Kampania psychoedukacyjno-informacyjna dla mieszkańców Warszawy o wpływie pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne

1779
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 105 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinny i zawodowym.
Podjęcie natychmiastowych działań informacyjnych o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne Warszawiaków jest o tyle istotne, że nie wróci ono szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje całą Warszawę

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinny i zawodowym.
Podjęcie natychmiastowych działań informacyjnych o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne Warszawiaków jest o tyle istotne, że nie wróci ono szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe.
Opis projektu
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Konsekwencje pandemii dotknęły przede wszystkim dzieci i młodzież, pozbawiając ich stałego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia obniżyła jakość kształcenia i ograniczyła rozwijanie zainteresowań. Ograniczyła również aktywność fizyczną i wydłużyła czas spędzany w Internecie i mediach społecznościowych, nawet do kilkunastu godzin dziennie. Aktywność młodzieży w sieci jest trudna do monitorowania, tym bardziej, że sposób wykonywania pracy przez dorosłych także uległ zmianie, przez co ograniczyły się wzajemne kontakty. Powszechna izolacja społeczna już ma i jeszcze będzie miała przełożenie na zdrowie psychiczne, dlatego kluczowe jest podjęcie jak najszybciej działań wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Stres i strach w równym stopniu dotyczą dzieci i młodzieży. Ważne jest, żeby edukować rodziców i opiekunów i wyczulić ich na symptomy pojawiających się problemów. Zdarzenia mogące wywołać negatywne skutki u dzieci i młodzieży to brak kontaktów z rówieśnikami, wymuszona zmiana codziennej rutyny w rodzinie spowodowana pracą zdalną rodziców i pozostawaniem w domu w związku ze zdalną edukacją, wreszcie choroba lub śmierć bliskiej osoby. Należy być wyczulonym na wszelkie oznaki obniżonego nastroju u dzieci, braku chęci do kontaktów z domownikami i rówieśnikami, spędzania zbyt dużej ilości czasu w mediach społecznościowych (uzależnienie od gier i przemoc w sieci), a w przypadku starszych dzieci na spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
Wsparciem psychologicznym powinni zostać objęci także dorośli. Osoby w wieku produkcyjnym przeżywają silny stres w związku ze zmianą sposobu pracy lub jej utratą. Natomiast osoby starsze, niejednokrotnie osamotnione, znajdują się w izolacji i czują się całkowicie bezradne. Przedłużająca się niepewność związana z sytuacją pandemiczną i silny stres generowany w związku z wymuszonym godzeniem pracy zdalnej z obowiązkami domowymi, już teraz skutkują stanami depresyjnymi i lękowymi.
Podjęcie natychmiastowych działań jest o tyle istotne, że zdrowie psychiczne warszawiaków nie wróci szybko do normy zaraz po opanowaniu pandemii. Konsekwencje przeżywanego stresu, a nawet traumy będą długofalowe. Główne problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Warszawy, a które nie są obojętne dla ich zdrowia psychicznego to: depresja, izolacja, stres, stany lękowe, bezsenność, samotność, uzależnienia..

Założenia projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii psychoedukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców Warszawy uświadamiającej rolę zdrowia psychicznego w związku z COVID-19.

1. Z pomocą ekspertów opracowane zostaną materiały merytoryczne dotyczące radzenia sobie ze skutkami pandemii takie jak: przebycie żałoby po stracie bliskich osób, stany lękowe, stres, depresja, czy uzależnienia.
2. Opracowanie materiałów: identyfikacja wizualna kampanii, dostosowanie do nośników kampanii np: tekst, prezentacja, nagrania video.
3. Opracowane materiały zostaną rozpropagowane na: stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, nośnikach reklamowych funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych i podmiotach podległych m.st. Warszawie np: komunikacja miejska, jednostki pomocnicze - dzielnice, miejskie podmioty lecznicze, zewnętrznych nośnikach reklamowych - kampania outdoorowa m.in. billboardy, citylighty.
Informacja na temat kampanii pojawi się w mediach społecznościowych Urzędu m.st. Warszawy np: kanał YouTube, Feacebook. Przekaz kampanii dostosowany będzie do potrzeb poszczególnych grup społecznych i zawodowych np: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, nauczyciele, pracownicy medyczni.

Oczekiwanym i pożądanym efektem kampanii jest wzrost świadomości wśród mieszkańców Warszawy na temat roli zdrowia psychicznego i zminimalizowanie społecznych konsekwencji problemów psychologicznych jakie pojawiły się w związku z pandemią. W dobie społecznej izolacji wykorzystywanie środków elektronicznego przekazu do kontaktowania się z mieszkańcami Warszawy stało się koniecznością. Połączenie technologii z wiedzą psychologiczną pozwoli zbudować system wsparcia społecznego w nowoczesny i dostępny sposób.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zadbanie o mieszkańców Warszawy w każdym wieku, którzy są w stresie lub kryzysie poprzez psychoedukację zaowocuje polepszeniem kondycji psychicznej całej społeczności, jak również zwiększy zaufanie tej społeczności do władz lokalnych. Nic lepiej nie wpływa na dobrostan psychiczny ludzi, jak danie im poczucia bezpieczeństwa i okazanie troski o ich życie i zdrowie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie merytoryczne: 15 000 zł
Identyfikacja wizualna kampanii: 30 000 zł
Opracowanie materiałów: 450 000 zł
Promocja kampanii: 610 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 105 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Efektem kampanii jest wzrost świadomości wśród mieszkańców Warszawy na temat roli zdrowia psychicznego i zminimalizowanie społecznych konsekwencji problemów psychologicznych jakie pojawiły się w związku z pandemią.

Modyfikacje

27.04.2021 14:55
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
27.04.2021 15:05
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
27.04.2021 15:15
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
28.04.2021 10:14
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
01.06.2021 13:32
Koordynator w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Widzimy tu całą współczesną "medycynę" w pigułce - nie walka z przyczyną, tylko maskowanie objawów. Zamiast likwidować lockdown, to proponowane są półśrodki. Słaby projekt. Dobry projekt to byłoby zebranie naukowych dowodów na to że lockdown niczemu i nikomu nie pomógł, a za to wielu zaszkodził. To byłaby siła argumentów dla rządzących, przeciwko przyczynie. Chyba tak lepiej niż wtedy, kiedy w końcu do rządzących przemówi argument siły?
    Mieszkaniec21462  16.06.2021 10:36
  • Jako psychoterapeutka uważam, że materiałów informacyjnych i profilaktycznych jest wiele. To, czego brakuje to dostęp do realnego wsparcia dla konkretnych osób - sesji 1:1, terapii grupowej, długofalowych programów i serii warsztatów. Ograniczenia są zazwyczaj finansowe, czyli zamiast edukacji potrzebujemy dostępności BEZPŁATNEJ pomocy i praktyki.
    Mieszkanka27982  28.06.2021 13:09
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany