Przeciwdziałanie skutkom psychologicznym pandemii Covid-19

1850
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 600 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma na celu zapewnienie profesjonalnej opieki psychologicznej warszawiakom borykającym się ze skutkami pandemii Covid-19 w postaci sesji psychologiczno – interwencyjnych ze specjalistą psychologiem z wykorzystaniem w zależności od stanu pacjenta następujących metod: EMDR, przedłużona ekspozycja oraz inne protokoły do pracy z traumami, stresem pourazowym i depresją.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje całą warszawę.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zapewnienie profesjonalnej opieki psychologicznej warszawiakom borykającym się ze skutkami pandemii Covid-19 w postaci sesji psychologiczno – interwencyjnych ze specjalistą psychologiem z wykorzystaniem w zależności od stanu pacjenta następujących metod: EMDR, przedłużona ekspozycja oraz inne protokoły do pracy z traumami, stresem pourazowym i depresją.
Opis projektu
Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy borykających się ze skutkami psychologicznymi pandemii Covid – 19.
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała nagłe i nieprzewidziane zmiany w życiu społecznym, rodzinny i zawodowym. Powszechna izolacja społeczna już ma i jeszcze będzie miała przełożenie na zdrowie psychiczne, dlatego kluczowe jest podjęcie jak najszybciej działań minimalizujących jej skutki i poprawiających jakość życia. Programem wsparcia powinni zostać objęci wszyscy ci, którzy odczuwają negatywne konsekwencje psychologiczne pandemii Covid. Osoby w wieku produkcyjnym przeżywają silny stres w związku ze zmianą sposobu pracy lub jej utratą. Natomiast osoby starsze, niejednokrotnie osamotnione, znajdują się w izolacji i czują się całkowicie bezradne. Przedłużająca się niepewność związana z sytuacją pandemiczną i silny stres generowany w związku z wymuszonym godzeniem pracy zdalnej z obowiązkami domowymi, już teraz skutkują stanami depresyjnymi i lękowymi.
Główne symptomy problemów psychologicznych to:
- samotność
- izolacja
- brak równowagi pomiędzy pracą a obowiązkami rodzinnymi spowodowany pracą zdalną i jednoczesną opieką nad dziećmi pozostającymi w domu w związku z edukacją on-line (szczególnie ten problem dotyka rodziców samotnie wychowujących dzieci)
- ciągły stres i obawy o zdrowie swoje i najbliższych, szczególnie starszych rodziców
- lęki o utratę pracy i brak zabezpieczenia finansowego
- zaburzenia snu
- zaburzenia odżywiania
- obniżenie nastroju, apatia
- brak możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym
Grupa docelowa:
Osoby dorosłe z problemami:
- stresu pourazowego – trauma pocovidowa
- w kryzysach psychologicznych
- z objawami stanów lękowych i depresyjnych
- z fobiami pocovidowymi
- uzależnień behawioralnych (telefon, komputer, hazard) i od substancji psychoaktywnych
- z zaburzeniami odżywiania
- z uzależnieniami
Metody pracy z pacjentem:
Praca z pacjentami polega na odbyciu sesji psychologiczno – interwencyjnych obejmujących do 12 spotkań ze specjalistą psychologiem z wykorzystaniem w zależności od stanu pacjenta następujących metod:
- EMDR – metoda przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych – skuteczna metoda do pracy ze wszelkiego typu traumami,
- przedłużona ekspozycja
- krótkoterminowa terapia eklektyczna traumy
- oraz inne protokoły do pracy z traumami, stresem pourazowym i depresją
Sesja indywidualne odbywać się będą w trybie stacjonarnym lub on-line w zależności od preferencji pacjenta.

Koszt realizacji projektu:
Koszt jednej sesji 200 zł
Koszt obsługi jednego pacjenta (200 zł x 12 sesji) = 2 400 zł
Ilość osób możliwa do obsługi: 1 500 osób
Całościowy koszt projektu 3 600 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zrealizowanie przedstawionego projektu da dostęp mieszkańcom Warszawy, których zdrowie psychiczne uległo znacznemu pogorszeniu w następstwie pandemii Covid-19 do bezpłatnych usług psychologicznych ukierunkowanych na szybką interwencję kryzysową i przywrócenie równowagi psychicznej, jak również na budowanie odporności na stres.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 600 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W wyniku przeprowadzenia oceny projektu ustalono, że do jego realizacji niezbędne byłoby stworzenie programu polityki zdrowotnej. Programy tego typu są ściśle sformalizowane i co najważniejsze ich realizacja może nastąpić dopiero po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nie uzyskanie pozytywnej opinii będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji projektu. Z uwagi na kolejne etapy wdrażania programu i czas ich realizacji, projekt nie będzie możliwy do zrealizowania w okresie w okresie 1 roku (2022).

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany