Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki

1711
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
323 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2437 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt uzupełnia sieć rowerowych szlaków Ursynowa o kilka istotnych odcinków o różnej długości, które pozwolą połączyć istniejące ścieżki. Projekt obejmuje 3 lokalizacje o różnym zakresie prac.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.05.2022 11:58

Planowany harmonogram:
- opracowanie dokumentacji projektowej: 02-04.2022
- wykonanie robót budowlanych: 06-09.2022

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Infrastruktury UD Ursynów / Zarząd Dróg Miejskich

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Fosa;
2. Dembego w kierunku wschodnim;
3. Janowskiego - Pileckiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt uzupełnia sieć rowerowych szlaków Ursynowa o kilka istotnych odcinków o różnej długości, które pozwolą połączyć istniejące ścieżki. Projekt obejmuje 3 lokalizacje o różnym zakresie prac.
Opis projektu
Projekt jest proponowany do realizacji w 3 niezależnych lokalizacjach:
1. Wygodniej i bezpieczniej pieszo, rowerem i samochodem na ul. Fosa

Projekt miałby na celu poprawę bezpieczeństwa na przejeździe z ul. Fosa na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Doliny Służewieckiej.
Projekt oparty byłby na wytyczeniu w ciągu ul. Fosa pasów bocznych dla rowerów („sierżanty”), które przed wlotem ul. Fosa do Doliny Służewieckiej zmieniałyby się w kierunkowe pasy dla rowerów, łączące z ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż Doliny Służewieckiej.
Przez wylot z ul. Fosa na Dolinę Służewiecką poprowadzone byłoby też przejście dla pieszych. Ciąg pieszy byłby kontynuowany wzdłuż Doliny Służewieckiej.
W stronę Al. Wilanowskiej przewidywane utrzymanie ciągu pieszo – rowerowego.
Realizacja projektu wymagałaby kompleksowych działań w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz prac nawierzchniowych (likwidacja pozostałości krawężników dawnego wjazdu, regulacja pozostałych krawężników, miejscowe naprawy nawierzchni).
Całość projektu realizowana byłaby na działkach drogowych, stanowiących własność m. st. Warszawy.
Fotografia przedstawia aktualny stan nawierzchni i organizacji ruchu; schemat przestawia ideę proponowanego rozwiązania.
Na schemacie kolorem żółtym oznaczono ciąg pieszy, kolorem czerwonym – jednokierunkowe pasy rowerowe, czarnym – krawędzie jezdni.

Szacunkowe koszty realizacji:
Organizacja ruchu – 60 000 zł
Prace remontowe i ewentualna przebudowa w zakresie nawierzchni – 120 000 zł
Razem: 180 000 zł.

2. Rowerowy łącznik na Kabatach – od Relaksowej w kierunku Sępa-Szarzyńskiego
Jedynie kilka metrów nowej drogi dla rowerów stworzy wygodny szlak w poprzek kabackich osiedli, który połączy ul. Relaksową i ul. Dembego.
Do wygodnego dojazdu brakuje łącznika rowerowego:
- z ul. Dembego na wschód (teraz jest wyniesiony chodnik i słupki z łańcuchem), długość: 2 m
działka: obręb 11113, 25/10 (działka miasta)
ingerencja: likwidacja dwóch słupków, przecięcie z chodnikiem, z jednej strony droga wewnętrzna (parkingi), z drugiej dojazd do garażu, organizacja ruchu.

Miejsce inwestycji przedstawia załączony schemat.

Szacowane koszty:
Drogi dla rowerów (nawierzchnia): 2,5 m * 2,5 m * 400 zł/m2 = 2 500 zł
Regulacja krawężników i inne prace: 22 500 zł
Organizacja ruchu: 1 miejsce = 10 000 zł
Razem: 35 000 zł

3. Przydatny rowerowy łącznik Puławska – Janowskiego

Projekt polega na budowie ok. 60 m drogi dla rowerów z włączeniem w ul. Janowskiego oraz w istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ul. Pileckiego przed skrzyżowaniem z ul. Puławską.
Schemat przedstawia ideowo przebieg łącznika.

Szacowany koszt projektu:
Droga dla rowerów ok. 60 m * 2,5 m oraz poszerzenie przy włączeniu w ul. Janowskiego ok. 20 m2 = 170 m2
Koszt 1 m2 = 400 zł
Koszt drogi dla rowerów: 68 000 zł
Obniżenie krawężnika i inne prace oraz organizacja ruchu na ul. Janowskiego – 20 000 zł.
Częściowa przebudowa chodnika wzdłuż ul. Pileckiego na długości ok. 20 m (ok. 50 m2 nawierzchni) – 20 000 zł.
Razem: 108 000 zł.

Wszystkie elementy infrastruktury zrealizowanej w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich użytkowników bez ograniczeń czasowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt przyczyni się do poprawy spójności dróg dla rowerów na terenie Ursynowa, podnosząc atrakcyjność tego środka transportu oraz poprawiając bezpieczeństwo użytkowników. Na fragmentach projekt służył będzie też pieszym, w tym osobom o ograniczonej możliwości poruszania się - poprawi on dostępność ciągów pieszych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę stanu nawierzchni, budowę nawierzchni (przy Górce Kazurce), likwidację krawężników (Nutko - Koński Jar).

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty dla trzech lokalizacji: dokumentacja projektowa 32 300 zł; roboty budowlane wraz organizacją ruchu i oznakowaniem z budżetu obywatelskiego oraz eksploatacją w roku realizacji ‭‭290 700‬‬ zł; całkowita szacunkowa wartość projektu: 323 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
323 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt przyczyni się do poprawy spójności dróg dla rowerów na terenie Ursynowa, podnosząc atrakcyjność tego środka transportu oraz poprawiając bezpieczeństwo użytkowników.

Modyfikacje

26.04.2021 14:59
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów
28.04.2021 09:06
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów
30.06.2021 12:03
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Jakie jest uzasadanienie tak ekstremalnego ograniczenia projektu łączników rowerowych od Relaksowej do Sępa-Szarzyńskiego przez Wydział Infrastruktury? W tym okrojonym kształcie łącznik jest bez sensu...
  Mieszkaniec406  06.05.2021 23:08
  • Plan był szerszy, ale okazało się, że do niektórych działek po drodze są roszczenia...
   Mieszkaniec  08.06.2021 19:12 Autor projektu
 • Gdzie są załączone schematy, o których mowa?
  Mieszkaniec19227  24.06.2021 00:36
  • Oups, urząd zapomniał zamieścić po weryfikacji. Już do nich napisałem, aby to zamieścili.
   Mieszkaniec  25.06.2021 11:22 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany