Poprawiamy przepustowość al. Jana Pawła II

1824
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Jacek Bartyzel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 600 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada naprawę części szkód, jakie miastu jego mieszkańcom poczyniło zwężenie al. Jana Pawła II. W ramach projektu na północnej części zwężonego odcinka przywrócony zostanie jeden dodatkowy pas ruchu. Zwiększy się też liczba miejsc parkingowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Jana Pawła II w kierunku północnym od Siennej do ronda ONZ i w kierunku południowym od ronda ONZ do Złotej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada naprawę części szkód, jakie miastu jego mieszkańcom poczyniło zwężenie al. Jana Pawła II. W ramach projektu na północnej części zwężonego odcinka przywrócony zostanie jeden dodatkowy pas ruchu. Zwiększy się też liczba miejsc parkingowych.
Opis projektu
Kompleksowy projekt naprawy zniszczonych niedawno okolic al. Jana Pawła II zakłada odtworzenie jednego ze zlikwidowanych pasów ruchu w kierunku północnym od Siennej do ronda ONZ, a w kierunku południowym od ronda ONZ do Złotej.

Elementy składowe projektu:
1. Dobudowanie jednego pasa ruchu w kierunku północnym, po wschodniej stronie od istniejących obecnie pasów. Pas ten na odcinku Sienna-Śliska będzie ułatwiał włączenie się do ruchu z Siennej jak i zjazd w Śliską, zaś na odcinku Śliska-rondo ONZ będzie ułatwiał jazdę skręcającym w Świętokrzyską, odseparowując ich od jadących prosto. Koszt: 1 mln zł
2. Budowę skośnych miejsc parkingowych i przebudowę istniejących na całym wskazanym odcinku za wyjątkiem rejonu, gdzie wyklucza to odległość od skrzyżowań według obowiązujących przepisów. Koszt: 500 tys. zł
3. Jeśli realizacja punktów 1 i 2 kolidowałaby z przebiegiem drogi rowerowej, droga ta na tym odcinku będzie odtworzona poprzez wydzielenie oznakowaniem poziomym z istniejącego chodnika. Koszt: 50 tys. zł
4. Dobudowanie jednego pasa ruchu w kierunku południowym, po zachodniej stronie od istniejących obecnie pasów. Pas ten na całym odcinku poprawi przepustowość i będzie kierował do zjazdu w ul. Złotą, podczas gdy pozostałe pasy będą służyły jeździe na rondo Czterdziestolatka lub na estakady. Koszt: 1,3 mln zł
5. Budowę skośnych miejsc parkingowych i przebudowę istniejących na całym wskazanym odcinku za wyjątkiem rejonu, gdzie wyklucza to odległość od skrzyżowań według obowiązujących przepisów. Koszt: 600 tys. zł
6. Jeśli realizacja punktów 4 i 5 kolidowałaby z przebiegiem drogi rowerowej, droga ta na tym odcinku będzie odtworzona poprzez wydzielenie oznakowaniem poziomym z istniejącego chodnika. Koszt: 50 tys. zł
7. Optymalizacja sygnalizacji świetlnej pozwalająca na wykorzystanie poprawionej przepustowości. Koszt: 100 tys. zł

Projekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników dróg bez ograniczeń. 4% miejsc parkingowych (po zaokrągleniu do 1 miejsca w górę) utworzonych dzięki realizacji pkt 2 i 5 będzie wyznaczone dla inwalidów, pozostałe będą ogólnodostępne.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu zniwelowanie drastycznego deficytu ogólnodostępnych miejsc parkingowych w centrum Warszawy oraz poprawę płynności ruchu i przepustowości kluczowych ulic. Jest to szczególnie istotne w czasach pandemii, która spowodowała trwałą zmianę preferencji mobilności wśród ludności na rzecz indywidualnego, bezpiecznego, transportu samochodowego i ograniczenie korzystania z zatłoczonej komunikacji zbiorowej, w której ryzyko zarażenia chorobami zakaźnymi jest nieporównywalnie większe.
Dodatkowo projekt przyczyni się do ograniczenia niepotrzebnego krążenia samochodów w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego, dzięki czemu ograniczona zostanie ilość spalin i poprawie ulegnie jakość powietrza, na czym skorzystają wszyscy warszawiacy niezależnie od wieku i preferowanego środka komunikacji.
Realizacja projektu zwiększy także dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Projekt zmierza też do naprawienia części szkód, jakie zostały miastu i jego mieszkańcom poczynione niedawną przebudową al. Jana Pawła II, podczas której władze miasta pozostawały głuche na masowe protesty mieszkańców.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 600 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1) Opisany w projekcie zakres prac wiąże się ze znaczną przebudową drogi. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla takiej przebudowy zajmuje od 6 do kilkunastu miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, od 2 do 6 miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2022 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.
Przebudowa al. Jana Pawła II na wskazanym odcinku, wraz z całym procesem projektowym, trwała ok. 5 lat. Nie ma zatem możliwości aby przeprowadzić taką inwestycję w ciągu 12 miesięcy.

2) Przebudowa al. Jana Pawła II zrealizowana w 2020 r. jest objęta 84-miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania nie są dopuszczalne tak daleko idące zmiany przebudowanej infrastruktury. Ich realizacja wiązałaby się z utratą gwarancji, co byłoby niegospodarne. Ponadto, projekty naruszające obowiązującą gwarancję są niedozwolone w budżecie obywatelskim.

3) Projekt jest niezgodny z przepisami, w tym rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych, regulującymi warunki techniczne dla dróg publicznych oraz znaków i sygnałów drogowych. Nie ma możliwości jednoczesnego zachowania wymaganej szerokości chodnika (min. 1,8 m), drogi dla rowerów (min. 2 m), miejsc postojowych skośnych (5 m) i dodatkowego pasa ruchu (min. 3 m). W szczególności nie jest to możliwe w rejonie ronda ONZ, gdzie znajdują się wyjścia ze stacji metra.

4) Projekt jest niezgodny ze „Strategią rozwoju m.st. Warszawy Warszawa 2030”, w szczególności z celem 3.1 (poprzez obniżenie jakości przestrzeni publicznej i przeznaczenie jej znacznej części na parkowanie i jezdnię), celem 3.2 (poprzez ograniczenie zieleni ulicznej) oraz celem 3.3 (który zakłada ograniczanie ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej). Strategia ta została uchwalona przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 r. Projekty sprzeczne ze strategią nie mogą być realizowane w budżecie obywatelskim.

5) Projekt jest niezgodny ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego m.st. Warszawy”, przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010. Standardy zobowiązują do zapewnienia spójności, bezpośredniości, atrakcyjności, bezpieczeństwa i wygody infrastruktury rowerowej. Propozycja likwidacji części głównej trasy rowerowej i wprowadzenia ruchu rowerowego na chodnik obniża standard i atrakcyjność tej trasy, pogarsza bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ponadto, zgodnie ze standardami nawierzchnia drogi dla rowerów powinna być wykonana z asfaltu – nie można zatem namalować jej na chodniku.

6) Projekt jest niezgodny ze „Standardami dostępności m.st. Warszawy”, przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017. Standardy te określają konieczność zapewnienia dostępności, bezpieczeństwa i wygody pieszych. Projekt postuluje drastyczne ograniczenie przestrzeni dla pieszych, nieadekwatne do ich natężenia ruchu, a także niedopuszczalne przy tym natężeniu ruchu mieszanie ruchu pieszego i rowerowego na chodniku.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (10)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Sen wariata, na szczęście bez szans na realizację...
  Łukasz Rossochacki  26.01.2021 16:39
 • Z serii jak tu popsuć coś co właśnie udało się naprawić. Ze wszech miar głupie i szkodliwe!
  Mieszkaniec9354  26.01.2021 18:57
 • Hahaha kto to wymyślił, co do parkowania na złotych kilkaset miejsc wolnych dziennie, trzeba zapłacić jaśnie panie
  Mieszkaniec22627  28.01.2021 00:15
 • "Święta przepustowość" już dawno odeszła do lamusa. Cały cywilizowany świat od niej odchodzi w centrach miast. Niedawny remont Al. Jana Pawła to minimum jakie powinno tam zawsze być. A powyższy projekt obywatelski to chyba jakiś żart.
  Mieszkaniec22105  05.02.2021 18:15
 • Pomysł jakby rodem z USA lat 50-tych ubiegłego wieku. To nie tak się robi "drugą Amerykę" ;-)
  Mieszkaniec26105  08.02.2021 10:39
 • Bardzo potrzebny projekt, zwłaszcza miejsca parkingowe. Zwłaszcza w dobie pandemii nie powinno się utrudniać korzystania z transportu indywidualnego.
  Mieszkaniec26369  18.03.2021 06:41
 • Bardzo dobry pomysł. Mam nadzieje że zostanie zaakceptowany. Niestety liczba miejsc parkingowych na JP i wokół nich została po remoncie ulicy bardzo zmniejszona, odczuwam to na własnej skórze.
  Mieszkaniec26368  18.03.2021 08:58
 • Bardzo dobry pomysł!
  Mieszkaniec26370  18.03.2021 10:29
 • Super pomysł ! Przestanę się wreszcie kręcić 2h szukając wolnego miejsca. Śmieszą mnie ludzie, którzy wypowiadają się negatywnie do tego projektu w większości nie jeżdżący na co dzień samochodem
  Bartłomiej Grzywacz  18.03.2021 13:18
 • Ten projekt jest niepoważny. Ulica nie potrzebuje tyle pasów ruchów. Zwężenie dobrze zrobiło tej arterii. Oby ten projekt nie został w ogóle dopuszczony do głosowania.
  Mieszkaniec26464  02.05.2021 21:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany