Modernizacja boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie

118
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
475 500 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz zakup i instalację osprzętu do różnych dyscyplin, a także modernizację istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie. Głównymi celami projektu są poprawa warunków prowadzenia zajęć wf oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla uczniów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Leśnej Polanki 63/65, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA NR XXXII/748/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I). Dotyczy B12.UO.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz zakup i instalację osprzętu do różnych dyscyplin, a także modernizację istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie. Głównymi celami projektu są poprawa warunków prowadzenia zajęć wf oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla uczniów.
Opis projektu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie, od kilku lat boryka się z problemem infrastruktury sportowej. Przyrost liczby mieszkańców, wynikający z dynamicznego rozwoju dzielnicy Białołęka przekłada się na wzrost liczby uczniów szkoły.Liczne sygnały od społeczności szkolnej i chęć poprawy obecnej sytuacji stała się przesłanką do zgłoszenia przedmiotowego projektu.
W chwili obecnej ponad tysiąc uczniów szkoły korzysta naprzemiennie z jednej sali gimnastycznej i terenu przed szkołą, który wymaga modernizacji. Ilość obiektów sportowych jest niewystarczająca. W takich warunkach realizacja lekcji wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów szkoły, zgodnego z podstawą programową oraz innych zadań z zakresu edukacji sportowej jest bardzo trudna. Również dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej nie mają możliwości spędzania czasu przed lub po lekcjach.
Zmodernizowane obiekty będą wyposażone w nowy osprzęt i urządzenia, a wymienione nawierzchnie z trawy syntetycznej na boisku i poliuretanu na placu zapewnią bezpieczeństwo uczniów.
Realizacja projektu obejmuje wykonanie prac przygotowawczych oraz technicznych. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji.
Pomysły zawarte w projekcie pozwolą na rozwijanie sportowych pasji w wielu dyscyplinach. Projekt trafi w ramach edukacji sportowej ponad tysiąca uczniów, będzie zaczynem aktywnego wypoczynku i wpisze się w mądra ideę Ministerstwa Sportu o łączeniu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży z aktywnym rozwojem fizycznym. Chcemy również, by propagowany przez Ministerstwo Sportu program „STOP ZWOLNIENIOM z WF-u”, dotyczył również SP 154 w Warszawie. Prosimy zatem dla zdrowia naszych dzieci, rodzin i dzielnicowej społeczności o realizację tego projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu
• modernizacja boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw wpłyną na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Przełoży się to na poprawę zdrowia, ułatwi walkę z nadwagą i otyłością u dzieci. Ułatwi nauczycielom pracę i promowanie aktywnego stylu życia w praktyce, zamiast teorii.
• poprawią się warunki szkoleniowo-treningowe dzieci i młodzieży a także warunki bezpieczeństwa rozgrywania zawodów
• zwiększy się dostęp bazy dla dzieci z klas integracyjnych, dla których sport stanowi jedną z form profilaktyki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys został wykonany, na podstawie średnich cen rynkowych robót i urządzeń. Założono, że są to ceny brutto (zawierające podatek od towarów i usług)

1. Rozebranie i utylizacja istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy – 20 000 zł
2. Ułożenie nowej nawierzchnia (Trawa syntetyczna 50mm wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem sbr wraz z warstwą wyrównującą) 203 670 zł
3. Nawierzchnia placu zabaw (Kruszywo łamane 10cm Podsypka cem-pias 10cm Płytki kolor czerwony 0,5x0,5x0,05m Obrzeża 40x250x1000cm) – 57 600 zł
4. Modernizacja oświetlenia 42 130 zł
5. Zamontowanie piłkochwytów 51 000 zł
6. Osprzęt (Bramki 3x2m 2szt, koszykówa 2szt, osprzęt do siatkówki, bramki do unihokeja 2szt) – 20 000,00
7. Urządzenia na placu zabaw – głównie linowe 50 000,00
8. dokumentacja projektowa i nadzory 31 100 zł
Razem 475 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
475 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
• Boisko oraz plac zabaw będzą utrzymywane przez pracowników szkoły, nie wymaga to dodatkowych nakładów finansowych.
• Konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej będzie wykonywana z wykorzystaniem dostępnej w gminie maszynie, zamawianej z wyprzedzeniem przez Dyrektora Szkoły (bezpłatnie).
• Szacunkowy koszt energii do oświetlenia boiska: około 3000 zł/rocznie (planujemy pokrywanie całości lub większej części tej kwoty z zysków uzyskanych z wynajęcia obiektu firmom komercyjnym)
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
1 000,00 zł

Modyfikacje

11.03.2016 13:22
Autor projektu
11.03.2016 13:25
Autor projektu
11.03.2016 16:49
Autor projektu
16.03.2016 10:45
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
17.03.2016 11:21
Koordynator w dzielnicy Białołęka
26.04.2016 11:21
Wydział Oświaty i Wychowania_Bia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Projekt potrzebny, ale przy zastrzeżeniu, że plac będzie ogólnodostępny, również w weekendy, bo obecnie regulamin SP154 nie przewiduje dostępności placu zabaw w weekendy.
  Mieszkaniec2528  26.01.2016 14:40
  • Planujemy, aby obiekt był dostępny również w weekendy, aby jak największa liczba chętnych mogła z niego korzystać i aktywnie spędzać wolny czas :)
   Mieszkaniec549  27.01.2016 14:24 Autor projektu
 • Witam!
  Reprezentuję Koło Nowoczesnej -Białołęka.Podoba Nam się Państwa projekt.Czy bylibyście Państwo zainteresowani współpracą w prezentacji projektu mieszkańcom dzielnicy ?
  Jeśli tak,proszę o kontakt
  Iwona Brejnak
  tel.507075592
  Mieszkaniec3230  23.05.2016 14:52
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany