Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej

1739
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Arkadiusz Piotrowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
528 500 zł
Kategoria
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest przygotowanie i dostosowanie Górki przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji w bezpiecznych warunkach. Wymaga to realizacji niezbędnych prac ziemnych. Górka będzie wówczas wykorzystywana do rekreacji dla starszych i młodszych dzieci z rodzinami. Górka będzie mogła być także jako miejsce na letnie kino "pod chmurką".

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Górka na terenach zielonych między ulicami Kordiana, Strażacką i Roty w Rembertowie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Osiedle Stary Rembertów. Górka na terenach zielonych między ulicami Kordiana, Strażacką i Roty jedynie w zakresie położonym na działce 18/7, obręb 30919, należącym do m.st. Warszawy (w sytuacji braku dostępności na cele inwestycyjne działki 18/17, która jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest przygotowanie i dostosowanie Górki przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji w bezpiecznych warunkach. Wymaga to realizacji niezbędnych prac ziemnych. Górka będzie wówczas wykorzystywana do rekreacji dla starszych i młodszych dzieci z rodzinami. Górka będzie mogła być także jako miejsce na letnie kino "pod chmurką".
Opis projektu
W wyniku projektu powstanie Górka wysokości 10 m, usypana z ziemi przewiezionej z istniejącej pryzmy, odpowiednio ukształtowana:
a) stok o wystawie płn-zachodniej użytkowy - o nachyleniu 1:4;
b) pozostałe skarpy górki strome - w założeniu nieużytkowe, o nachyleniu 1:1,5;
przy zachowaniu nachylenia nie przekraczającego 1:1,5 nie wymagają one zastosowania umocnień technicznych, ponadto takie nachylenie minimalizuje ryzyko upadku i umożliwia koszenie zieleni za pomocą wykaszarek ręcznych.
Nasyp w całej objętości ma być zagęszczany na bieżąco warstwami, do uzyskania współczynnika zagęszczenia 0,95. Po ukształtowaniu nasypu, na jego koronie i stoku zjazdowym ma być rozścielona 10 cm warstwa ziemi urodzajnej, a następnie na całej powierzchni górki założone zostaną trawniki, przez wysiew mieszanki nasion traw typu ekstensywnego - z przewagą kostrzewy, odpornej na suszę, wolno rosnącej i niewymagającej intensywnej pielęgnacji.
Teren po usunięciu istniejącej hałdy oraz pozostały teren w zasięgu robót ma zostać wyrównany, a następnie mają być na nim założone siewem trawniki ekstensywne (j/w).
Zagospodarowanie Górki znacznie wzbogaci program użytkowy przestrzeni społecznej i spełni oczekiwania okolicznych mieszkańców. Stok zjazdowy planowanej górki może być wykorzystywany zarówno w okresie zimowym jak i w sezonie letnim, do organizowania plenerowych seansów filmowych i innych wydarzeń, dla których potrzebne będzie rozstawienie sceny na końcu
zjazdu. Projekt wpisuje się w planowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Strażackiej.
W ramach projektu nie przewiduje się oświetlenia, doprowadzania mediów ani budowy obiektów małej architektury.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych:
1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej = 7.000 zł
2. roboty ziemne i obsiew górki trawą:
a) przewiezienie gruntu z istniejącej hałdy, wbudowanie z zagęszczeniem wg założonego profilu (7.000 m3), dowóz i rozścielenie 10cm warstwy ziemi urodzajnej (1.200 m2) = 126.000 zł
b) plantowanie terenu otaczającego + obsiew trawą, założenie trawników siewem na terenie nachylonym (3.500m2) = 33.222 zł
Inwestycja zostanie zrealizowana jedynie na działce 18/7 (jeśli Dzielnica Rembertów nie może pozyskać działki 18/17 od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego).
Realizacja projektu może ułatwić pozyskanie działki 18/17 na podstawie zgody Wojewody Mazowieckiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Górka w obecnym stanie nie nadaje się do bezpiecznej rekreacji i zagraża użytkownikom.
Obszar działki nr 18/7 jest obecnie wykorzystywany przez Mieszkańców rekreacyjnie, lecz istniejąca hałda ziemi nie nadaje się do użytkowania rekreacyjnego.
W wyniku wbudowania urobku pochodzącego z korytowania pod boiska zrealizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 217, główny stok (płn-zachodni) został bardzo silnie wypłaszczony; natomiast nachylenie stoków pozostałych jest na to zbyt duże. Ze stromych skarp wystaje też w kilku miejscach gruz betonowy, który stwarza zagrożenie dla użytkowników. Większość gruntu tworzącego istniejącą hałdę może posłużyć właśnie do realizacji przedmiotowego projektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 10000zł
roboty ziemne z zagęszczeniem 7000m3 x 51,50zł = 360500zł
dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej 1200m2 x 15zł = 18000zł
plantowanie i obsiew trawą z pielęgnacją 3500m2 x 40 zł = 140000 zł
Razem 528 500zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
528 500,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Realizacja projektu powoduje utratę gwarancji na wcześniejsze prace - teren działki objęty jest gwarancją wykonawcy, który wykonywał prace na tym terenie (tzw. teren rekreacyjny). Gwarancja do grudnia 2024. Górka nie zmieści się na zakładanym terenie. Wartość projektu przekracza limit dla pojedynczego projektu.

Modyfikacje

29.04.2021 09:08
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany