Seniorzy odporni na samotność. Warsztaty wychodzenia z izolacji po COVID-19

1836
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Dorota Minta
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
334 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • Ochrona Zdrowia Psychicznego
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Opis krótki
W wyniku pandemii COVID-19 wielu seniorów znalazło się w przymusowej izolacji, jeszcze bardziej niż zwykle doświadczając samotności. Cykl otwartych wykładów i warsztatów prowadzonych przez psychologów oraz sieć senioralnego wsparcia „Porozmawiam z Tobą” pozwoli im uniknąć stanów lękowych i depresyjnych oraz ponownie nawiązać relacje.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wszystkie dzielnice Warszawy:
- Bemowo
- Białołęka
- Bielany
- Mokotów
- Ochota
- Praga Południe
- Praga Północ
- Rembertów
- Śródmieście
- Targówek
- Ursus
- Ursynów
- Wawer
- Wesoła
- Wilanów
- Włochy
- Wola
- Żoliborz
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis krótki
W wyniku pandemii COVID-19 wielu seniorów znalazło się w przymusowej izolacji, jeszcze bardziej niż zwykle doświadczając samotności. Cykl otwartych wykładów i warsztatów prowadzonych przez psychologów oraz sieć senioralnego wsparcia „Porozmawiam z Tobą” pozwoli im uniknąć stanów lękowych i depresyjnych oraz ponownie nawiązać relacje.

Opis projektu
Seniorzy odporni na samotność. Warsztaty wychodzenia z izolacji po COVID-19 - w wyniku pandemii COVID-19 wielu seniorów znalazło się w przymusowej izolacji, jeszcze bardziej niż zwykle doświadczając samotności. Cykl otwartych wykładów i warsztatów prowadzonych przez psychologów oraz sieć senioralnego wsparcia „Porozmawiam z Tobą” pozwoli im uniknąć stanów lękowych i depresyjnych oraz ponownie nawiązać relacje.

Celem projektu „Seniorzy odporni na samotność” jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji wśród seniorów, dotkniętych samotnością podczas pandemii COVID-19 jak i doświadczających jej wcześniej. Dzięki niemu osoby samotne będą mogły lepiej poradzić sobie ze swoimi emocjami. Poznają również osoby w podobnej sytuacji i możliwości korzystania z różnych form pomocy.
Na projekt złożą się:
cykl 54 spotkań „Wyłącz samotność” prowadzonych przez psychologa / terapeutę we wszystkich dzielnicach Warszawy dla osób doświadczających samotności (po 2-4 w każdej dzielnicy, zależnie od populacji) – tematem 2-godzinnych spotkań dla 100-120 osób będzie wprowadzenie w zagadnienie radzenia sobie ze stresem wynikającym z izolacji i długotrwałej samotności oraz technikom przeciwdziałania mu. Do udziału w spotkaniach zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących projekty i programy adresowane dla seniorów, by pomóc seniorom generować nowe więzi towarzyskie.
Cykl 54 warsztatów „Zostaw samotność za sobą” o tym, jak radzić sobie z uczuciami które są skutkiem samotności oraz pozwalających odbudować lub nawiązać relacje społeczne (po 2-4 warsztaty w każdej dzielnicy, w zależności od zainteresowania dzielnicowego, dla 10-15 osób każdy). Celem warsztatów prowadzonych przez terapeutów będzie pogłębienie znajomości technik radzenia sobie z lękiem i depresjami które są skutkiem samotności.
„Telefon życzliwości – Porozmawiam z Tobą”: sieć społecznego wsparcia, złożona z seniorów, którzy chcą wesprzeć samotnych mieszkańców rozmową telefoniczną, w ramach samopomocy senioralnej. Samotni seniorzy będą także mogli skorzystać na infolinii z profesjonalnego wsparcia psychologicznego.
Strona www poświęcona samotności wśród seniorów oraz możliwościom jej zapobiegania, zawierająca materiały edukacyjne i profilaktyczne, testy eksperckie (20 tekstów) oraz nagrania filmów z udziałem ekspertów (ok. 3 godz. materiału instruktażowego łącznie, w formie pozwalającej na obejrzenie i zastosowanie ćwiczeń)

Spotkania „Wyłącz samotność’ będą bezpłatne dla seniorów, tj. osób w wieku 60+, mieszkających samotnie (prowadzących jednoosobowe gospodarstwa), którzy zgłoszą swój udział osobiście (telefonicznie lub mailowo) lub których udział zostanie zgłoszony przez inną osobę, organizację pozarządową lub instytucję. Portal „Wyłącz samotność” i zawarte w nim treści będą ogólnodostępne i profilowane zarówno pod kątem osób starszych, jak i rodzin, które opiekują się samotnymi starszymi osobami.

Informacje o rekrutacji na spotkania zostaną przekazane przez środki masowego przekazu (komunikaty prasowe), informacje skierowane do instytucji wsparcia funkcjonujących w dzielnicach w tym dzielnicowych rady senioralnych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, a także poprzez plakaty i ulotki dystrybuowane w przychodniach POZ.
Rekrutacja na trzy tury spotkań rozpocznie się odpowiednio w marcu, czerwcu i wrześniu i zakończy po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Rekrutacja do warsztatów terapeutycznych będzie prowadzona podczas spotkań „Wyłącz samotność”, dla osób które zadeklarują chęć głębszej pomocy terapeutycznej.
Infolinia „Telefon życzliwości – Porozmawiam z Tobą” będzie prowadzona od marca do grudnia 2022 r. w celu pomocy uczestnikom spotkań i warsztatów.
Strona www projektu będzie prowadzona od marca do grudnia 2022, sukcesywnie będą zamieszczane na niej materiały edukacyjne dla odbiorców – seniorów i osób samotnych.

Wszystkie działania powinny mieć możliwość realizacji w czasie pandemii z zachowaniem reżimu sanitarnego lub w formie zastępczych działań np. on-line.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Samotność osób starszych jest poważnym i rosnącym problemem. Wg Diagnozy Sytuacji Społecznej w Warszawie (2020) 37 proc. gospodarstwo domowych w Warszawie to gospodarstwa jednoosobowe, prowadzone głównie przez starsze kobiety. Pandemia COVID-19 znacznie pogłębiła problemy osób starszych, ograniczając im dostęp do leczenia i diagnostyki medycznej oraz zmniejszając możliwości kontaktów międzyludzkich. Wg badania Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (sierpień 2020) pt. „Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii” seniorzy jako dwa główne problemy wskazywali problem z dostępem do opieki medycznej oraz poczucie osamotnienia. Prawie połowa ankietowanych od początku pandemii odczuwa większą samotność i nie ma z kim porozmawiać o swoich codziennych problemach oraz negatywnych emocjach. Wg badania przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w 2018 r. długotrwałe okresy izolacji społecznej mogą nieść poważne skutki emocjonalne i fizyczne, co potwierdzają badania wielu psychologów. Będące efektem długotrwałego stresu skutki osamotnienia są porównywane do skutków chronicznego nadciśnienia. Osoby długotrwale samotne czują się bardziej zagrożone i bezradne wobec podstawowych wyzwań życia codziennego, są mniej skłonne by szukać pomocy, często świadomie rezygnują z życia. Cierpią na zaburzenia snu, stany lękowe oraz problemy z komunikowaniem swoich uczuć.
Program pozwoli wzmocnić psychikę starszych, samotnych osób oraz odnowić ich relacje społeczne.


Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koordynacja i rekrutacja 10 000 zł
2. Promocja i oznakowanie 5 000 zł
3. Infolinia "Telefon życzliwości" (psycholog/terapeuta) 60 000 zł ( 3x w tyg. po 5h = 15 x 100 z ł= 1500 zł x 4 tygodnie w miesiącu = 6000 zł x 10 miesięcy = 60 000 zł)
4. Prowadzenie wykładów 48 600 zł (54 wykłady po 2h - 150 zł za 1 h x 108 = 16 200 zł x 3 cykle = 48 600 zł )
5. Prowadzenie warsztatów 48 600 zł (54 warsztaty po 2 h - 150 zł 1 h x 108 = 16 200 z x 3 cykle 48 600 zł)
6. Założenie i prowadzenie strony internetowej 10 000 zł ( w tym hosting)
7. Przygotowanie i opracowanie tekstów eksperckich 15 000 zł
8. Materiały szkoleniowe (w tym licencje do prowadzenia działań on-line) 5 000 zł
9. Koszt połączeń telefonicznych infolinia 1 000 zł
10. Połączenia telefoniczne koordynator 1 000 zł
11. Przygotowanie i opracowanie filmów instruktażowych 10 000 zł
12. Koszt wynajmu sal 97 200 zł (216h x 150 zł x cykle)
13. Księgowość 5 000 zł
14. Drobny poczęstunek dla uczestników warsztatów 2 700 x 3 cykle = 8 100 zł.
15. Wolontariat (Telefon Życzliwości)- np. ubezpieczenie, upominki dla wolontariuszy - 10 000 zł
Razem: 334 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
334 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Program pozwoli wzmocnić psychikę starszych, samotnych osób oraz odnowić ich relacje społeczne. Cykl otwartych wykładów i warsztatów prowadzonych przez psychologów oraz sieć senioralnego wsparcia „Porozmawiam z Tobą” pozwoli im uniknąć stanów lękowych i depresyjnych oraz ponownie nawiązać relacje.

Modyfikacje

21.04.2021 16:32
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
28.04.2021 09:38
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
30.04.2021 10:39
Koordynator w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany