejscu pasa buforowego na zmodernizowanej ul. Encyklopedycznej jest niezgodne z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie” Jezdnia ul. Encyklopedycznej rozdzielona jest od ścieżki rowerowej pasem buforowym szerokości 50 cm. Pas buforowy - jest to pas ostrzegawczy, wolny od przeszkód, służący rozdzieleniu pasów wykorzystywanych przez różnych uczestników ruchu np.: piesi/rowerzyści; piesi/samochody; rowerzyści/samochody. Wytyczne projektowe dla strefy III (Dzielnica Bielany) określają, że pas buforowy powinien być wykonany z nawierzchni utwardzonej (może to być materiał betonowy lub kamienny). Wobec powyższego wykonanie nasadzeń zieleni niskiej zarówno w postaci trawnika jak i krzewów w miejscu istniejącego pasa buforowego jest niezgodne z powyższym Zarządzeniem. Dodatkowo Zarządzenie określa również, iż w przypadku wykonywania nasadzeń krzewów w pasie drogowym należy zachować 0,5 skrajnię drogową. Złożony projekt przewiduje nasadzenia krzewów bezpośrednio przy krawędzi jezdni, co również jest niezgodne z w/w Zarządzeniem.

Modyfikacje

27.01.2021 14:34
Koordynator w Dzielnicy Bielany
28.01.2021 09:31
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany